Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

84 Adjektiver til beskrivelse « landskab »

84 Adjektiver til beskrivelse « landskab »

 • Han blev fortolkeren af det danske landskab, men aldrig folkelig.
 • I det nordvestlige Tunesien foretog Khroumir-stammen tidvise raids ind i det omkringliggende landskab.
 • Isen rykkede frem og smeltede væk fra området og skabte den måde et kuperet landskab med bakker, lavninger og søer.
 • Fjorden er præget af et mere åbent landskab end mange af de andre fjorde ydersiden af Senja, og dette gælder særlig for den ydre del af fjorden.
 • "År 874 drager Ingolf til Island hvor han bosætter sig og tager land" osv. (tekst) Islandsk landskab i morgengry, Vikinger ankommer i både til Island.
 • Fra møllebakken er der udsigt til byen og det åbne landskab.
 • Fyrstationen er et imponerende landemærke yderst mod havet i et ellers fladt landskab.
 • Området er skovrigt med et naturligt landskab og en velbevaret vegetation, hvor højdeforskellene er meget tydelige.
 • Kommunen Rollshausen er beliggende i det historiske landskab Eichsfeld (Untereichsfeld) og består af landsbyerne Rollshausen og Germershausen.
 • Frederik Storch - Italiensk landskab ved Salerner-bugten - 1865.
 • En mosaikblanding af moser og tørre skove er typisk landskab i denne nationalpark.
 • Trappeopgangen er beklædt med marmorfliser, har kassetteloft med rosetter i stuk og et dejligt, drømmeagtigt landskab med træer og en borg som glasmosaik i trappevinduet.
 • Stanghede har i yngre bronzealder og ældre jernalder været et dyrket landskab, men ved midten af romersk jernalder ca. 200 e.Kr. blev markerne forladt, og området sprang i krat og skov.
 • Ann Temkin minder strandlinjens smidighed såvel om en indre fantasi som om et eksternt landskab.
 • Men også det engelske landskab var en vigtig inspirationskilde for ham, specielt i forbindelse med hans akvareller, og hans tidligere erfaring med topografisk tegning fik betydning.
 • Agerhøns er udpræget markfugle: De lever i agerlandet, marker, enge osv. De var rimeligt almindelige over hele landet, men er nu gået kraftigt tilbage pga. de ensformige landskaber, som skabes af industrielt landbrug med monokultur.
 • Istidens gletsjere har formet det nuværende færøske landskab, og har aflejret op til 5 m tykke morænelag i dalene og fjordene, samt havbunden ud til ca. 200 m vanddybde.
 • Museet fungerer som guide, til at opleve disse fantastiske landskaber og tilbyder en række aktiviteter med naturvandringer, foredrag og naturværksted.
 • Forsøget at finde en rigtig strategi for at forsvare autonomien splittede det finske politiske landskab.
 • Her findes flotte landskaber, interessante planter og dyr og en spændende historie.
 • Potosí har et meget forskelligartet landskab med bl.a.
 • Større fiskerlejer udviklede side- og baggader, der oftest blev dannet som landskabet nu fremmede eller hæmmede menneskenes gang og for den udenforstående med ret tilfældige eller uigennemskuelige gadenet med gyder, stræder og slipper i alle retninger.
 • Dioramaer var især populære mod slutningen af 1800-tallet, men moderne museer anvender også teknikken til at genskabe fremmedartede landskaber.
 • Kongeåen bliver ofte kaldt Nordens Nil, fordi den samme måde har bidraget til et frodigt landskab og fungeret som væsenlig trafikåre og basis for samhandel.
 • I et frossent landskab fortæller et barn om en tuschmand, der har skæg og lidt hår hovedet.
 • Disse bød flere sælsomme billeder af frosne landskaber og store skove.
 • Blomstrende frugtplantage - Det fynske landskab - Bindingsværksgårde - Høst -
 • De optoges først i riget under Katharina 2. ved de gammelpolske landskabers tilknytning, men fik uden for disse kun lov til at bo i Lille- og Sydrusland, i alt i 15 guvernementer, det såkaldte »jødeterritorium«, dog under mange indskrænkninger.
 • Her udnytter man de smukke, ofte gletsjerdækkede landskaber, der er kendetegnende for regionen.
 • Det gotlandske landskab er karakteristisk ved sine kalksten, små landbrug og åbne marker.
 • De fast integrerede baner er placeret i en have eller lignende, hvor der køres mellem blomster, buske og træer, og som sammen med spor, tunneller, broer, søer og bygninger søges forenet til et harmonisk landskab.
 • Tallet tilhængere voksede hurtigt; i sommeren 1851 var de herrer over hele landskabet Kwangsi, og Hung-hsiu-tsuan lod sig udråbe til kejser under navnet Tienvang (»himmelsk kejser«) og gav sit dynasti navnet TaiPing ("meget" "jævn"; fred og sikkerhed).
 • Men i takt med at lyset, naturen og landskaberne omkring dem ændres, forandres deres indre landskab også, idet de langsomt opnår en intimitet og en forståelse af, hvorfor faren ikke ønskede at være en del af sønnernes opvækst.
 • Dengang ledte hovedstilstandslinien store mængder smeltevand og materialer ud over det isfri landskab, hvor det blev afsat som smeltevandsaflejringer bestående af grus, sand og ler.
 • Han længtes efter freden landet, efter solen, lyset og farverne, der var i de japanske landskaber.
 • Marcus Fritz malede motiver fra det jyske landskab.
 • Der er dog ikke tvivl om, at navnet har sin oprindelse i det karakteriske landskab der omkranser byen.
 • Det har længe været antaget, at dette var en forsvarsmur, men nyere studier konkluderer, at dette antagelig er en mur til værn mod oversvømmelse i det, som i dag er et tørt og karrigt landskab.
 • I stedet syntes bevægelsen af løsrive enkelte medlemmer fra andre kirker og konvertitter, som kom helt uden for det kirkelige landskab.
 • Pudsigt nok havde Margaret Mitchell brugt de samme ord for at beskrive Scarletts følelser, da hun kæmper sig hjem gennem et krigshærget landskab: "Was Tara still standing?
 • Tredje strofe har en vægtning mod det kultiverede danske landskab med mark, byg, rug og hvede, mens fjerde strofe vægter mod deb vilde danske natur med eng, å, lærke og vilde blomster.
 • Det litauiske landskab er jævnet ud af smeltende gletsjere efter sidste istid.
 • Fæstningen ligger i et malerisk landskab i Grampianbjergene.
 • Fra begyndelsen har han kaldt sine værker for Mentalscapes, mentale landskaber.
 • Som titlen lyder, er det afvejene i det spirende moderne seksuelle landskab, der skildres.
 • Christe (2003), s. 305 Nogle ´grupper forsøgte at tilpasse sig det nye musikalske landskab.
 • Attymass, ved foden af Ox Mountains, har ca. 750 indbyggere og ligger i et naturskønt landskab med bjerge, søer og moser.
 • Filmen udnyttede det norske landskab og bondelivsstilen hvor filmens handling finder sted.
 • Den er af imponerende dimensioner, fx er næsen 85 cm lang og den højre arm måler 9 m. Det er muligt at komme op indvendigt i statuen og kigge ud gennem kæmpens ører, øjne eller næsebor og nyde det omgivende landskab.
 • Radarhorisonten svarer normalt til den synlige (sann) horisont, men begrænses dog også af evt. bevoksning samt øvrige landskab.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod ego hj ej fm Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere