49 Adjektiver til beskrivelse tror

Beskrivelserne af denne forfølgelse er nogle af de vigtigste kilder til angelsaksisk religion og til, hvor stærk troen de overnaturlige væsner af før-kristen oprindelse fortsatte med at være.

"Den kristne tro er en særlig erfaring, som opstår, når et menneskes livshistorie fortælles i sammenhæng med den kristne grundfortælling, således at det nu selv kan for tælle en ny livshistorie."

Bogen er et opgør med religiøs tænkning i form af troen sande og evige ideer og værdier.

Flytningen kan være foretaget af Harald Blåtand, der for at vise sin nye tro har ladet sin far flytte fra den nordlige gravhøj for at give ham en kristen begravelse inde i kirken.

Fælles for det meste af musikken er at den direkte beregnet til kirkelig brug, eller stærkt inspireret af Lewokvitchs katolske tro.

Eugenius gøre til kejser; han førte, skønt selv kristen, en relativ tolerant politik over for folk med den gamle tro.

Ramadan understreger vigtigheden af, at muslimer i Europa den ene side fastholder deres islamiske tro og ritualer, og den anden side er aktive samfundsborgere i de europæiske lande.

Enhver undersåt i riget var tvunget til at bekende sig til den lutherske tro, og det var obligatorisk at i kirke.

I Creating Khazar Identity through Coins, hævder Roman Kovavlev, at disse dirhemer kunne være specialslåede mindesmønter præget af khazarherskeren Bulan i anledning af fejringen af khazarernes konvertering til jødisk tro.

Færingesaga giver ingen enkeltheder om praksis ved dyrkelsen af den nordiske tro.

»Brasilianske billeder« tegner et portræt af befolkningens håb og af den religiøse tro, der ligger som et betydeligt lag under den politiske virkelighed.

Dette havde forbindelse til den lutheranske tro, der var importeret fra Tyskland.

Olympiadens finske arrangørkomité fortsatte imidlertid forberedelserne af legene med en optimistisk tro fremtiden.

I senere årtier har København ligeledes modtaget flygtninge fra lande som Iran, Irak, Libanon og Afghanistan, der har medbragt deres muslimske tro.

De lokale tror, at prinsessens ånd vogter hulen, der betragtes som en helligdom.

Når forstanden støder sammen med det ukendte eller absolut forskellige i øjeblikket (i mødet med Guden som er blevet menneske), er der to reaktioner, enten den lykkelige: troen; eller den ulykkelige: forargelsen.

I diskussionen var Masaryk mest hadet af indflydelsesrige folk med stærk tro , at digtet var et ægte middelalderdigt.

Den offensive franske militærstrategi blev udtænkt af Ferdinand Foch, og den var baseret anvendelsen af styrke og en mystisk tro "kampånd".

De kom hovedsageligt fra Island men var regeret fra Norge, og som andre vikinger den tid var de delvist nyomvendte kristne og delvist tilhængere af den mytologiske nordiske tro.

trods af at den officielle, nazistiske fortsatte tro sejr, gav storadmiral Dönitz ordre til at: "Træffe evakueringsforanstaltninger i henhold til den taktiske situation" af militærpersonel.

Det meste af det estiske militær og den Estiske forsvarsliga overgav sig i overensstemmelse med ordrerne fra den estiske regering i troen , at modstand var nytteløs, og de blev afvæbnet af den Røde Hær.

trods af at den officielle, nazistiske fortsatte tro sejr, gav storadmiral Dönitz ordre til at: "Træffe evakueringsforanstaltninger i henhold til den taktiske situation" af militærpersonel.

Deres kulturelle og religiøse tilknytning kan opdeles i 3 grupper: 1) dem der er trofaste mod den oprindelige tro som hedder Sarna, 2) hinduerne og 3) de nyomvendte kristne.

Oprustningen i Bolivia var stærkt synlig hele tiden frem til krigsudbruddet, og dette sammenholdt med den skjulte og camouflerede oprustning i Paraguay havde ført til en overdreven tro egen militær kapacitet.

Han fortsætter med at afsløre sin universalistiske sympatier, afvisning af ortodokse kristne dogmer og hans personlige tro , at han er en ægte kristen ved ikke at acceptere disse dogmer.

49 Adjektiver til beskrivelse  tror