Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

87 Adjektiver til beskrivelse « indflydelse »

87 Adjektiver til beskrivelse « indflydelse »

 • Allerede Wilhelm 1. udøvede betydelig indflydelse personalepolitikken, uden i reglen at gribe ind i de daglige forretninger.
 • Alligevel fik Thorvaldsen som kunstner en meget afgørende indflydelse ham.
 • Papirmasse- og papirindustrien har haft en negativ indflydelse miljøet.
 • Andreas deltog i disse, og han har selv tilskrevet dem megen indflydelse sin udvikling.
 • En hurtig kapitulation ville sikre minimal sovjetisk indflydelse i efterkrigstidens Japan.
 • Kontakten mellem thrakere og grækere blev forøget, og den græske indflydelse thrakisk samfund, kultur og håndværk (og modsat) blev styrket.
 • Dattervirksomhedernes ejerform er ikke afgørende for, om selskabet skal medtages det er den reelle bestemmende indflydelse, som er afgørende.
 • Fra midten af 1800-tallet voksede den europæiske indflydelse i Palæstina.
 • "Person of the year-prisen" er atypisk, den måde set at den ofte ikke tildeles personer der ved første øjekast bør hædres men nærmere er henvendt til personer, vis indflydelse har påvirket verden betydeligt.
 • Han viste sig at være upopulær, og den litauiske adel brød sig ikke om den voksende polske indflydelse i statens styre.
 • Arkæologiske fund har da også påvist en betydelig engelsk indflydelse specielt i Danmark og Norge.
 • Han sørgede derfor for at holde kronprinsen væk fra al politisk indflydelse og prøvede at gøre ham upopulær.
 • De ideer Mauchly, Eckert, von Neumann og Goldstine udviklede under dette forløb fik imidlertid voldsom indflydelse al senere udvikling af computere.
 • Britisk indflydelse kan i dag spores i sprog såvel som kultur over hele verden.
 • Berling havde en heldig dansk indflydelse, men anderledes med helstaten.
 • Berling havde en heldig dansk indflydelse, men anderledes med helstaten.
 • Arkæologer regner med at gravskikkene blev ændret fra kistebegravelser til ligbrænding som konsekvens af international indflydelse.
 • Albanien havde været under italiensk indflydelse siden 1923 og blev besat af den italienske hær i 1939.
 • Bag angrebet stod den japanske Guandonghær, som ved at rydde Zhang af vejen ville styrke den japanske indflydelse i det sydlige Manchuriet.
 • I den henseende fik da også Falcks politiske forfatterskab sin store indflydelse både det juridiske og det historiske.
 • En kirkelig indflydelse forvaltningen af kirkegården blev dog helt udelukket.
 • Dinerens kulturelle indflydelse fortsætter stadig den dag i dag.
 • Han træffer godt nok en ny pige som har en positiv indflydelse men hun dropper ham.
 • Dattervirksomhedernes ejerform er ikke afgørende for, om selskabet skal medtages det er den reelle bestemmende indflydelse, som er afgørende.
 • Aviserne, som alle er private, kan frit kritisere regeringen, men grund af de høje priser og landets udbredte analfabetisme har de meget små oplag og dermed ringe indflydelse.
 • Fordelingen af familienavne med skandinavisk indflydelse med efternavne, der ender -son er koncentreret i nord og øst, hvor vikingerne havde bosættelser.
 • Forordet, s. 7 og foretrak fransk og engelsk litterær tradition, særlig fransk klassicisme, mens de tog afstand fra den tyske indflydelse dansk-norsk åndsliv (
 • I dag er den vestlige indflydelse dog større.
 • Gregor Mackintosh fra Paradise Lost bemærker en generation af sludder mellem sin gruppe og Evanescence, hvor han udtaler sig, at Paradise Lost kun har haft en indirekte indflydelse Evanescence gennem andre grupper som Lacuna Coil.
 • Den brasilianske jiu-jitsu er også kendt under navnet 'Gracie Jiu-jitsu', hvilket skyldes, at Gracie-familien havde toneangivende indflydelse udbredelsen af BJJ i den vestlige verden.
 • denne tid havde israelske forfattere indflydelse resten af verden.
 • I 2013 modtog Aaltio en kulturpris fra Nurmijärvi Kommune for sin alsidige indflydelse den kunstneriske musikscene i området.
 • Omgærdet af mystik men har trods sin tilbageholdenhed en ikke ubetydelig indflydelse handlingen.
 • Frederik V kom under sin kammerpage Moltkes uheldige indflydelse og blev mere og mere afhængig af denne.
 • En global gennemgang fra 2019 advarede om, at faldet, hvis ikke afbødes ved en afgørende handling, ville have en katastrofalt indflydelse klodens økosystemer.
 • Den hypotese man i dag hælder til, er at Irlands oprindelige bronzealderbefolkning gradvist har optaget keltisk indflydelse, en tese som moderne genetisk forskning i øvrigt også understøtter.
 • Et magtfuldt byrokrati udførte kongens vegne mange af regeringens opgaver, og indenfor dette byrokrati havde det zoroastriske præsteskab umådelig indflydelse.
 • Set i bakspejlet er det klart, at særlige faktorer og valg havde en kraftig indflydelse hastigheden og udfaldet af felttoget Vestfronten.
 • Denne form for kristen indflydelse har udelukkende haft betydning for eliten.
 • I oktober 2000 sagsøgte Aguilera sin manager, Kurtz, for upassende og overdreven indflydelse hendes professionelle aktiviteter, såvel som for bedrageri.
 • grund af splittelsen i Venstre mistede foreningen hurtigt landspolitisk indflydelse, men mange afdelinger levede organisatorisk videre som lokale vælgerforeninger.
 • Denne lille gruppe af immigranter havde en mærkbar indflydelse de hollandske nybyggeres karakter.
 • Denne nye gruppe wrestlere fik massiv indflydelse i de følgende måneder og år og blev én af de mest indflydelesrige grupper nogensinde inden for wrestling.
 • Den fik dramatisk indflydelse tysk litteratur, som havde været meget lokal, men nu udvikledes til et verdenssprog.
 • Modsat disse tendenser forsøger man gennem agroøkologi at mindste den menneskelige indflydelse miljøet.
 • Men rådene havde kun en minimal indflydelse.
 • Gennem den af indbyrdes rivalitet fremkaldte, voksende splittelse inden for stormagternes kreds var det ikke muligt for dem at bevare en modsvarende indflydelse som under tiden 1815-1856.
 • Kong Gongmin begyndte der efter sit reformarbejde i statsadmnistrationen samt for at fjerne den mongolske indflydelse over landet.
 • Den største musikalske indflydelse The Corrs' kommer fra deres forældre, der var musikere som opfordrede dem til at lære at spille instrumenter.
 • Jed Gottlieb fra Boston Herald argumenterer for, at selvom Is This It bidrog med en væsentlig musisk indflydelse, var dets største succes at reformere musikindustrien og A&R repræsentanter til at udspejde og promovere alternative bands.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere