Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

45 Adjektiver til beskrivelse « indtryk »

45 Adjektiver til beskrivelse « indtryk »

 • Blandt de mange vandfald i Berner Oberland var det Reichenbachfall, der gjorde det største indtryk Conan Doyle.
 • Forskningen har et ganske godt indtryk af, hvordan latin blev udtalt i oldtiden.
 • Han forlod Cuba med et meget positivt indtryk, og sagde, at stemningen der fik ham til at føle det "som om jeg var vendt tilbage til min barndom".
 • Hamburgische dramaturgie havde gjort et stærkt indtryk ham, og han besluttede at give den et dansk sidestykke.
 • Her fortæller hun blandt andet om sit første møde med Sunnmøre i 1842: "Det første indtryk, jeg modtog af den mægtige natur, var skræk.
 • Hun fik rollen som Laura Ingalls frem for 500 andre skuespillere, fordi hun gjorde et dybt indtryk Karen Grassle og Michael Landon.
 • Heaton den 24. juni 1830 traf Grundtvig Clara Bolton, som gjorde et uudsletteligt indtryk ham, at han stadig mange år efter mindes hendes i digtet "Smaa-Fruerne" (1844).
 • Det var Pantherens størrelse, der havde været skyld i det forkerte indtryk.
 • Alle disse nye indtryk og nye mennesker har haft indflydelse hans arbejde og inspirerede ham til at eksperimentere frit.
 • Hun gjorde et voldsomt indtryk dem, som kom i kontakt med hende under fængslingen, retssagen og ved henrettelsen.
 • Nogle personer der crossdresser er i stand til at give et fuldstændigt indtryk af at tilhører det modsatte køn, herunder manerer, måder at tale og efterligning af seksuelle karakteristika.
 • Ved at vise at Ernst er den samme i starten som i slutningen, får man det klare indtryk, at der intet er sket for Ernst.
 • Senere skrev Jensen i en Politiken-artikel også om et kort indtryk han havde som soldat: "Paa en station Eksprestoget kørte forbi saa jeg i et Glimt en ung Pige, som en Sjæl af denne grønne svale Ø, og for mig at fare forbi og aldrig se mere."
 • Der eksister oftest en grundlæggende mistillid til det tilsyneladende (eller ukendte), der gengiver et kritisk indtryk af vilkårene i islam.
 • Ofte er korrelationen mellem en radiolytters kvalitative signalstyrke indtryk og den aktuelle signalstyrke ringe, fordi modtagerens AGC holder lydudgangens styrke forholdsvis konstant, trods af ændringer i indgangssignalstyrken.
 • Eftersom aflytningen af musikken er let at til, kan gentagelserne give det forkerte indtryk, at den også er let at spille eller udføre.
 • Det er indiskutabelt, at der er en meget smuk nyhed, der gør et levende indtryk."
 • Kan også virke svagt rosa, men ikke give et lysebrunt indtryk.
 • Han gør for øvrigt et vist condottieremæssigt indtryk.
 • Dels var han den gang i virkeligheden, ifølge chefen det skib, der havde ført ham til syden, "en doven Hund", dels har han vel mistet modet noget, som følge af det overvældende indtryk fra den store kunst, han nu trådte i forhold til.
 • Elisabeth blev selvfølgelig opbragt og annullerede aftalerne, og Essex, der troede alt tabt, men håbede, at dronningen ikke ville kunne modstå det personlige indtryk af ham, forlod mod hendes udtrykkelige ordre sin post og ilede til England.
 • Den indvending, man gjorde over for dette mesterværk, var, at det uafgørende i det valgte rædselsfulde øjeblik fremkaldte et pinligt indtryk.
 • Pladen skulle afspejle det , akustiske indtryk fra de tidlige år kombineret med en velproduceret nutid og bestod af indspilninger fra perioden 1992-96.
 • Her gik dyrene sammen med andre arter for at give et realistisk indtryk af dyrenes oprindelige leversteder.
 • Men Plessen gjorde det uheldigvis ikke det ringeste indtryk, han vedblev at være Anna Sophie lige gram.
 • Ofte er korrelationen mellem en radiolytters kvalitative signalstyrke indtryk og den aktuelle signalstyrke ringe, fordi modtagerens AGC holder lydudgangens styrke forholdsvis konstant, trods af ændringer i indgangssignalstyrken.
 • Det solide og alvorlige indtryk blødes op af store vinduer og dekorationer i sidste etage.
 • Mendes og effektfolkene følte, at det ville give et troværdigt indtryk og bevægelser sammenlignet med en digitalt indsat helikopter over Mexico City.
 • Godt nok er hun den første til at møde (bortset fra Futaba Aasu der overnattede i klasselokalet for at bevidne det), men verdensfjernhed og træthed giver nogle uheldige indtryk, og bagefter er hendes løbehjul stjålet igen.
 • Det udmærker sig ved en dybde og glans i farven, en mere storslået malerisk helhed, end hans tidligere billeder havde, selv om man ved sammenligning med de i Italien udførte studier kan savne noget af det umiddelbare indtryk i gengivelsen af enkeltheder.
 • Specielt mødet med de fattige sorte amerikanere i sydstaterne gjorde et varigt indtryk ham.
 • Bygningen giver et varmt indtryk ved de røde mursten og den orange pudsede stueetage.
 • Falkenskiolds liv gør et vemodigt indtryk.
 • Det var et indtryk af, at en offentlighed, der søgte nye helte i turbulente sociale og politiske tider, var meget villig til at acceptere.
 • Ses Månen i stedet fra den sydlige halvkugle, vendes det visuelle indtryk om: Nymåne (1), tiltagende måne (8, 7, 6), fuldmåne (5), aftagende måne (4, 3, 2).
 • Indtryk af et blødt materiale kan tages uden risiko for beskadigelse af seglet, og de vises ofte museer sammen med et moderne indtryk en lille lerplade.
 • Folket havde fået et dårligt indtryk af prinsesse Alexandra hendes ture til Rusland for at besøge sin søster, storhertuginde Elizabeth.
 • I et interview året efter spurgte Bendixen retorisk "Vil vi kun have akademisk uddannede politikere, som helt sikkert har styr BNP?" og havde det indtryk at "mange politikere med en anden baggrund er rigtig dygtige.
 • Bygningen gør med sine brune mursten og kvadratiske vinduer et lidt dystert indtryk, som dog opvejes noget af trærækken foran.
 • Den store skikkelse med de svære ansigtstræk og de udslukkede øjne gjorde et ejendommeligt indtryk, og dette forstærkedes ved hans dragt, der ufravigelig og til enhver tid af dagen var sort kjole og hvidt halstørklæde.
 • Front stage-aktivitet kan ses som alt det, der bliver foretaget for at opretholde det fælles indtryk i en situation.
 • Han valgte det for at kunne glide ubemærket ind i mængden, men han havde det tidspunkt det fejlagtige indtryk, at biler var den dominerende livsform jorden.
 • For i nogen grad at råde bod herpå kan der for et givet emne foretages meningsmålinger for derved at give de folkevalgte indtryk af befolkningens stemning.
 • Hans indrømmelser var sjælden resolutte og omfattende nok og kom aldrig i rette tid til at gøre det fornødne indtryk den europæiske domstol, for hvilken Danmark plæderede sin sag.
 • Barnet havde ypperlige evner, stor åndslivlighed og var såre modtagelig for de forskelligste indtryk i det selskabelige hjem.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
mig by noget Mere
Begyndende med
m ka u hus fe Mere
Ender med
isk by ar mur j Mere
Indeholder
ar u ion uf bog Mere
Pattern Matching
udbrød lys søgen håber rød Mere