Inspirassion

Vælg elegante ord
45 Adjektiver til beskrivelse  stemning

45 Adjektiver til beskrivelse stemning

Positiv stemning giver derfor mulighed for brug af begge processeringsstile, mens negativ stemning er mere eller mindre fastlåst til en systematisk tilgang.

En viktig forskel, og en klar fordel ved positiv stemning, er at det er mulig at motivere sig for at bruge systematisk processering.

I den pythagoræiske stemning kommer der således 5 steder en heltone.

Allerede da kardinalene ankom var den dårlige stemning til at tage at føle .

Monteverdi benytter bestemte musikalske virkemidler til at betegne forskellige stemninger og situationer.

Strömblad havde egentlig forladt bandet, men deltog stadig i processen med den hensigt at holde albummet i samme generelle stemning som det forrige album.

Kombineret med lydsamples dannes der denne måde en helt bestemt stemning og et unikt tema i hvert enkelt nummer.

En lignende serie kaldet Adventures of Sonic the Hedgehog kørte tæt op af Sonic the Hedgehog og var kort sagt en mere børnevenlig serie hvor den mørke og dystre stemning var blevet tonet lidt ned, og delvis erstattet af humor.

Undervejs kan man desuden fortællingen via et indspillet lydbånd, hvor der også er blevet lagt en række passende lydeffekter til at skabe den rette stemning.

Skribenten (muligvis F.C. Hillerup) undrer sig i en artikel i Dansk Kunstblad (6. januar 1838) over den alvorlige stemning, der hviler over maleriet.

Her er det muligt at handle sig til ægte vikingevarer og opleve den autentiske stemning, der præger markedet.

Med den frie sammensætning af musikvideoerne opstår der også værker, der giver et helt nyt indtryk af en anime, f.eks. ved at der kun udvælges bestemte scener, der reflekterer en særlig stemning eller situation.

Entre til biografen var inkluderet i festivalbilletten, og biografen var kendt for en festlig stemning under filmene, hvor der lejlighedsvis blev jublet, skålet og sunget med undervejs.

Spillet har en middelalderlig stemning med kortnavne, der henviser til førindustrielle, kongemagtsmæssige og feudale sociale strukturer.

Den mismodige stemning faldt ikke i samtidens smag.

Tiden var præget af en meget munter stemning.

En tid lang opholdt kongen sig i Wittenberg, hvor han i sin nedtrykte stemning lod Luther kalde til sig.

Inde i byen herskede der en spændt og nervøs stemning grund af Gaddafis militser, som hærgede i gaderne.

Ved en vis farvevirkning og vistnok noget overfladisk stemning vandt de en yndest hos publikum, som hans andre arbejder ikke formåede at fremkalde.

Til en begyndelse gav disse panslavistiske stemninger sig hovedsagelig udtryk i de ulige landes skønlitteratur.

Vrede, mod og frygt for englænderne viste sig i form af en stærkt patriotisk stemning.

Østrig-Ungarn blev også stødt over den som fjendtlige kritiske serbiske presse, der blev anset for ansvarlig for den oppiskede politiske stemning, som havde fremmet mordet den østrigske tronfølger.

De økonomiske og ernæringsmæssige problemer, franskmændene oplevede i årene inden revolutionen, var med til en revolutionær stemning, selv om lysten til at omvælte systemet var blevet grundlagt i årene forinden.

Lyset med dets uendelige variationer i et nordisk klimas skiften gav det følte udtryk for de sjælelige stemninger.

Robert hævede de romerske bønder op i en højere linierytmens verden og beåndede, ud fra sit eget syge sind, billedernes stilfulde komposition med en sjælfuld og tungsindig stemning.

Han drak vinen, og i en sørgende stemning skrev han et digt væggen omkring haven som endnu er kendt i Kina.

Spillere der besøger dette område synes ofte at der er en varslende, eller en meget sørgeligt stemning her.

Venstreledere bidrog til den spændte stemning med råd som "I skal købe jer Bøsser" og beskrivelser af regeringen som "Forbrydere og Indbrudstyve".

Inde i byen herskede der en spændt og nervøs stemning grund af Gaddafis militser, som hærgede i gaderne.

De skrev bl.a. at der i Norge var en stærk stemning for at iværksætte en okkupation, men at statsmagten nøler.

Ved denne tid begyndte en tungsindig stemning mere og mere at vinde magt over hans sind.

Spillet indeholder en enorm uhyggelig stemning.

Motivet og overskriften står i god harmoni med hinanden, da plakaten indikerer en ustyrlig stemning, med personer der springer i luften og løber med fægtende arme.

Victor Georg Kühnel malede især landskaber og portrætter, ofte mørke og præget af en alvorsfuld stemning.

Lofthus havde som det ser ud til tidlig fattet nag til egnens dommere, af hvem han anså sig forurettet, og det var denne bitre stemning mod øvrigheden, som i forbindelse med hans godhjertethed og hede blod drev ham ind den nye bane.

Bosmans debuterede i 2002 med Punkter, poler og par, der blev fulgt op med Villa i 2007, der som i en drømmeagtig og uvirkelig stemning skildrer den belgiske maler Fernand Khnopffs symbolistiske værk og tænkning.

Men i sin sprog- og versbehandling når han ofte en uforlignelig elegance og velklang, og han mægter at udtrykke blide, elegiske stemninger en særdeles yndefuld måde.

I fagpolitiske spørgsmål og konflikter lagde de øvrige københavnske arbejdspladser såvel før, under som efter besættelsen stor vægt , hvad den fremherskende stemning var blandt arbejderne B&W.

De går restaurant, men Martin kommer til at betale to gange, og det ødelægger den gode stemning, da han føler sig udmyget.

Bandet spiller ofte med persiske tæpper og stearinlys scenen for at skabe en hyggelig stemning.

Natten er en gammel mand er en poetisk beskrivelse af den karakteriske stemning, man (især som barn) er i lige inden man falder i søvn.

I Holland bredte der sig efter afslutningen Londonkonferencen og Leopolds tronbestigelse, en forargelse og en stadig mere krigerisk stemning, selv om mange hollændere sagtens kunne affinde sig med at det katolske syden var blevet selvstændigt.

Mika Vandborg er den guitarist, og Jens Hellemann giver lyden en lysere stemning.

Filmen er berømt for sin poetiske, magiske stemning, især det forheksede slot, hvor lysestager etc. er levende.

I den udgave, der blev indspillet, blev dens melankolske stemning yderligere understreget af den strygerkvartet, som George Martin foreslog som akkompagnement i andet vers.