24 Adjektiver til beskrivelse gr

Begrebet har forskellig betydning i forskellige grene af matematik.

Gamle grene får efterhånden en bark, som er gråbrun med tynde og afskallende furer.

Meget gamle grene får lysebrun, opsprækkende bark.

Forløbet herefter opdeles typiskt i 3 dele for at lettere overskue de talrige grene.

Rhododendron degronianum er en stor, stedsegrøn busk med kraftige grene, der efterhånden bliver overhængende.

I 1980'erne måtte det have metalstænger opstillet til at understøtte nogle af de lange grene, der ellers truede med at brække af.

Ofte bevarer man den karakteristiske, aflange koral-gren-form ved blot at tilskære de små grene og polere dem uden at udskære eller dreje dem til andre former.

I den situation bliver de nederste grene meget tykke og vandrette eller ligefrem lidt hængende.

En top har langstilkede småaks, hvor der normalt udgår flere grene fra samme etage, især de nedre grene er forlængede.

Men Nemo er også blevet taget til indtægt for arbejderbevægelsens mest revolutionære grene, såsom anarkismen.

I begyndelsen af den varme årstid sætter hunnerne sig i stort tal de saftigste grene af træerne.

Methodensteit stammer fra økonomi, men uenigheden om, hvilken slags metode man skal bruge til at undersøge samfund, er aktuel i alle samfundsfaglige grene.

Visse forskere mener, at sabellisk og latin ikke tilhører én gruppe, men er selvstændige indoeuropæiske grene.

Der var to statslige grene i Libyen.

Kronen er under nedbrydning, og store grene dør og brækker af efter nogle år.

Gylden løveabe er dagsaktiv og kan ligesom egern bevæge sig i de tyndeste grene for at søge føde uden at falde ned.

Organisationen fungerede som "den udøvende gren" af den amerikanske mafia.

De underste grene er lange og næsten vandrette, mens de højere siddende er opstigende.

Industrien er svagt udviklet; de vigtigste grene er tekstilindustri og forædling af jordbrugsprodukter.

Ældre grene får efterhånden en gråbrun bark, der spaltes og falder af i lange strimler.

Fuglekongen bygger hovedsageligt rede i toppen af grantræer, gerne i de yderste grene.

Andre synapser vises som terminaler i enderne af aksonale grene.

Virksomheden har i lange perioder været præget af stridigheder mellem forskelige grene af Poul Larsens efterkommere.

Visse forskere mener, at sabellisk og latin ikke tilhører én gruppe, men er selvstændige indoeuropæiske grene.

24 Adjektiver til beskrivelse  gr