Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

26 Adverb til « dyrke »

26 Adverb til « dyrke »

 • Hollændere og englændere dyrkede hvalfangsten intensivt i de grønlandske farvande, og i den forbindelse opstod der meget handel med de lokale eskimoer, især hollænderne satte sig handelen.
 • I dag dyrkes hele landbruget økologisk med korn, frø, raps, kløvergræs, byg og ærter.
 • Fælles for dem er meget forskellig vis at dyrke det figurative formsprog såvel i maleri som i skulptur og grafik.
 • Musikken blev specielt dyrket ved fester, der blev holdt i huset mange, lange nætter, hvilket gjorde et stort indtryk de to brødre.
 • En stor del af jorden havde været dyrket for intensivt for længe, hvilket havde eroderet og udpint jorden.
 • Han dyrkede fortsat historiske studier 1904-
 • Fjeldkvan dyrkes desuden flere steder i Europa og findes forvildet herfra.
 • I den tidlige del af perioden blev Kristus i vid udstrækning opfattet som én gud blandt mange, fx dyrkede mange nydøbte den kristne gud uden helt at afvise de gamle guder.
 • Dukkefilmen genskaber dem i farver og forsøger at holde fast i den oprindelige satire over et samfund, der hovedløst dyrker effektivitet og teknokratisering.
 • Malerkunsten dyrkes dog i nogen omfang i landet, blandt andet også inden for den kongelige familie.
 • Heller ikke kobberstikkerkunsten forsømte han; navnlig i dens friere form, som radering, dyrkede han ivrigt, og han er af eftertiden bedst kendt som kunstner gennem sine raderinger.
 • Det er stort set kun vin og frugt (abrikos, mandler, oliven og ferskener), som dyrkes kommercielt i dag.
 • Han dyrkede navnlig statistikken, og hans arbejder dette specielle område har blivende værdi for teaterforskningen.
 • Normalt dyrker man varieteten Cornus kousa var. Chinensis.
 • Derfor dyrkes der i højere grad vertikalt - altså opad, for at udnytte pladsen bedst muligt.
 • Debbie Flintoff dyrkede oprindeligt flere atletikdiscipliner, men efter at have mødt træneren Phil King (som hun senere blev gift med) koncentrerede hun sig fra 1981 om 400 meter hækkeløb.
 • Danmark er et landbrugsland, og to tredjedele af Danmarks areal er primært dyrket til intensivt landbrug.
 • Men samtidigt dyrkede Zahrtmann emner fra de mest forskellige kredse.
 • Kraft dyrkede nemlig tillige filosofien og begyndte sin litterære virksomhed med udgivelsen af en række efter den tids målestok gode lærebøger i Logik (
 • Det er desuden det begreb, som betegner en hel guppe af brødkorntyper, både dyrkede og vilde, som hører til slægten Triticum.
 • Her dyrkes både traditionel færøsk dans, fodbold og kaproning i traditionelle færøske både, hvilket har været centrum for festlighederne siden sidst i 1800-tallet.
 • Prisen hjemlige arter er ret moderat, og selv om man ikke bare vil dyrke det, der spontant spirer frem, koster det ikke meget at høste frø, at dele egne planter eller at bytte med andre haveejere.
 • Til grund for denne praksis ligger den idé, at der gives et bestemt sæt "universelle" guder, der blot dyrkes i forskellige skikkelser hos forskellige folkeslag.
 • Lena og Flemming Lüttichau drev godset videre, dels som traditionelt landbrug med de i alt 385 ha. dyrket jord, dels ved at finde de nicher, der kunne skabe den ekstra indtægt, der gjorde det muligt at vedligeholde de mange historiske bygninger.
 • Stuerne er møbleret som dengang, og jorden dyrkes som dengang.
 • Derudover dyrkes mange af de samme idrætsgrene, men man går særligt op i det konkurrencer som har lange traditioner i Commonwealth.

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere