Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

29 Adjektiver til beskrivelse « kommunikation »

29 Adjektiver til beskrivelse « kommunikation »

 • En hjørnesten i GMDSS er at al kommunikation nu er elektronisk håndteringen i langt højere grad kan automatiseres.
 • Begrebet omfatter enhver underholdning eller menneskelig kommunikation, som vækker de følelser, eller gør at mennesker ler eller føler sig lykkelige.
 • Dårlig kommunikation mellem medarbejder, koster årligt virksomheder millioner af kroner.
 • Optisk kommunikation uden lysledere er primært foreslået til brug i rummet, hvor der ikke er en atmosfære til at absorbere og sprede lyset.
 • Morsekoderne blev brugt som international kommunikation inden for søfart indtil 1999, hvor det blev erstattet af GMDSS (
 • Direkte kommunikation (samtale) betragtes som særdeles betydningsfuld for behandling af en konflikt, og derfor betragtes skridtet herfra til næste trin, hvor denne kommunikation opgives, med ekstra stor alvor.
 • Elektrisk telegrafi er en af de første eksempler omfattende elektrisk kommunikation via et enkelt elektrisk lederpar (luftledningen og jordforbindelsen) der kræves jo netop mindst to ledere for at kunne formidle elektricitet.
 • I henhold til Schiff sagde Maguire, at han havde tilbageholdt klagen efter retningslinje fra en "højere myndighed", da klagen omhandlede en sag om fortrolig kommunikation ("privileged communications").
 • Aksestyrkerne havde en doktrin, som lagde vægt bevægelighed og nedkæmpelse, fremragende kommunikation og den tiltro, der stammer fra gentagne sejre med små tab. De sovjetiske, væbnede styrker derimod manglede lederskab, træning og parathed.
 • En langt bedre kommunikation mellem de tyske styrker gjorde også, at slaget om Frankrig blev en kort affære.
 • Der skal kun slåes op ét sted for at finde hele kommunikationen med en person.
 • Sproget blev sandsynligvis brugt til hemmelig kommunikation i udenforståendes nærværelse og til at styrke solidariteten inden for den sociale gruppe.
 • Højpålidelighedsløsninger dækker flyelektronik, motorelektronik, holdbar kommunikation, nattesynssystemer, sikkerhedssystemer og overvågning.
 • Det var således sekretariatet, der gennemførte skolehøringer og rådgivning af elevråd, arrangerede stormøder og stod for intern kommunikation og pressehåndtering.
 • Journalistik er dog ikke altid begrænset til nyhedsmedier eller til nyhederne selv, da journalistisk kommunikation kan publiceret via litteratur og film.
 • Bristol-skalaen er stadig nyttig som værktøj i klinisk kommunikation og til at evaluere virkningen af behandlingen af forskellige tarmsygdomme.
 • Gennem alt dette forblev Filip i konstant kommunikation med Pandulf Verraccio, den pavelige legat, som opmuntrede Filip til at forfølge sit mål.
 • Modstandere af esperanto mener at man kan opnå større mellemfolkelig kommunikation og forståelse ved at lære sig et af de traditionelle verdenssprog.
 • Elektrisk telegrafi er en af de første eksempler omfattende elektrisk kommunikation via et enkelt elektrisk lederpar (luftledningen og jordforbindelsen) der kræves jo netop mindst to ledere for at kunne formidle elektricitet.
 • Regional kommunikation i det gamle Mesoamerika har været genstand for betydelig forskning.
 • Rummet har indbyggede systemer til sikker kommunikation, og i væggene er der træpaneler, der skjuler audio-, video- og andre systemer.
 • I dag er Braille blevet tilpasset til stort set alle større sprog og er det primære system til skriftlig kommunikation for blinde i hele verden.
 • Derefter valgte de en meget sparsom kommunikation i sagen.
 • Modstandere af esperanto mener at man kan opnå større mellemfolkelig kommunikation og forståelse ved at lære sig et af de traditionelle verdenssprog.
 • Angrebet førte til at panserstyrkernes chef blev såret og at den tyske kommunikation brød sammen.
 • Japansk overvågning af den amerikanske kommunikation registrerede imidlertid en forøgelse af trafikvolumen, hvilket både Nagumo og Yamamoto blev gjort bekendt med, men disse foruroligende varsler medførte ingen ændringer i de japanske planer.
 • Dette kan resultere i først defekter i den biokemiske kommunikation mellem neuroner og senere i celledød.
 • Siden august 2013 har hun været ansat som projektleder hos Dansk Kommunikation.
 • grund at den meget lave frekvens er båndet ikke særligt eget til data kommunikation.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
mig by noget Mere
Begyndende med
m ka u hus fe Mere
Ender med
isk by ar mur j Mere
Indeholder
ar u ion uf bog Mere
Pattern Matching
udbrød lys søgen håber rød Mere