79 Adjektiver til beskrivelse  mulighed

79 Adjektiver til beskrivelse mulighed

Fængslet er tænkt som et mindre, fortættet bymiljø med varierede, rumlige oplevelser, funktionel tæthed og gode muligheder for at orientere sig.

For de studerende der ønsker at vide mere omkring international politik er GloPol et godt bud en forening, hvor der er rig mulighed for at udvide sin horisont.

Mange af de indsatte brugte weekenden i gården til at tale med hinanden og diskutere kriminalitet; gårdturen var den eneste reelle mulighed de havde i løbet af ugen for egentlig samtale.

Aarhus har rige muligheder for indkøb.

En tredje mulighed er, at begge breve bygger en fælles fast advarselstradition (skriftligt eller mundtligt) om vranglærere, som begge breve uafhængigt af hinanden benytter sig af.

For Rikke Prelle er musikken det sted, hvor hun kan udtrykke sig sin egen måde, uanset hvad omverdenen forventer af hende, men hun bliver fanget imellem sine egne drømme, realistiske muligheder og omverdenens forventninger.

Begge disse alternative muligheder dog betragtes som modeluner, der resulterer i at overallens praktiske snit ikke kommer til sin ret.

Især da denne fest byder en enestående mulighed for at ride en kæmpe, levende elefant.

Da det ikke er altid, at alle de identificerede strategiske muligheder er indbyrdes forenelige, består denne fase primært af udvælgelse og prioritering blandt de strategiske muligheder.

Sammen med et fransk filmhold kunne Leth følge rytterne med hidtil usete tekniske muligheder - blandt andet helikopter, en ombygget bil og et kamera monteret en cykel.

Formålet med disse ScienceCamps er dels at give unge en mulighed for at mødes med andre med samme interesser samt at udbrede interessen til særlige naturvidenskabelige fag.

Da der generelt er mange små åbne læserammer i et genom, er der teoretisk mulighed for i hundrevis eller tusindvis af mikroproteiner i en organisme.

Ligeledes har de forskellige FN-organer forskellige juridiske muligheder, når det kommer til at intervenere i selve konflikten.

i kølvandet af samtidens ubegrænsede muligheder for reproduktion.

Derfor var det en oplagt mulighed at læserne selv til at finansiere trykningen ved hjælp af prænumeration.

Vejen, der er 52 km lang har hele sin strækning to spor, og der er adskillige muligheder for at gøre holdt rastepladser undervejs.

Da Jun fra den alternative dimension kyssede Souseisekis ring, blev hendes krop imidlertid befriet, hvilket skaber en unik mulighed for at bringe hende tilbage i live.

For Per Funch Jensen, Arne Karlsen og Børge Bastholm Larsen var kampen en sidste mulighed for at bevise, at de skulle være blandt de elleve i startopstillingen.

Nogle af det moderne cembalos muligheder og dets klangideal kan høres her: Sylvia Kind (1908-2002) spiller Banchieri.

En fælles kommite med deltagere fra begge fraktioner skulle undersøge de praktiske muligheder for at genåbne lufthavnen for ubegrænset civil lufttrafik.

Bosættere i disse områder hilste de muligheder velkommen, som bestod af frugtbart land og tomme huse og erhvervsbygninger, hvilket styrkede deres loyalitet.

Den har ikke de genetiske muligheder for at ændre adfærd og tilpasse sig et liv med mennesker.

Han snyder og bedrager og udnytter alle andre det groveste ved enhver given mulighed, selv hans koner Isabel og Majse, og endda hans egen datter.

Han var tydeligvis ikke i samme grad bekymret over at give Kuritas slagskibe og krydsere en gratis mulighed mod de samme styrker.

Afgørende for at kunne udnytte de gunstige muligheder var dog, at statens formynderskab burde forsvinde og afløses af fuldstændig økonomisk frihed.

I det 19. århundrede gik russiske komponister videre med de harmoniske og melodiske muligheder i skalaen, ofte for at skildre noget «ildevarslende».

Beviserne er imidlertid for sparsomme til at give historikere mulighed for at fastslå det med absolut sikkerhed: Flere kvinder ved Margretes hof bar navnet Elizabeth eller Isabella Gray.

Mangel brændstof og reservedele hæmmede fortsat de italienske skibes muligheder for at angribe konvojer eller blot enlige skibe i den britiske flåde.

Det første fly med Whittle-motorer, DG205/G,Efter DG205/Gs jomfruflyvning, kommenterede Daunt "Efter denne flyvning blev det fornemmet at der er klare muligheder for at anvende F9/50 som operationel lav-højde jager".

Samtlige af Hydremas gravemaskiner hjul bliver opgraderet til "Series 2", hvilket byder et nyere design og nye komfort muligheder.

"Homer's Enemy" udforsker de komiske muligheder ved at en virkelig person med en stærk arbejdsmoral, skal arbejde sammen med Homer i hans arbejdsmiljø.

Hvis brugeren ikke specificerer nogen kommandolinje muligheder, vil cal udskrive en kalender for den aktuelle måned.

Efter mere udvikling og efter at have anvendt systemet til at styre hans skatteregnskab, mente han at det havde en kommerciel mulighed.

Partisanaktivitet havde nedsat forsyningerne og nedsat Luftwaffes mulighed for at opbygge lagre af benzin, olie, smøremidler.

Hertugen kom ud af sagen med tab af alle magtpolitiske muligheder.

Kineserne sig tvungne til at med aftalen, efter som de ikke havde militære muligheder for at modstå sejrherrene fra opiumskrigen.

Ved et vinkelret plan har elektronen minimale muligheder for vekselvirkning med prøvens overflade inden den rammer.

I 1224 sendte den tysk-romerske Kejser Frederik 2. en ekspedition mod Malta for at etablere den kongelige kontrol og forebygge den muslimske befolknings muligheder for at støtte en muslimsk oprør i Kongeriget Sicilien.

Området i den sydligere korridor befinder sig over det Indiske Ocean med meget langt til de nærmeste muligheder for landing.

Følgen heraf blev forbedrede besejlingsforhold, hvilket kunne fremme de næringsmæssige muligheder såvel for de egentlige søfarende som for andre.

Dette gør det muligt at følge med sin sundhedshistorik online Lægemiddelstyrelsen: Nye muligheder når du skal hente medicin apoteket.

Det begrænsede Japans offensive muligheder, og bragte en afslutning landets planer for ekspansion mod øst.

Der er omfattende muligheder for forstærkningsjustering og indkobling af dæmpning.

At blive født ind i en sikh-familie er et tegn en god karma, for først i denne religion er der optimal mulighed for at blive frelst.

De to kampagner beviste, at Wien var placeret den yderste grænse af osmanniske muligheder.

Det centrale i alle tre tendenser er dobbeltheden de giver alle nogle positive muligheder for individet, men samtidig åbner de op for fx usikkerhed.

Dette gav stillingen da også rigelige muligheder for.

I 2007 foreslog Haraldur Bernharðsson, at det andet ord i Ragnarok oprindeligt var røk, det leder til en anden proto-germanske rod, *rekwa og åbner for andre semantiske muligheder.

Mangel brændstof og reservedele hæmmede fortsat de italienske skibes muligheder for at angribe konvojer eller blot enlige skibe i den britiske flåde.

Søkort ( papir eller fra anden halvdel af det 20. århundrede også elektroniske) har givet den søfarende mulighed for at orientere sig om de mulige farer i det besejlede farvand.