Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

18 Adverb til « bidrage »

18 Adverb til « bidrage »

 • Farverne indgår ofte naturligt i filmen, men kan samtidig bidrage med at give et bestemt udtryk til filmen.
 • Desuden bidrager RIKO med ikke-militære løsninger internationale konflikter.
 • Institut for Biomedicin Aarhus Universitet har det overordnede ansvar for den medicinske bacheloruddannelse og bidrager endvidere til en række andre uddannelser.
 • Derudover bidrager hun til kulturudveksling mellem danske og tyske undervisningsinstitutioner, for derigennem at øge bevidstheden om de respektive nabolande.
 • Eksempelvis bidrager salte udskilt ved vulkanske processer til den højere saltholdighed, der findes i have i sammenligning med ferske vande.
 • CEMS indgår i et partnerskab med 70+ virksomheder som bidrager finansielt og samtidigt giver input til undervisningen, således at undervisningen matcher hvad virksomhederne efterspørger.
 • Afdelingens aktiviteter bidrager til apotekernes sundhedsfaglige udvikling, herunder dokumentation og synliggørelse af apotekerne samfundsmæssige nytte.
 • Foreningen havde, per april 2014, 716 medlemmer, hvoraf ca. 100 bidrager økonomisk til foreningen.
 • Malawi er kendt for dyrkning "det bedste og fineste" cannabis i verden for fritidsbrug, ifølge en nylig rapport fra Verdensbanken, og dyrkning og salg af afgrøden kan bidrage til korruption inden for politiet.
 • Filler-afsnit har historier der ikke konstruktivt bidrager til seriens overordnede handling og i stedet centrerer sig om en egentlig overflødisk sidehistorie.
 • I en ikonotekst kan hverken tekst eller illustration undværes, da begge dele bidrager ligeværdigt til det sammensatte udtryk.
 • Hver gang en partikel støder ind i en væg, tilføres væggen en impuls, der makroskopisk bidrager til trykket.
 • Derfor kan firmaet ikke stå alene hvis overhovedet bidrage som autoritet.
 • Den store Digters frodige Billedsprog har her nået en Yppighed, som gør Indtryk af at være kunstig fremdrevet og ikke er i Stand til at dække over Personernes Mangel paa Individualitet, men snarere bidrager til at udviske den.
 • Bertolts primære position banen var den centrale midt, hvor han både kunne bidrage i det defensive og fremadrettede spil.
 • Gymnasiet er indrettet med et stort, gennemgående fællesareal, der bidrager til det sociale miljø tværs af klasser og årgange.
 • Melbournes underholdnings- og konferenceområde (Crown Casino og Convention Centre) bidrager betydeligt til Victorias økonomi (2 enholdsvis 3 milliarder AUD årligt).
 • Katabolisme bidrager defor med den energi der skal bruges til at opretholde en levende celle.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere