Inspirassion

Vælg elegante ord
233 Adjektiver til beskrivelse  person

233 Adjektiver til beskrivelse person

Et websted er ofte styret af en enkelt person eller en organisation.

Fortegnelser over vigtige personer blev derefter krydsrefereret med de efterbehandlede dokumenter.

Aktionen fremkaldte en negativ reaktion fra kendte personer i Venezuela, Argentina og Panama.

Boest har som mange andre landsbyer i samtiden været ejet af forskellige pengestærke personer.

BBC rapporterede om at den første person, der modtog vaccinen udenfor kliniske tests, blev vaccineret 4. januar 2021.

Flere af figurerne i Carrs bøger er baseret virkelige personer.

Georgia døde i barselssengen, da Susette kun var fem år, hvorefter P.C. Skovgaard blev den centrale person i hendes opvækst.

Altså kan Diotima være en historisk person.

Alle offentlige rettigheder og pligter i et Gutsbezirk blev således opretholdt af godsejeren som en offentlig person.

En personkult er dyrkelsen af en levende eller død person, oftest en åndlig eller politisk leder.

Bøgerne er fortalt i tredje person, men med Laura Ingalls som den centrale figur og hovedperson, og er generelt klassificeret som historisk fiktion i stedet for som selvbiografi, selv om flere af de senere bøger er næsten rent selvbiografiske.

Gennem en række scener, som blander historiske med fiktive personer dokumenterer filmen RAF's bestræbelser at forberede sig og efterfølgende udkæmpe en enorm kampagne for at forsvare Storbritannien.

Givet er det, at Madsen i sin levetid forblev en ukendt person i den brede offentlighed, men grund af sit smukke og voldsomme sprog nød en form for tilværelse som digternes digter.

Han førte en detaljeret dagbog, Commentaria, hvori han også noterede de mange steder, han besøgte, samt de betydningsfulde personer, han mødte.

Appen advarer tillige andre brugere, der samtidigt besøgte det samme sted, som den inficerede person,og tilbyder dem vejledning om, hvad de skal gøre.

Abildgård Kirke ligger med sin placering tæt ved flere boligområder, der fortrinsvis beboes af ældre personer, og kirken er forholdsvis velbesøgt.

En række offentlige såvel som private personer og organisationer har prøvet at imødegå de forskellige konspirationsteorier med deres egne undersøgelser af hændelserne og af konspirationsteoriernes påstande.

Af middelvækst, rank, bredskuldret og stærklemmet frembød han i sin hele person i gang og holdning en type af en ægte soldat.

En række fremtrædende personer har støttet organisationen gennem deltagelse i søndagsdemonstrationerne bl.a.

Lanham, MD: AltaMira Press, 2007. p. 91 Formidlerne er individuelle personer, som portræterer historiske personer, og det er dem, der sørger for at videreformidle den historiske viden en interessant måde for publikum, de tager del i living history.

En mystisk person ved navn Miles ankommer til det resort, hvor træningen foregår, og forsøger ved hjælp af en livvagt at dræbe Hemlock, men denne forpurrer planen, dræber livvagten og efterlader Miles i ørkenen, hvor han omkommer af sult og tørst.

Men snart møder Ronnie Will, den sidste person hun havde regnet med at blive tiltrukket af og da hun forelsker sig i ham, oplever hun derved også for den største glæde og smerte hun nogensinde har kendt.

Med sine 80.000 indbyggere var København selv efter moderne målestok ved at være en større by, hvor man ikke længere som i provinsens små købstæder kunne være sikker , at man blot kunne spørge sig for, når man skulle finde frem til en bestemt person.

At Jesus i filmen har sådan en svag karakter, gør at man aldrig rigtig føler spændingen, man ved godt, at macho-Ernst ikke vil følge en svag person.

Almindelige seksuelle fantasier er under en vis grad af kontrol og kan også involvere fremmede, opdigtede personer, og urealistiske situationer.

Hun var 114 år og 261 dage gammel og dermed den ældste levende personen tidspunktet for hendes død i november 2010.

En krise kan opleves mere eller mindre stærk og forstyrrende for den pågældende person.

Adskillige personer gør krav at lede ordenen og de forskellige fraktioner er indbyrdes meget forskellige.

I 399 lykkedes det for Eutropius at blive nomineret til konsul, men Eudoxia fik overbevist kejseren om, at denne hæder til en eunuk af slaveslægt var en fornærmelse, og hærføreren Gainas sørgede igen for at skaffe riget af med en uønsket person.

Jørn Neergaard Larsen var i 2015, ifølge bogen Magteliten, nr. 28 listen over de mest magtfulde personer i Danmark som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Arbejdshukommelsen omfatter normalt ca. 7+-2 objekter hos voksne personer, er under almindelige forhold meget kortvarig og tillader øjeblikkelig genkaldelse.

Merlin giver det til Arthur, der skal bruge det mod en død person, som er blev reanimeret med magi og således kun kan besejres med magi.

Flere hovedroller og biroller er opkaldt efter betydningsfulde og/eller indflydelsesrige personer gennem tiden.

Fravær af frygt kan - i form af dumdristighed - være ligeså destruktivt som for stærk frygt; ligesom det er vigtigt at udtrykke sin vrede overfor den rigtige person, det rigtige tidspunkt og sted.

Hans ry var i samtiden overordentlig stort, og han modtog fra de højeste personer alle mulige udmærkelser.

Wayne Knight har spillet adskillige komiske personer i flere film.

Parlamentets medlemmer (MP'er) består af valgte og udpegede personer samt personer uden valgkreds.

Nulevende personer er behandlede i de årligt udkommende: Wer ists og Whos who in science.

En normal person har omtrent lige meget testosteron som epitestosteron i sin urin.

Selv er hun er meget nysgerrig og iagttager de konflikter, der foregår mellem de øvrige personer.

Af natur er han en nedtonet og beskeden person, men hans åbenlyse politiske stillingtagen har skabt røre om hans person.

Frem til 1965 var den kirkelige Suchdienst (søgetjeneste) i stand til at bekræfte 470.000 dødsfald og yderligere 1.906.000 tilfælde af savnede personer.

Begreberne statsborgere og beboere omfatter, når de anvendes i nærværende traktat, juridiske personer."

Leonard kommer og beklager over for Leanders far, Jeronimus, at hans datter er blevet forelsket i en ung person, hun har mødt maskaraden.

Han er en ret unik person.

Han er ofte blevet betragtet som den rigeste person i historien.

En forsøgsvis definition en vís person kunne være, at en vís person kendes handlinger eller udtalelser, små som store, der efter lang tid og grundige undersøgelser kan billiges af mange.

Asger beskrives i bogen som en meget egoistisk og doven person.

Formen er til dels hentet fra mainstream nyhedsprogrammer og bruger som dem en række faste korrespondenter og kommentatorer, ligesom hver udsendelse præsenterer en gæst, ofte en prominent person fra politik, film eller nyhedsmedier.

Man kan måle koncentrationen af denne isotop i den ramte persons blod, og ud fra dette og tiden siden bestrålingen fandt sted, beregne hvor stor strålingsdosis han/hun har modtaget.

Hæren består af cirka 8.500 aktive personer og 13.000 i reserven (hjemmeværnet).

Carsten Werges, til tider åbenmundede facon, har gennem tiden givet anledning til flere konflikter med markante personer i den danske fodboldverden.

I et interview med Loudwire nævnte han "Jeg er ikke en religiøs person, men jeg voksede op i en religiøs familie.

Ånden har ret til total frihed og er grundlaget for den menneskelige person, men ånden er også uundgåeligt i konflikt med naturen og de aspekter i menneskets væsen, der er bestemt af fysiske love.

Han har dette tidspunkt charmeret det meste af senatet, og er en yderst vellidt person i Republikken.

Hun har succes med sine forretninger, takket være forsigtighed og en evne til at bestukket eller likvideret de rette personer.

George Bowling er ikke nogen sympatisk person han er en fed, midaldrende forsikringsagent, som ikke kan lide sin kone og børn, og som vil give køb de principper han har for et par øl og en god nat sammen med en prostitueret.

Dette gøres som regel ved, at hænderne holdes i skulderlængde fra hinanden og i øjenhøjde af den talende person, med bevægelse af pege- og langefingrene før og efter det som citeres.

; kan bruges som slang om en alt for nysgerrig person.

H.A.R.M. krævede af vesten en kæmpe sum penge og hele Australien; til gengæld ville vesten en liste med tilfældige personer som de havde inficeret med virusen, og modgiften.

Traditionel ho'oponopono bliver praktiseret af healingspræster eller kahuna lapa'au for familiemedlemmer til en fysisk syg person.

Da det normalt især er svagelige personer der dør ved influenzaepedemi, er det oftest ældre, svagelige personer der dør grund af influenza.

Han var en af de første, der i dagligsprog skrev historier om troværdige personer i realistiske situationer.

Rubruk er en munk, der sendes ud for at finde denne mytiske person, men i stedet finder sig selv.

I begyndelsen af den tredje sæson, startede Blaine McKinley High og slutter sig til New Directions, samtidig med blev Criss forfremmet fra tilbagevendende gæstestjerne til en af showets vigtigste personer.

Han påbød nemlig, at de breve, som han havde modtaget fra kongelige personer, skulle lægges under hans hoved i ligkisten, når han blev begravet.

Alle højerestående personer, hvilket også inkluderer Shinigami'erne, bor i den del af Soul Society, der hedder Seireitei (瀞霊廷, oversættes til De Rene Sjæles Have).

Krigsforbrydertribunalet idømte en fængselsdirektør livsvarigt fængsel for folkemord, og i 2014 blev yderligere to højtstående personer fra De Røde Khmerer idømt livstidsstraf for medvirken til folkemordet.

Kommunen ønskede at hædre en homoseksuel person, og Hannah Bjarnhof sprang ud som lesbisk i en sen alder.

Hun er den første kvinde og den første åbent homoseksuelle person, der er premierminister i landet.

Et eksempel: Hvis man i én situation har observeret en person med et bestemt udseende, og sidenhen i anden situation observerer en person som tilsyneladende er kvalitativt identisk, kunne man ud fra, at de også er numerisk identiske.

Ko-kata og bokken kihon kata udføres med opponent(er), mens iai-jutsu kata udføres mod imaginær person(er).

Da Life udgave fotografier af personer iført zoot suits i 1942 spøgte magasinet med at de var "et solidt argument for at sænke alderen for hvervning til også inkludere person 18 år."

Intelligente personer begyndte at stille spørgsmålstegn ved alt, og det var disse spørgsmål, der ledte til den videnskabelige revolution, som igen blev grundlaget for moderne videnskab.

Hauser er en interessant person, men Quaid er blot et stort program.

En rødhåret Britannian-japanere, som mener at være en japansk person i hjertet og foretrækker hendes fødenavn, Kallen Kouzuki, frem for hendes fars prestigefyldte familienavn.

Dronningen som en mild og kærlig person kommer bedst til udtryk i verselinjerne om hendes sygdom og død.

Hun optrådte stadig stort set til sin død og opnåede med tiden meget høj status for sit mangeårige virke og sin karismatiske person.

Folk som søgte syndsforladelse knælede for khalīfat al-khulafā, hvorefter han med en pind slog den knælede person adskillige gange ryggen og skuldrene, som et tegn at deres synder var tilgivet.

Han mindedes det sådan: "Freddie var en meget kompleks person: useriøs og sjov overfladen, men han gemte usikkerheder og problemer i at se sit liv i øjnene baggrund af sin barndom.

Beskyldninger om, at man gik efter civile og begik krigsforbrydelser under marchen, gjorde Sherman til en kontroversiel person helt frem til i dag, især i Syden.

Hurtigere og friere tanker skaber dog ikke kreativitet i et ellers fantasiforladt menneske men hvis hypomanien frigør en kreativ persons kognitive processer, kan et kvalitativt forandret resultat opnås.

Mange kurdiske personer og institutioner i dag er opkaldt efter mederne.

Kvindelige magi-kyndige personer i bøgerne omtales som "hekse", men i bøgernes kontekst er dette ikke forbundet med nogen form for religion eller religionsdyrkelse.

De længstlevende personer i historien er her opstillet i lister efter kategori.

En lærer ved navn Schmidt rejste Oktoberforeningens vegne rundt for at finde landbrugskyndige personer, der kunne bestyre de nyerhvervede gårde.

Sophus Birket-Smith (red.), Til Belysning af literære Personer og Forhold i Slutningen af det 18de og Begyndelsen af det 19de Århundrede, 1884, s. 30-36.

Eksempelvis kan indekset anvendes ved spørgsmålet, "hvor mange timer skal en lokal person arbejde for at råd til en Big Mac?"

En drag queen er således typisk en åbenlys mandlig person, der optræder som en overdreven feminin person iført et kostume, der kan bestå af en iøjnefaldende kjole, højhælede sko, åbenlys makeup og paryk.

I denne definition er mentor den vigtigste person i samarbejdet mellem mentor og mentee.

Han blev den første mexicanskfødte person, der modtog nobelprisen i kemi.

Ahmed afsatte derefter en række vigtige militære personer, deriblandt generalstabschefen.

I 1996 var 57.000 kvinder tilknyttet prostitution, og i 2002 var antallet af mindreårige prostituerede mindst 16.000 personer, en tredjedel af det totale.

Marinbiologen Thomas Hodgson, fra Plymouth Museum, var en mere moden person.

Hos muskuløse personer er de stærkt markerede og kaldes populært en "six-pack".

De, der skaber den utryghed, er forældrene; børnene får et forvirrende dobbeltbillede af forældrene som nære personer, der kan være kærlige, for pludselig at blive fjendtlige.

Han vises som en meget nævenyttige person, der udnytter først frk. Mikkelsens, derefter Violet Vinters og senere Misse Møhges ensomhed for at sine aftensmåltider og sit tøj vasket (og gerne strøget).

Lærde har bemærket, at Madonna i videoen portrætterede sig selv som en narcissistisk og tvetydig person.

Dette persongalleri indeholder over 40 navngivne personer, hvoraf mange kun optræder en eller to gange.

Det sker, at læserbreve rejser meget skarp kritik af navngivne personer, myndigheder eller virksomheder.