50 Adjektiver til beskrivelse gade

Baixa ligger ved siden af havnen og har smalle gader og gamle kolonibygninger.

I 1920 indledtes opførelsen af "Stor Jaroslav", en femdobling af byen, nye gader blev anlagt, og et omfattende byggeri af lejligheder og produktionsfaciliteter indledtes.

I 1400-tallet var det en vigtig gade.

Her var de centrale gader Algade og Korsgade med Tøjhuset, Damernes Magasin og Korsbæk Bank opbygget som kulisser af 8-10 håndværkere over to-tre måneder i forbindelse med optagelserne til de første afsnit fra 1978.

I 1930- og 40-'erne blev dele af Colletts gate, Uelands gate og Christian Michelsens gate anlagt som brede gader med træer.

Allersgade er faktisk den første gade, der blev anlagt Ydre Nørrebro.

Godthåbsvej er en flere kilometer lang gade, som linje 2A kører ad i næsten hele dens udstrækning.

Gubbios centrum har et middelalderpræg, og byen er præget af mørkegrå sten, snævre gader og gotisk arkitektur.

A/S, og består af fire huse og en kantineafdeling bundet sammen af en stor glasoverdækket gade.

Gaden er en kort brolagt gade, der er omgivet af traditionelle etageejendomme fra slutningen af 1900'erne.

Han opsøgte Brandes åben gade uden for Politiken og slog ham i ansigtet med ordene "Ved De at De er en Æsel!"

Før gaden fik sit nuværende navn i 1869 bestod den af en række små gader i forlængelse af hinanden, Kokkegade, Nellikegade, Bjørnegade, Kaninlænge og Akademigade, sidstnævnte også kaldet Blancogade.

Ved at tage turen ned ad en af Odenses tilsyneladende hyggelige gader, kan fornemmelsen af klaustrofobi hurtigt overtage ens væsen og muligheden for at slippe væk.

KS 575 måtte dog hovedsageligt køre solo, da bivognen KS 1578's bremser ikke var stærke nok til kørsel med passagerer de stejle gader i byen.

Cirka en halv million demonstranter for Cataloniens selvstændighed formerede ved 19-tiden om aftenen ved at fylde to krydsende gader et sammenlagt 11 km langt rød-gul-stribet V (som i votar, 'stemme', eller victoria, 'sejr').

ISBN 87-567-1651-6 og er således en af Nørrebros ældste gader.

Le Petit Pneu, som det parisiske postrørsnetværk hed, endte med at sprede sig 467 km under de parisiske gader.

Uffesgade er en af de mindste navngivne gader i kvarteret.

Smallegade var også en de oprindelige "nederlandske" gade, men mere åben end Bredegade med marker den nordlige side mellem de spredte bygninger.

De nuværende gader omkring den gamle Slotsmølle har navne fra forhenværende forpagtere af Slotsmøllen.

Det er gratis at deltage og alle posterne findes offentlig gade og vej.

Smallegade var også en de oprindelige "nederlandske" gade, men mere åben end Bredegade med marker den nordlige side mellem de spredte bygninger.

Thinggaard, s. 106. Senere omlægninger fulgte, de parallelle gader med tiden også mistede busbetjeningen.

De sidstnævnte gader var i forvejen blevet betjent af linje 1A som erstatning for linje 3A i forbindelse med indførelsen af Nyt Bynet.

Det middelalderlige Vilnius udviklede sig radiært med smalle og snoede gader og små hyggelige gårdhaver.

50 Adjektiver til beskrivelse  gade