23 Adjektiver til beskrivelse sand

I årets varmeste måneder kommer marokkanerne til Erg Chebbi for at kroppen, bortset fra hovedet, dækket af varmt sand i nogle minutter ad gangen.

Det fine støv omkring Gaza blev anset for at være værre end det bløde tunge sand, som i en sandstorm, rammer huden som glødende nåle og fyldte øjne, ører, nære og mund.

Der er flere badestrande øen, og Arendal kommune har forbedret den inderste med ekstra sand og opsætning af toilet, bænke og borde.

Den særdeles jævne flade er hævet havbund fra senglacialtiden, og med en jordbund der veksler mellem ler og fint sand.

Det, som gjorde sænkningen umulig at passere, var saltsøerne, de høje klipper og skrænter og fech fech, meget finkornet sand.

Historien er formodentlig ikke sand, og i det svenske kapitulationsdokument vurderes antallet af danske soldater til " i Staden 500 Mand", som overensstemmer med danske oplysninger.

I danske farvande findes en enkelt art, lancetfisk (Branchiostoma lanceolatum), der lever nedgravet i groft sand og bliver 5-6 cm lang.

Han var "god," "hellig," "ren," "sand," "den hellige Gud" "det helligste" "sandhedens kerne" "al sandheds fader" "den bedste af alle skabninger" "renhedens herre".

Angiveligt symboliserer den den trearvede strand, som den ses fra en båd: den grønne skov, det hvide sand og det blå hav.

Danmark måtte "ikke forsømme at udvikle sin Slagfærdighed; thi først ved at besidde en sand indre Kraft vil det vinde behørig Anerkjendelse hos sine Medforbundne".

Dette stykke kaldes også for kerne og fremstilles separat i et kemisk bundet sand.

Myten er ikke sand da Kæmpebjørnekloen ikke var almindelig i Midtitalien Thorvaldsens tid, og dens ringe udbredelse ville have umuliggjort at samle den mængde frø som skulle bruges til den omfangsrige fragt.

Tidligere havde man fejlagtig troet at lagene muligvis bestod af kulholdig sand.

Shrapnel afstedkom nogle tab, men de højeksplosive granater blev dæmpet af det løse sand.

Skyggeherren har udbredt ædelstenene ved de værst tænkelige steder: Stilhedens Skove, Tåresøen, Rotternes By, det lumske sand, Frygtens Bjerg, Uhyrets Labyrint og De Fortabtes Dal er målene.

Undergrunden består overvejende af marint sand og ler, samt moræne sand, grus og moræneler.

Undergrunden består overvejende af marint sand og ler, samt moræne sand, grus og moræneler.

I arrigskab kastede trolden sækken med det sidste sand mod Næstved, som blev til Munkebakken.

Da de led meget i det skoldende varme sand, marcherede infanteriet i 42. division langsomt og langt bagude.

I vandløb og ved strande (ikke, hvor der bliver spredt sand hver år) kan man også finde forstenet træ.

Ud fra massen af det tilbageværende sand i beholderen kan rumfanget af den oprindeligt opgravede prøve bestemmes, og hermed kan tætheden også bestemmes.

Det fine støv omkring Gaza blev anset for at være værre end det bløde tunge sand, som i en sandstorm, rammer huden som glødende nåle og fyldte øjne, ører, nære og mund.

Man mener, disse lag er dannet en tidevandsflade gennemskåret af tidevandskanaler, som senere er fyldt op med det krydslejrede sand.

23 Adjektiver til beskrivelse  sand