Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

69 Adjektiver til beskrivelse « ved »

69 Adjektiver til beskrivelse « ved »

 • Begge parter i dette læringssamarbejde har ansvar for deres egen læring, og begge har ansvar for at bringe al deres viden, erfaring og færdigheder ind i samarbejdet for at skabe den bedst mulige læringssituation for begge.
 • Videnskabelig viden består af de antagelser, som endnu ikke er blevet forkastet.
 • At kunne cykle er derfor tavs viden, fordi det ikke kan verbaliseres hvordan man gør.
 • Bøgerne er af fagfolk blevet anerkendt for deres omfattende viden, originale tænkning og høje faglige niveau.
 • Hans afhandling, og bog, anses som et af hovedværkerne omkring hunde, ikke mindst fordi al kendt viden om hunde er afdækket i afhandlingen, hvis indhold er en opdeling af samtlige (180) hundetyper i syv grundtyper.
 • Kropsskemaet er vores tavse viden om kroppen som en funktionel, virksom helhed rettet mod og ind af den omverden, det er taktisk greb om.
 • Krigsturister af denne type kommer ikke for spændingens eller farens skyld, men for at reflektere over historiens gang det sted, hvor begivenhederne udspillede sig, og dermed at sætte historisk viden ind i den rette kontekst.
 • I middelalderen var der gået megen viden tabt, men det var fagligt at undersøge antikken, som de gamle gravsteder.
 • Gennem internettet opdager og opfinder folk nye måder at dele relevant viden med hæsblæsende hastighed.
 • Men intelligens, klogskab, almen viden og socialt liv kan også forårsage ringe selvtillid.
 • Han mener desuden, at alle tre beretninger deler samme motiv, idet erhvervelsen af magiske værktøjer, som kan bruges til at opnå skjult viden, spiller en stor rolle i dem.
 • Andre af hans symfonier har en programagtig karakter såsom den 4. symfoni 'Modskabelsen', der handler om frembringelsen af menneskelige viden.
 • For at finde dette, indfører Husserl en særlig metode: Vi skal se bort fra alle fordomme og al teoretisk viden, sætte parentes om den, udføre hvad han kalder epochê: Træde ud af eller transcendere den naturlige indstilling og opfattelse.
 • Jeg tror, den der har begået handlingen have haft en betydelig viden om placeringen af organerne i bughulen, og måde at fjerne dem .
 • Men Frazer fornyede forskningen i den græsk-romerske antik ved at inddrage den etnografiske viden om oprindelige kulturers myter, ritualer og forestillinger, som i årtierne op til 1. verdenskrig blev indsamlet i store dele af verden.
 • Begrebslig viden (som "en hest er et dyr") og vores faktiske viden om den måde, hvorpå verden er indrettet, falder inden for denne hukommelsestype.
 • Desuden er udkommet 4 læse-let-bøger i seriens univers i 2013, der kombinerer Hullerik-universet med faktuel viden.
 • Tingene ændrer sig dog, da Bedstemor Hulda dukker op med sit store bibliotek, der er fyldt med farlig viden.
 • Alex L. Shigos opdagelser stred imod meget af det, der tidligere blev betragtet som veletablerede kendsgerninger indenfor forstlig viden.
 • Der er først tale om videnspredning, når den givne viden er implementeret og forudsætter aktiv handling.
 • I almindelighed havde man tre års uddannelse i grundlæggende viden, herefter kom man regneskole.
 • Hver af de ti sale var beregnet til at rumme en særskilt lærdomsgruppe, der omfattede de formodede ti afdelinger af den hellenistiske viden.
 • Fra vikingetiden ved man, at runer var associeret med hellig viden, og blev opfattet som en guddommelig gave, dvs. at runetekster også kunne have en ikke-kommunikativ betydning.
 • Gudinden inkarneres i præstinden, og nu kan medlemmerne en hemmelig viden.
 • Humanistisk viden i videnssamfundet(pp. 9-16).
 • Formidlingen af idéhistorisk viden sker mange niveauer i Danmark.
 • Det optiske sigte og radaranlægget fra det erobrede fly blev studeret og kopieret, og den indhøstede viden blev benyttet til at producere ASP-4N sigtet og SRC-3 radaren.
 • Lauritsen, René (2017): Ubrugelig men interessant viden.
 • Morderens profil inkluderede kirurgisk viden eller i det mindste, at han var slagter.
 • Det ultimative mål for deres avls-program er Kwisatz Haderach; en menneskeligt væsen som er i kontakt med forfædrenes kollektive viden, både både fædrene og mødrene side.
 • Han fik stor anerkendelse i Danmark for sin kunsthistoriske viden efter at have deltaget i DR TVs Kunstquiz-programmer i 1980'erne og efter udgivelsen af sin bog Modernisme i dansk malerkunst (1987).
 • Det er med andre ord forskerens kvalificerede viden om emnet, der er afgørende, ikke reducerede udsagn, som alle kan blive enige om.
 • Uden filosofisk begavelse eller trang til dybere erkendelsesteoretiske undersøgelser, men i besiddelse af en sjælden litterær viden, logisk, praktisk, nøgtern og samvittighedsfuld, udførte Mohl et pionerarbejde i statsrettens tjeneste.
 • Uden filosofisk begavelse eller trang til dybere erkendelsesteoretiske undersøgelser, men i besiddelse af en sjælden litterær viden, logisk, praktisk, nøgtern og samvittighedsfuld, udførte Mohl et pionerarbejde i statsrettens tjeneste.
 • Her sættes den vestlige økonomiske og videnskabelige logik over den lokale viden og erfaring, når den oprindelige befolknings navngivning af floraen overskrives af en dansk botaniker med latinske betegnelser.
 • Gruppen har til formål at beskytte og bevare den magiske viden i Amn og prøver at undgå at andre magikere vækker unødig opsigt og skaber bøvl og problemer i Amn.
 • Den afspejlede videnskabelig viden.
 • Som et resultat af sammenbruddet af den offentlige orden forsøgte flere mennesker at adskille metaller med henblik salg, uden at anvende nogen sikkerhedsforanstaltninger eller have tilstrækkelig militær viden.
 • Hos Obereit betegner nihilisme en metodisk ødelæggelse af an naturlig viden om verden, således at det eneste tilbageblivende er bevidsthed uden indhold.
 • Ifølge Wagner udgør de to områder som er uafhængige af hinanden; ingen naturvidenskabelig viden kan derfor bevise eller modgå religiøs tro.
 • Terzaghi var en meget benyttet underviser, som næsten til sin død arbejdede ihærdigt med at udbrede kendskabet til den nyerhvervede viden, og efter hans død er der stadig gjort betydelige opdagelser langs de forskningsmæssige retningslinjer, han udstak.
 • Det var en nyttig viden, den har senere bragt mig ind i fremmede huse og telte, hvor jeg har ønsket adgang," har hun sagt.
 • Forskning i Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke deres nyuddannedes viden og kompetencer og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, de uddanner til.
 • Ordet betegner for Huxley det princip, at der ikke kan opnås sikker objektiv viden om ting, der ikke allerede er demonstreret eller lader sig demonstrere.
 • Derfor påstår videnskabsfolk ikke at de besidder "Sandheden" for al fremtid, bare at videnskaben til enhver tid har de mest plausible, troværdige og mest modsigelsesfrie viden sit fagfelt.
 • Teoretisk og praktisk viden uddannelsen benyttes til at skabe redskaber til, at løse konkrete problemstillinger i forbindelse med design og konstruktions opgaver.
 • Nogle mener dog, at den simple viden om arter, slægter og familier er utilstrækkelig og suppleres med en større forståelse for funktioner, samspil og samfund.
 • Eksoterisk viden er f.eks. almen videnskabelig viden, hvor esoterisk viden er den form for spirituel viden, som Teosofien beskæftiger sig med.
 • Kropsskemaet er samtidig dynamisk derved, at når man lærer noget nyt, eksempelvis en kompleks sensomotorisk aktivitet som at , udvides skemaet sammen med ens taktiske viden eller mulighedsfelt.
 • I dedikationen understreger han forholdet mellem teknisk viden til tekniske færdigheder.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning træn internet d bøde Mere