Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

291 Adjektiver til beskrivelse « forhold »

291 Adjektiver til beskrivelse « forhold »

 • Al norsk ørred tilhører samme art, men i størrelse, farve, form og velsmag er der stor forskel efter de lokale forhold.
 • Begrebet findes i daglig tale og har specifikke definitioner inden for jura, medicin, forskning og seksuelle forhold.
 • Anna skriver ikke noget om kuppet i sin Alexiade, og hun giver ingen steder udtryk for mistillid til Johannesret til tronen, men lægger derimod heller ikke skjul det noget anstrengte forhold til broderen.
 • Aminosyrerne skal findes i et bestemt indbyrdes forhold, for at dyrene kan det bedst mulige udbytte af foderet.
 • Ariana Grande har et tæt forhold til sin mormor, Marjorie Grande, som hun kalder "Nonna".
 • Francis havde et vanskeligt forhold til sin far.
 • Blix: Gamle Lofoten side 13. Forholdene var yderst primitive, fordi man ikke havde mulighed for at gode sanitære forhold.
 • England havde han som mange i sin generation ikke noget særlig nært forhold til (Dale 1974).
 • Arten har hverken dyrkningsmæssig eller økonomisk betydning under danske forhold.
 • grund af forskellige klimatiske forhold er Røros et af de koldeste steder Norge med -50.4 °C i januar 1914.
 • Aguilera havde efterfølgende et romantisk forhold med Matthew Rutler, der var assistent Burlesque.
 • Bornholmeren Magnus Jespersen (1833-1917), som 1858-1881 var adjunkt og naturfagslærer ved realskolen i Rønne, foretog omfattende undersøgelser af Bornholms geologiske forhold.
 • Fra samme tid begynder også Thomsens nære forhold til de besøgende, i det han næsten altid selv var til stede, foreviste og forklarede genstandene og derved skabte interesse og god vilje over for samlingen.
 • I Grækenland var forsvarsbudgettet hemmeligt pga. det anspændte forhold til Tyrkiet og holdt udenfor statsbudgettet.
 • At forsøgene gav talrige og store resultater, det skyldtes naturlig først Fjords klare blik de praktiske forhold, men dernæst også hans enestående evne til at folk til at arbejde sammen.
 • Eva blev utrolig glad for det, men det ændrede ikke deres lidt kølige forhold.
 • Årringe opstår overalt, hvor vækstbetingelserne omfatter en vekslen mellem gunstige og ugunstige forhold.
 • Betingelserne inde i lejrene var frygtelig og involverede mangel mad, mangel sanitære forhold og de nazistiske vagters evige misbrug.
 • Årsagen til de to forskellige navne var primært, at hun ville hemmeligholde for sin familie, at hun lavede mangaer om homoseksuelle forhold.
 • Han havde et uroligt forhold til sin far, som var alkoholiker.
 • Da han senere søgte at hævde sin stilling, kom han i spændt forhold til de fleste af generalerne, hvis tillid han ikke kunne erhverve sig.
 • For tilfredsstillelse af arbejdsbehovet var anvendelsen af sæsonarbejdere under sådanne forhold ofte nødvendig.
 • Allerede i krigen 1787 havde talrige serbiske friskarer kæmpet for Østrig, og selve de geografiske forhold gjorde tilgangen til disse såre let; enhver kompromitteret kunne ved at sætte i en båd over Sava eller Donau unddrage sig forfølgelse.
 • ISBN 87-7288-498-3 Af indholdet: Kirsten Rebekka Laursen: "Urkristendommen historiske og sociale forhold."
 • Huj var en landsby som traditionelt havde et venskabeligt forhold til jøderne.
 • Naturligvis kan en stat under visse forhold tillade og endda beskytte kulturelle mindretal, men kun længe den ikke svigter sit ansvar over for flertallet.
 • En ung psykisk uligevægtig mand, der er billedkunstner i krise, har under et sanatorieophold mødt to sygeplejersker, Eliza og hendes veninde, der øjensynligt har et lesbisk forhold.
 • Hans vigtigste mål var at bevise, at Finland ikke udgjorde nogen trussel mod Sovjetunionen, og at begge lande ville vinde ved at have et fortroligt fredeligt forhold.
 • Gebhardt), der for det 16. og 17. århundredes vedkommende hviler en skildring af de kulturelle forhold.
 • I ydre forhold blev Shah Jahans regering i mange henseender en storhedstid for mogulriget.
 • Men der var tale en politisk alliance, der hvilede do ut des-forholdet som et grundprincip, hvor grupper af mænd gik ind i et ligeværdigt forhold for at støtte hinanden i den politiske kamp.
 • Hertil kommer en række opgaver, som staterne har en vis forpligtelse til at udføre, som fx opretholdelse af international fred, våbenkontrol, bilæggelse af stridigheder og brugen af militær magt i internationale forhold.
 • I Mémoire de fille vender hun i erindringen tilbage til 1958 og det første sexuelle forhold til en mand.
 • Hun har udgivet en række bøger, der vedrører mellemøstlige forhold.
 • Livstræ kan blive mange hundrede år gammelt, og gamle træer der vokser under optimale forhold kan blive op til 30 m.
 • Hver landsby blev ledet af et råd og to høvdinge, en krigshøvding, der var ansvarlig for militære forhold og en fredshøvding, der stod for det daglige styre.
 • Baggrunden var erfaringer med de uheldige forhold, der opstod ved sammenblanding af boliger og industri.
 • Under de fugtige forhold i f.eks. stalde vil krystaller af dette salt kunne vokse frem af murkalken en næsten organisk måde.
 • Sådanne målsætninger modvirkedes af ulige forhold som de enkelte gårdfæsteres dygtighed og driftighed, nyopdyrkninger, uens ejere til gårde i samme landsby og lignende.
 • Forstanderskaberne fik en ikke ringe indflydelse de grønlandske forhold, først og fremmest ved at oplære grønlænderne til at deltage i samfundsstyring, gøre dem mere selvstændige og frigøre dem fra tidligere tiders armod.
 • I langt de fleste lande skyldes udviklingen imidlertid fortrinsvis indre politiske forhold, idet en enkelt magtgruppe har overtaget magten og mere eller mindre systematisk undertrykker større eller mindre dele af befolkningen.
 • For et positivt forhold til kvinden endeliggør manden.
 • Krigene viste, hvor lidt adelen var værd for landets forsvar; de kritiske forhold i landbruget åbenbarede, at adelen havde levet over evne; dens overdådighed havde undergravet dens livskraft, og mange slægter uddøde med unge mænd i tyveårsalderen.
 • Henrik havde et problematisk forhold til Ludvig 7. af Frankrig gennem 1150'erne.
 • Faktisk får de to opbygget et ægte varmt forhold, dog med visse ikke uvæsentlige problemer omkring det erotiske.
 • Herfra startede et kunstnerisk og et personligt forhold.
 • Verfassungsschutz har ingen politimyndighed, og er således afhængig af politiet eller statsadvokaterne for at forfølge strafbare forhold.
 • Hvis et varmt luftlag er over en kold og under en kold vil der være 2 inversionslag, det kan forårsage at radiosignalerne f.eks. modtages mere end 1.000km væk fra senderen under de rette forhold.
 • Den specificerer måder hvorpå partnere i et ægteskabeligt forhold skal give hinanden nydelse.
 • Højesteret under ledelse af en statsdommer har fuld beslutningsret over forfatningsmæssige forhold.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning træn internet d bøde Mere