75 Adverb til  sidde

75 Adverb til sidde

Et lille hul gør at roeren sidder bedre fast og dermed bedre kan udføre f.eks.

Armstrong havde siddet tæt favoritterne stigningen, men lod sig falde tilbage for at hjælpe Leipheimer, der senere fortalte, at Armstrong reddede "minutter og flere minutter" for ham ved at hjælpe ham i mål.

Bladene sidder ofte i tætte bundter, og de er hele eller trekoblede uden stilk.

Han fortæller, at de bare sad og klagede over at være heroin-misbrugere, da de pludselig begyndte at improvisere tekster og musik ("Brownstone" er et slang-ord for heroin).

Christian Stadil sidder derudover i en lang række eksterne bestyrelser og tænketanke.

Øverst sidder et aks med lutter hanblomster, og neden under er der 1-3 aks med hunblomster.

Oven basen sidder en damper, hvor couscoussen koges og absorberer de forskellige smage fra gryderetten.

I maskinen sidder garnet spolerne øverst oppe.

Hun sidder desuden i bestyrelsen for interesseorganisationen DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening).

Frugterne er sortblå stenfrugter, som sidder parvis lange stilke.

Rundt om hathjulet sidder møllens bremse, persen.

Et typisk moderne cykelhjul er opbygget omkring et nav, som sidder midt i hjulet.

Bladene er små, ægformede og sidder modsat.

Et elektrisk skateboard ligner til forveksling et almindeligt skateboard, men typisk sidder der 1 eller 2 motorer bagpå, der bringer fremdrift ved hjælp af en fjernbetjening, som styres af skateren.

Foråret blev ikke heldigt, idet Albrechtsen og Røll måtte sidde ude med en skade i en længere periode.

Hjemme igen, sidder Fa Zhou og kigger kirsebærblomsterne, da Mulan træder ind i haven.

Familien sad inde med rigsgrevskabet Reckheim (nl: Rekem).

Heller ikke han sad dog længe inden han blev afløst af endnu en hvid høvding, nemlig Attacullaculla.

De distale elektroder kan placeres tæt eller langt fra brystkassen, blot de sidder i samme afstand parvist.

Fra både siddende og flyvende fugle af lille korsnæb høres et metallisk, vidtlydende kib-kib eller kyb-kyb.

Man skal ikke nødvendigvis have siddet bag rattet for juridisk set at have kørt bilen.

Aftenen inden havde Hulk Hogan sammen med sine børn og sin nye kone siddet forreste række ved WWE Hall of Fame, hvor blandt andre ærkerivalen Ultimate Warrior blev optaget.

Mattis Mago blev født i 1631, og hans slægt sad Mago helt frem til 1831.

Hun måtte fx ikke sidde i den kongelige loge i teatret eller køre med i ærkehertugens vogn ved parader.

Ministeriets biler er nogle grønne biler, der er blevet magisk udvidet, man kan sidde en hel familie bagsædet og alligevel sidde komfortabelt.

I takt med at teatrene er blevet til stadigt mere fleksible rum sidder suffløren oftest forreste publikumsrække.

Bladene sidder spredt op ad stænglen, og de er fligede med mørkegrøn overside og grågrøn underside.

Mange vil bare gerne sidde helt stille og være i deres egen verden.

Den er bemalet som WB518 som oprindeligt sad der.

Den fornærmelse kunne Roger trods alt ikke sidde overhørig, og efter et felttog mod William erobrede han grevskabet i 1104, nedlagde det og sendte William i landflygtighed.

Eksempelvis kan læreren i et klasselokale rose de elever der sidder pænt og beskrive hvorfor det er godt, frem for at skælde ud dem der vipper stolen.

Marmennilin ville sætte Anfinnurs krog fast i bunden, men pludselig sad krogen fast i hans hånd og han blev hevet op i båden.

De har kløvede tunger, og for enden af halen sidder en giftbrod, præcis som en skorpion.

Sædvanligvis sidder hver fjer i ca. 12 måneder, før den skiftes.

Efter sit brud med Laura flyttede Vigeland sammen med Inga, som officielt var hans husholderske, men som samtidig også sad model for ham.

Sideløbende har Csonka siddet som medlem eller formand i en lang række bestyrelser, kommissioner og tænketanke.

Han sad småt i det, dels grund af sine ringe indtægter, dels vel også, fordi han anvendte meget sit bibliotek.

Frem til 1970'erne var dette standarden og Leica sad solidt hele markedet for 35mm kameraer.

Efter Pattons erobring af Palermo sad briterne stadig fast syd for Messina, Alexander beordrede et knibtangsangreb byen.

I fondsbestyrelsen sidder tillige advokat Ole Borch samt stifter og direktør for Montmartre Rune Bech.

De hvide blomster sidder tilsyneladende i sidestillede skærme.

Hosni Mubaraks vicepræsident havde meddelt, at Mubarak, efter han i 30 år har siddet tungt sin post som regent, nu ville af.

Sjkval fylder mere, 30 mm maskinkanonen er rykket bagud, og sidder udenpå skroget.

hanebøsser sidder de udvendigt.

Det såkaldte korbuekruciks, som sidder umiddelbart over korbuen, er fra sidst i 1400-tallet.

Bladet er 2-sidigt og har i almindelighed til den ene side en skarp, lige kant, der sidder vinkelret skaftets retning, og til den anden side en række korte tænder.

Derimod bør alle babyer og børn placeres i "frøstilling", og altså sidde oprejst.

Derfor sidder harmonikaspilleren yderst stolen.

Nakkestøtterne bagsædet var forsynet med en ny teknik: De kunne klappes ud, og bagved sad to støtter polstret i siden.

Vel blev han ikke lidt sysselsat, men kun kummerlig betalt, og han sad bestandig i yderst trange kår.