Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

132 Adjektiver til beskrivelse « selskab »

132 Adjektiver til beskrivelse « selskab »

 • Admiral Capital A/S (frem til oktober 2014 Re-Cap A/S) er et dansk børsnoteret selskab.
 • Et besøg der i 1972 viste, at det kostede dem stort set lige meget at udbedre skader, tæring og fugtangreb, som det kostede Sporvejshistorisk Selskab at opbevare sine vogne indendørs.
 • Godt arrig smækkede Tech N9ne med døren og startede i stedet sit eget selskab og udsendte i 2002 albummet 'Absolute Power', hvor den vokale spændvidde strakte sig fra trademark'et højtemporap og helt ned til slowmotionrap.
 • Ærø Redningskorps er det eneste redningskorps Ærø og er et selvstændigt selskab ejet af Kurt Hansen.
 • En mindeplade for ham blev opsat bygningen af det norske selskab i Oslo i 1992.
 • Af flere udenlandske lægevidenskabelige selskaber er han æresmedlem.
 • Krog (2020), s. 23. Blandt de længerevarende restaureringsprojekter kan nævnes motorvognen KS 361, der var en af de første Sporvejshistorisk Selskab anskaffede, men som aldrig har været i drift Sporvejsmuseet.
 • Og den antydede, at rektor havde medansvar for en sag uden for universitetet (Penkowas underslæb i et privat videnskabeligt selskab), som Rigsadvokaten først orienterede universitetet om med 14 måneders forsinkelse.
 • Admiral Capital A/S (frem til oktober 2014 Re-Cap A/S) er et dansk børsnoteret selskab.
 • Hentet 9/2-2018 Selskabet er i dag delt i to separate selskaber Novenco Building & Industry A/S og Novenco Marine & Offshore A/S, hvor førstnævnte er beliggende med produktionsfaciliteter Ydernæs i Næstved.
 • Nordkorea (3. udgave) (Lande i lommeformat), Det Udenrigspolitiske Selskab 2007, s. 18-19.
 • Men der opstod en betydelig uenighed melem forretningspartnerne, hvilket førte til, at det blev svært for Dansk Autohjælp at information fra den tyrkiske partner og dermed fra det fælles selskab.
 • Horsens Museum og Landbohistorisk Selskab, 2009.
 • Pr. 31. december 2011 havde de i alt 470 noterede selskaber en markedsværdi 1.220 mia. USD.
 • Staten havde dog kun kontrol over 49% af aktierne i mineindustrien, mens resten var overladt til store internationale selskaber.
 • Gennem årene har canadiske, svenske og danske selskaber udvundet marmor stedet.
 • Bandet havde et uudgivet album med titlen Metalizer, men grund af konflikter med det italienske selskab om blandt andet rettigheder blev albummet ikke udgivet før end i 2007.
 • Jomard var den egentlige stifter af det franske geografiske selskab Société de géographie i Paris.
 • Jack Ruskin, der prøvede at starte sit eget luftfartsselskab som protest imod de etablerede selskaber.
 • Invest fra 1958, medlem af bestyrelsen for Det medicinske Selskab i København 1958-63, medleder af Medicinsk Laboratorium fra 1963, medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for medicinsk Databehandling 1966-69, medlem af et i h.t.
 • SEPECAT er akronym for :Société Européenne de Production de l'avion d'École de Combat et d'Appui Tactique betydende 'Europæisk selskab til produktion af fly til træning, kamp og taktisk ildstøtte'.
 • Attrup Renseanlæg Attrup Renseanlæg drives af det kommunale selskab Jammerbugt Forsyning.
 • Indtil 2013 var mærket ejet af franske Belvédère SA, hvor det blev købt af det tyske selskab Waldemar Behn.
 • Dalsgaard er kreativ producer og director ved det uafhængige filmproduktions selskab Elk Film.
 • Et hemmeligt selskab af handels- og adelsfolk med baser i Amn, Tethyr og bystaten Baldur's Gate.
 • For segmentet Landbrug er selskabet det næststørste selskab med en markedsandel ca. 30 %.
 • Hun blev løsladt, men mistanken hang ved hende, og det gode selskab vendte hende ryggen.
 • En sommerdag er et muntert selskab skovtur.
 • Den 3. januar 1848 tændtes de første gaslygter fra det af et engelsk selskab anlagte gasværk, som 1878 indløstes af kommunen.
 • Pr. december 2011 var der over 5.112 noterede indiske selskaber og over 8.196 forskellige værdipapirer.
 • Posti Group er et finsk selskab, hvis virksomhed er inddelt i fire forskellige forretningsvirksomhedsområder: Postal Services (Postservices), Parcel and Logistics Services (Pakke- og logistikservices), Itella Russia (Itella Rusland) og OpusCapita.
 • Med prisen, der officielt uddeles i februar, kommer Stroustrup i fint selskab.
 • Efter at være blevet sendt hurtigt retur til den næstbedste række, lykkedes det i 1980'erne igen at vende tilbage til det fornemste selskab og denne gang med større succes.
 • Jomard var den egentlige stifter af det franske geografiske selskab Société de géographie i Paris.
 • Som en række andre gensidige selskaber i Island havde KB butikker, supermarkeder, benzinstationer, et slagteri, et mejeri, et bageri osv. under sig.
 • Hun er medlem af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab og redaktionskomiteen for tidsskriftet Gerontologi.
 • Albummet udgives af selskabet Glad Grammofon, som står bag Danser med Drenges drift og har udgivet gruppens album siden år 2000.
 • I Danmark har vi (haft) kendte grafologer som Sigbrit Galster Pedersen, Annelise Garde, Elsa Kornerup, Irmgard Wassard, Per Andersen, Vera Slæbo samt Jens Windeleff ( tidligere formand i Grafologisk Selskab).
 • Han var æresmedlem af Société des Américanistes de Paris, af Anthropological Society of Washington, af Det grønlandske Selskab i København og grønlænderforeningen Kalatdlit.
 • Grønlandske selskaber fik fra januar 2018 CVR-nummer.
 • Historisk Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune 1971.
 • I september 2019 tog Morten Skovsted initiativ til dannelsen af 'Salmehistoriske netværk', der skulle løfte arven fra det i 2019 nedlagte 'Hymnologisk Selskab'.
 • Dette gjorde at virksomheden udviklede sig til et internationalt selskab, der blev verdens største producent af støberiudrustning.
 • Det kapitalstærke amerikanske selskab Bell Telephone Co., som havde opereret i Danmark siden 1880, begyndte også at agitere for telefonen og fik købt sig fri af den københavnske konkurrent.
 • Mendelejev drog en række interessante slutninger af denne lov og fremsatte sine anskuelser herom i en meget læseværdig afhandling, som blev forelagt det russiske kemiske selskab i 1869.
 • I valgkampen i 2006 markerede Sata sig som kritisk til de kinesiske mineinvesteringer i landet og udtalte, at han ville udvise de kinesiske selskaber, som blev anklagede for at udnytte zambiske arbejdere.
 • Potiorek ventede at kunne tage det kongelige selskab ind til rådhuset i Sarajevo til en officiel modtagelse.
 • Augustenborgerne, bd. 1-6, udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie ved Anders Monrad Møller under medvirken af Otto Madsen, 2002-2008.
 • Organisationen gjorde sig gældende i samfundet blandt andet ved at etablere kooperative selskaber og institutioner, der havde som formål at fremme de fattiges skolegang.
 • Serien blev sponsoreret af det kortvarige selskab Digital Entertainment Network.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere