71 Adjektiver til beskrivelse sten

Består af en stor, let tilhugget sten, som blev fundet under anlægsarbejdet i 1910.

Gården har grundmurede bygninger, opført af røde sten i 1927 efter at den oprindelige gård nedbrændte.

Her findes klippegrund, løse klippestykker og store og små sten, sand, mudder og skalsand.

Hun returnerede i 2006, hvor hun kastede første sten og var skipper for et hold, der endte sjettepladsen.

Akselen passerer op gennem et hul i midten af kværnens nederste sten og er fastgjort til den øverste sten.

Katedralen blev opført udelukkende af lokal sten, blandt andet Purbeckmarmor.

I 1954 skrives: Høj, 5,50 x 3,50m, med aflangfirkantet stensætning af 12 ret store sten; i vestenden en stor, flad sten.

Mod nord findes i den lille by Toconao en bemærkelsesværdig kirke bygget af bløde, hvide sten hentet i et lokalt stenbrud.

Bygningen er lavet af firkantet sten med et hvælvet tag lavet af arabiske fliser og en træudhæng fremhævet i stil med de aragoniske renæssanceslotte.

Masseovnen er opbygget af en kerne opbygget af ildfaste sten eller forstøbte ildfaste moduler (velegnede til selvbyg), samt en kappe (typisk af mursten).

Ved frivillig hjælp blev den 15 tons tunge sten transporteret de 3,5 kilometer træruller trukket af heste.

I 2020 bestod værket af fem færdige sten, en ufærdig samt fire groft tilhuggede sten.

Menighedens medlemmer byggede selv kirken i gule sten med skifertag og kobberbeklædt spir.

Oven over ud til torvet en stor sal, væggene malede med brun limfarve, en åben kamin med stenhuggeri omkring sat, og hollandske sten i samme kamin, gulvet af fliser.

Det hændte ogsaa, at et Svalepar klistrede sin Rede paa Murens øverste Kant, hvor en fremspringende Sten dannede et Slags Tag.

Her fortæller han og rigger sin cykel til, til turene efter fundne og stjålne sten.

Bygningen er opført i røde teglsten en sokkel af grå sten.

Hun lader sig selv falde i havet og rammer de hårde sten bunden.

Tre khirbats (høje) ligger indenfor 'Amqa's område, og de rummer fundamenterne for bygninger, smukt hugne sten, oliepresser og en cisterne.

Som et forklarende eksempel kunne tages, at man vandrer ad stranden og finder to helt identiske sten.

Anlægges stenbedet med kalkholdige sten (eller ren kalksten) kan man dyrke nogle andre planter, som ikke kan dyrkes i det almindelige kalkfattige stenbed.

Gulvet er en blanding af knust sten, travertin, marmor og mørtel.

Dørene åbner og afslører en smuk labyrint fyldt med farverige flora (i modsætning til den tidligere labyrint med centipeder og kolde sten), hvor en kat lavet af græs, stirrer nysgerrigt pigerne med psykedeliske, hvirvelende øjne.

De Vises Sten: En legendarisk sten, der siges at kunne gøre én udødelig, samt ignorere regel om præcis veksel altså at man kan skabe noget uden at tilføre samme mængde.

Han var rejst ud for at samle elementer fra de fire verdenshjørner, der skulle bruges til at forny Smølfernes livgivende sten, der dybt begravet under landsbyen.

71 Adjektiver til beskrivelse  sten