Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

47 Adjektiver til beskrivelse « beslutning »

47 Adjektiver til beskrivelse « beslutning »

 • Han rapportere sine opdagelser til borgmesteren, der beder en af hendes hjælpere om at foretage de rigtige beslutning omkring krisen.
 • F.eks. når der fremstilles en påstand om at en vis strategisk beslutning i en krig hjalp en af siderne med at vinde krigen, antyder det samtidig at krigen ville have gået anderledes hvis den strategiske beslutning ikke havde været taget.
 • Albarn har i et senere interview udtalt, at det var en vanskelig beslutning, men at bandet ønskede en producer, der ikke kendte bandet indgående.
 • Han tager en rask beslutning og går ind men bliver afvist af den travle sangerinde.
 • Groves traf afgørende beslutninger om prioritering af de forskellige metoder til isotopadskillelse og anskaffelse af de nødvendige råstoffer, som videnskabsfolkene og ingeniørerne havde brug for.
 • Da det tyske præsidentembede overvejende er af ceremoniel karakter, og han således sjældent træffer kontroversielle beslutninger, er der endnu ikke rejst tiltale mod nogen præsident.
 • Man går ikke alt for detaljeret til værks i beskrivelsen, og især søger man at undgå at træffe designmæssige beslutninger for tidligt.
 • Warren (2000), p. 303. Et storråd skulle rådgive kongen og give accept til de kongelige beslutninger, skønt det er uklart, hvor meget frihed de faktisk nød til at modsætte sig Henriks intentioner.
 • Afgørende for den danske regerings beslutning om at tilslutte sig den krigsførende kaolition mod Irak var Iraks manglende overholdelse af FN's pålæg om destruktion af masseødelæggelsesvåben samt manglende FN-inspektioner.
 • Da en psykolog råder ham til at se døden i øjnene for at føle sig i live, tager Lucas en drastisk beslutning - med uforudsete konsekvenser.
 • Det er en voldsom beslutning, for jeg er sindssyg glad for virksomheden.
 • Lord Sydney, som ofte blev kritiseret for at være ineffektiv og inkompetent, havde taget en grundlæggende beslutning, som skulle påvirke kolonien straks fra starten.
 • Hun er selvsikker, hurtig visket og frygtløs når det gælder hårde beslutninger.
 • En måned efter Kennedys død udstedte guvernøren i Panamakanalzonen Robert J. Fleming, Jr. en ordre, der begrænsede Kennedys beslutning.
 • Den umiddelbare omfatter retten til at foretage afgørende beslutninger (fx lovgive), mens den ultimative er retten til at foretage en endelig afgørelse, der omstøder den umiddelbare beslutning.
 • De hævdede, at der ikke var truffet nogen lovlig beslutning om sammenlægning eller nedlæggelse, fordi sagen ikke var sat bestyrelsens dagsorden.
 • Frankrigs konge havde magt til at annullere alle lovmæssige beslutninger, som Englands konge måtte lave i Aquitaine, hvilket var uacceptabelt for ham.
 • Palgrave Man skelner her mellem mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, hvor mellemstatslige beslutninger ikke kan retslig virkning mod et medlemslands vilje, mens overstatslige beslutninger godt kan.
 • Ross afviste naturretsteoriens tanker om, at der findes retsregler og -normer, som er gyldige uafhængigt af menneskelig beslutninger og konventioner.
 • Anarki handler simpelthen om, at ingen har ret til at bestemme over en anden person, hvilket i praksis betyder, at alle omfattende beslutninger tages i fællesskab af en lokal sammenslutning af borgere, som udgør styret.
 • Palgrave Man skelner her mellem mellemstatsligt og overstatsligt samarbejde, hvor mellemstatslige beslutninger ikke kan retslig virkning mod et medlemslands vilje, mens overstatslige beslutninger godt kan.
 • Men det var en pissesvær beslutning."
 • Johan af Gents pludselige beslutning kun dage senere om at opgive sine planer og vende tilbage til England tog Karl som et personlig forræderi.
 • Flere faktorer gjorde faldskærmstroppernes arbejde svært, men den primære var beslutningen om at foretage en stor indsættelse med faldskærm om natten, et koncept der ikke blev brugt igen i krigens tre senere store faldskærmsoperationer.
 • Arbejdsgrupperne har ikke en selvstændig økonomi og kan ikke træffe selvstændige økonomiske beslutninger.
 • Sociale beslutninger bliver foretaget primært (og ofte eksklusivt) basis af, om det vil forhøjre formuerne beslutningstagerne og dem de tjener.
 • Hun forklarer ham, at alle kvinder er trætte af de tåbelige beslutninger, der også rammer kvinderne, som mændene ikke gider lytte til.
 • Hans frygt lægger sig for dagen i de indtrængende ord, hvormed han lægger ham sinde ikke at forandre den en gang tagne beslutning.
 • Det viste sig tydeligt i starten af slaget, hvor der blev taget taktiske beslutninger, som havde strategiske effekter.
 • Det er et tekstkritisk værk, hvor alle variationer og forbedringer opstilles side om side, læseren kan følge den proces, som har ført til de tekstkritiske beslutninger, der er gjort som forberedelse til den kritiske udgave.
 • Medarbejderne blev grund af tvivlsomme beslutninger af den af AMF indsatte ledelse, specielt i forhold til modelpolitikken, mere og mere utilfredse.
 • Efter nederlaget nærede Hitler aldrig den samme tiltro til sine generaler, og kvaliteten af de tyske strategiske beslutninger faldt tilsvarende.
 • Warren (2000), p. 303. Et storråd skulle rådgive kongen og give accept til de kongelige beslutninger, skønt det er uklart, hvor meget frihed de faktisk nød til at modsætte sig Henriks intentioner.
 • Den umiddelbare omfatter retten til at foretage afgørende beslutninger (fx lovgive), mens den ultimative er retten til at foretage en endelig afgørelse, der omstøder den umiddelbare beslutning.
 • Systemet indebærer, at ministeren ved at kontrasignere påtager sig ansvaret for vedkommendes beslutning.
 • F.eks. når der fremstilles en påstand om at en vis strategisk beslutning i en krig hjalp en af siderne med at vinde krigen, antyder det samtidig at krigen ville have gået anderledes hvis den strategiske beslutning ikke havde været taget.
 • Sammenlægningen skete efter de involverede institutters eget ønske for at fremme forskningsmiljøet og var således ikke en del af en administrativ beslutning.
 • Det er en voldsom beslutning, for jeg er sindssyg glad for virksomheden.
 • Et særtilfælde af denne problemstilling er anaforisk beslutning hvor man forsøger at forbinde alle personlige stedord med de navneord de henviser til.
 • »hellige Egoisme«, tog denne Regering den betydningsfulde Beslutning at føre Italien ind i Verdenskrigen paa Ententens Side.
 • Med en dyb beslutning om at genopbygge Soka Gakkai udviklede organisationen sig under hans ledelse fra omkring 3000 hustande i 1951, da han blev valgt til præsident, til mere end 750.000 ved hans død i 1958.
 • Selv om ingen tilskadekomne blev rapporteret, var den efterfølgende beslutning om at slukke lyset de ydre stationer, katastrofal for skibsfarten.
 • Højesteret er det øverste niveau i retsvæsenet og tager de endegyldige beslutninger, hvis det er nødvendigt.
 • I reglen een gang årligt mødte repræsentanter for de enkelte stæder dog langtfra alle »hansedage«, hvor der fattedes fælles beslutninger, »recesser«, som de kaldtes fra omkring 1360.
 • Muhammed Tughlak var temperamentsfuld konge, og derfor betragter nogle historikere ham som en galning, hvad han muligvis ikke var. Dog er det rigtig, at han tog forkerte beslutninger, som medførte fiaskoer.
 • Gennem en ny beslutning kan Nationalrådet fastholde den første beslutning.
 • En bedre offentlig forståelse af intelligensens natur, og dens sociale korrelater, er nødvendig for at vejlede fremtidige politiske beslutninger.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig by det Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
ego hj ej fm ih Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere