Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

45 Adjektiver til beskrivelse « tror »

45 Adjektiver til beskrivelse « tror »

 • Alle deltagerne var gået et skridt for langt: Ferdinand 2. som havde stillet sin katolske tro højere end freden i sit land.
 • Anden forklaring er der ikke den jesusbevægelse, der opstod i kølvandet begivenhederne, og hvorfor netop korsfæstelsen blev vigtig del af den kristne tro.
 • Han brændte en stor del af sin korrespondance med sin kone, og ingen breve har overlevet, hvori han kunne have omtalt sin religiøse tro.
 • Bogen er et opgør med religiøs tænkning i form af troen sande og evige ideer og værdier.
 • Enhver undersåt i riget var tvunget til at bekende sig til den lutherske tro, og det var obligatorisk at i kirke.
 • Ramadan understreger vigtigheden af, at muslimer i Europa den ene side fastholder deres islamiske tro og ritualer, og den anden side er aktive samfundsborgere i de europæiske lande.
 • Han var naturligvis en troende lutheraner, men tidens mange stridsmål om, hvordan man skulle fortolke den rette tro, man ikke faldt i enten den katolske eller den calvinske vantros grøfter, interesserede ham ikke.
 • Hans præstegerning satte rige spor; som prædikant vakte han mange; hans stærke personlighed, hans inderlige tro, hans varme forkyndelse, i hvilken Kristus altid blev malet for øje, bevirkede, at en talrig menighed samlede sig.
 • I senere årtier har København ligeledes modtaget flygtninge fra lande som Iran, Irak, Libanon og Afghanistan, der har medbragt deres muslimske tro.
 • I Creating Khazar Identity through Coins, hævder Roman Kovavlev, at disse dirhemer kunne være specialslåede mindesmønter præget af khazarherskeren Bulan i anledning af fejringen af khazarernes konvertering til jødisk tro.
 • Dette havde forbindelse til den lutheranske tro, der var importeret fra Tyskland.
 • Olympiadens finske arrangørkomité fortsatte imidlertid forberedelserne af legene med en optimistisk tro fremtiden.
 • Færingesaga giver ingen enkeltheder om praksis ved dyrkelsen af den nordiske tro.
 • Senta sværger at være den fremmede tro til døden.
 • Fundamentalistiske troende er modstandere af at give denne dag en særlig markering.
 • Det var i herskerklassen en tro en guddommelig sammenhæng mellem arbejde og mad: groft arbejde krævede grov, billig mad, mens adelen havde brug for noget raffineret.
 • Bevægelsens fulde navn var den hellige tros hær i vor Herre Jesus Kristus (italiensk: Armata della Santa Fede in nostro Signore Gesù Cristo, og dens medlemmer blev kaldt sanfedister (italiensk: sanfedisti).
 • Familien, som flyttede til Hawaii i 1983, bærer præg af to distinkte etniske baggrunde og religiøse traditioner, henholdsvis katolsk-samoansk med indslag af østlig mysticisme faderens sider og euroamerikansk med hinduistisk tro morens.
 • I 1445 lykkedes en gruppe hurufitter at komme til den daværende sultan, Mehmed II, med hensigten om at invitere ham til den hurufitiske tro.
 • Rudolf siges at være den mest ivrige troende af de tre.
 • De lokale tror, at prinsessens ånd vogter hulen, der betragtes som en helligdom.
 • I diskussionen var Masaryk mest hadet af indflydelsesrige folk med stærk tro , at digtet var et ægte middelalderdigt.
 • Den offensive franske militærstrategi blev udtænkt af Ferdinand Foch, og den var baseret anvendelsen af styrke og en mystisk tro "kampånd".
 • De kom hovedsageligt fra Island men var regeret fra Norge, og som andre vikinger den tid var de delvist nyomvendte kristne og delvist tilhængere af den mytologiske nordiske tro.
 • Men jeg har jo også en tro , at det ikke er ondt, det jeg gør."
 • Deres kulturelle og religiøse tilknytning kan opdeles i 3 grupper: 1) dem der er trofaste mod den oprindelige tro som hedder Sarna, 2) hinduerne og 3) de nyomvendte kristne.
 • Den principielle tro indenfor sikhismen er troen waheguru repræsenteret ved brug af det hellige symbol ik ōaṅkār, den universelle gud.
 • I håb om at redde livet, afsværgede han sin protestantiske tro.
 • Men med hjælp fra BlackRose indser han at han ikke er den eneste der prøver at gøre noget for at finde årsagen til dette kaos, og at det eneste de kan gøre nu er, at gøre hvad de tror er det rigtige at gøre.
 • Scientology Kirken tillader medlemmers samtidige tro religioner, som f.eks. Kristendom, Islam, Hinduisme osv., men det er dog ikke ønsket når man kommer op i de højere rang som en i Søorginisationen eller OT.
 • Mens nogle debatterer deres autenticitet har andre direkte erklæret deres sataniske tro.
 • Og havde jeg end profetisk gave og kendte alle hemmeligheder og sad inde med al kundskab, og havde jeg al tro, jeg kunne flytte bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet.
 • De havde de vilde ambitioner fra allerførste dag, og selv når det slog fuldstændig fejl som for eksempel deres desperate forsøg at indtage USA bevarede de en stædig tro , at alt kan lade sig gøre.
 • Denne onkels funktion er at være en religiøs vejleder for den unge dreng ved at lære ham op i den alawitiske tro.
 • Sænkningen af de to eneste allierede slagskibe i det Indiske ocean og det sydlige Stillehav var et alvorligt slag for briterne og rystede de allieredes tro en sejr.
 • De delte ønsket om et mikroøkonomisk fundament og udgangspunkt i rationelle forventninger med nyklassikerne, men fastholdt fra Keynes' oprindelige tankegang en empirisk baseret tro træg prisdannelse og en aktiv rolle for økonomisk politik.
 • Rationalistiske filosoffer betragter den blinde tro eller tro baseret underkastelse, hvor udøveren underordner sin forstand den følelsesmæssige hengivenhed, som skadelig.
 • I sit otte sider lange brev til chilenske troende takker han ofrene for deres tapperhed og tålmodighed i jagten sandheden, selv om det virkede håbløst pga den katolske kirkes forsøg at diskreditere dem.
 • De bar ham ud i den tro, han var død, og lod, som om han var kollapset af heden i badstuen.
 • Hvad er den egentlige tro?
 • Fx blev religion i højere grad et individuelt anliggende: den gamle handlings- og fællesskabsorienterede religions fokus ændrede sig, det var den enkeltes tro der kom i centrum; loven skulle ikke længere blot opfyldes i handling, men også i holdning.
 • 'en, der altid skulle være tændt som et tegn jødernes evige tro Gud, var blevet slukket!
 • En forudsætning for skolastikken var det kirkelige dogme om en fælles tro, ophøjet ved overnaturlige sanktioner hinsides tidernes forandring.
 • Hertugen af York tillod det også i den fejlagtige tro, at det ville styrke hans position blandt protestanterne.
 • Dette kombineres som regel med en tro , at peaket ikke er nært forestående, men visse mener dog, at markedet vil sikre, at alternativer til olie opbygges med stor hast, når olien bliver tilpas dyr.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod ego ar hj ej Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere