Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

66 Adjektiver til beskrivelse « sten »

66 Adjektiver til beskrivelse « sten »

 • Gården har grundmurede bygninger, opført af røde sten i 1927 efter at den oprindelige gård nedbrændte.
 • Hun returnerede i 2006, hvor hun kastede første sten og var skipper for et hold, der endte sjettepladsen.
 • I 1954 skrives: Høj, 5,50 x 3,50m, med aflangfirkantet stensætning af 12 ret store sten; i vestenden en stor, flad sten.
 • Mod nord findes i den lille by Toconao en bemærkelsesværdig kirke bygget af bløde, hvide sten hentet i et lokalt stenbrud.
 • Masseovnen er opbygget af en kerne opbygget af ildfaste sten eller forstøbte ildfaste moduler (velegnede til selvbyg), samt en kappe (typisk af mursten).
 • I 2020 bestod værket af fem færdige sten, en ufærdig samt fire groft tilhuggede sten.
 • Menighedens medlemmer byggede selv kirken i gule sten med skifertag og kobberbeklædt spir.
 • Bygningen er lavet af firkantet sten med et hvælvet tag lavet af arabiske fliser og en træudhæng fremhævet i stil med de aragoniske renæssanceslotte.
 • I det lille skrin en dødningedukke et leje af blanke sten.
 • Ved frivillig hjælp blev den 15 tons tunge sten transporteret de 3,5 kilometer træruller trukket af heste.
 • Oven over ud til torvet en stor sal, væggene malede med brun limfarve, en åben kamin med stenhuggeri omkring sat, og hollandske sten i samme kamin, gulvet af fliser.
 • Blokkene ligner hullede, forvredne sten, og de er brugt samme måde som almindelige marksten til diget.
 • Bygningen er opført i røde teglsten en sokkel af grå sten.
 • Hun lader sig selv falde i havet og rammer de hårde sten bunden.
 • Tre khirbats (høje) ligger indenfor 'Amqa's område, og de rummer fundamenterne for bygninger, smukt hugne sten, oliepresser og en cisterne.
 • Som et forklarende eksempel kunne tages, at man vandrer ad stranden og finder to helt identiske sten.
 • Anlægges stenbedet med kalkholdige sten (eller ren kalksten) kan man dyrke nogle andre planter, som ikke kan dyrkes i det almindelige kalkfattige stenbed.
 • Gulvet er en blanding af knust sten, travertin, marmor og mørtel.
 • Dørene åbner og afslører en smuk labyrint fyldt med farverige flora (i modsætning til den tidligere labyrint med centipeder og kolde sten), hvor en kat lavet af græs, stirrer nysgerrigt pigerne med psykedeliske, hvirvelende øjne.
 • Den beregnes at have fordret 200.000 læs sten, og viser, at der fandtes en stærk centralmagt i det oldtidige Skåne allerede for 3.300 år siden.
 • De Vises Sten: En legendarisk sten, der siges at kunne gøre én udødelig, samt ignorere regel om præcis veksel altså at man kan skabe noget uden at tilføre samme mængde.
 • Han var rejst ud for at samle elementer fra de fire verdenshjørner, der skulle bruges til at forny Smølfernes livgivende sten, der dybt begravet under landsbyen.
 • Obelisken var bygget af lokale sten, indsamlet fra Watagua River.
 • I 1971 fandt og hjembragte en amerikansk geolog Ella Ø en mærkelig sten, som et par af hans kolleger senere kunne fastslå, var en stenmeteorit.
 • Af huldrefolket fik han en magisk sten, der har hjulpet ham gennem livets vanskeligheder.
 • I en jord vil en porøsitet 100 % være det samme som luft, mens en porøsitet 0 % er det samme som en massiv sten.
 • Her blev der udskiftet en række meget medtagede sten, mens man forsøgte at bibeholde meget som muligt, af de oprindelige byggematerialer.
 • Gubbios centrum har et middelalderpræg, og byen er præget af mørkegrå sten, snævre gader og gotisk arkitektur.
 • Af andre oplevelser i byen kan nævnes den såkaldte "mystiske sten", den traditionelle arkitektur med særlige mønstre samt adgangen til Mole Nationalpark.
 • Tårnets taggavle står i den naturlige sten.
 • Kviste og andre genstande varegrinden repræsenterer stigende tab, det samme gør nedfaldne sten i en tilløbstunnel, rust eller algevækst i rør.
 • Nedfaldne sten er almindelige gletsjere, navnlig langs deres sider.
 • Den, som faldt i kamp, fik åbenbart en oprejst sten, mens den, som fredeligt døde af alterdom (strådøden), måtte nøjes med en liggende.
 • grund af alderen vil de oprindelige sten være mørke, mens de nyere dele vil være lysere.
 • Kødet blev som regel tilberedt i stegegruber med opvarmede sten.
 • Akselen passerer op gennem et hul i midten af kværnens nederste sten og er fastgjort til den øverste sten.
 • Det holdt ikke stik, ofte måtte man kassere en hel ovnfuld sten fordi der var ler i sandet.
 • Gravkammeret står i de bærende sten, uden den beklædning af fint forarbejdede sten man ellers ser i gravkamre.
 • Først er de nødt til at køre mod indgangen der er bevogtet af miner, robotfugle, rullende sten.
 • Mollbakken Nordland består af rundslebne sten.
 • Oprindelig skal der have været fire sådanne sten.
 • Af andre oplevelser i byen kan nævnes den såkaldte "mystiske sten", den traditionelle arkitektur med særlige mønstre samt adgangen til Mole Nationalpark.
 • Disse er 1'eren som sætter de to første sten, 2'eren der sætter de næste to sten, 3'eren eller viceskipperen som sætter sten nr. 5 og 6, samt skipperen der sætter de 2 sidste sten.
 • Af samme grund der ikke være skarpe sten eller andet, de kan skære sig .
 • De værktøjer, der anvendes ved landbrug, er af slebne sten.
 • Over alteret, som er af sorte sten, hænger et stort kors og alteret står et kors af Bent Exner.
 • Nutildags forstås ved dysse alene et mindesmærke, hvis hoveddel er et ikke jorddækket, større eller mindre kammer af svære sten (kaldet bæresten), hvilke en enkelt stor sten (kaldet overligger), sjældnere to, stenalderens store gravanlæg.
 • Langhusets kridtstensmure står i dag med okkergul puds, mens dets trekantgavl i øst og alle tilbygningerne står i ubehandlet sten.
 • De bedst bevarede af gravstenene har siden 1891 været opstillet langs kirkens vægge, mens enkelte helt udslidte sten er genanvendt som trappe og andre er henstillet i ligkapellet.
 • En anden tolkning taler om den uregelmæssige sten.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere