Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

108 Adverb til « udvikle »

108 Adverb til « udvikle »

 • Albummet var originalt udtenkt som en EP, til inspiration til U2's "ZOO TV Tour", men efterhånden udviklede det sig til et studiealbum, som fortsatte "ZOO TV" med 1993-"Zoomerang/New Zooland"-tournedelen.
 • Adobe Dreamweaver er et softwareprogram, som oprindeligt blev udviklet af Macromedia under navnet Dreamweaver.
 • American Shorthairs udvikler sig langsomt og er ikke fuldt udvoksede før 3-4 års alderen.
 • Han advarede om, at en kvindes æggestokke ikke kunne udvikle sig samtidigt med hendes hjerne.
 • Fahrenheit er et adventurespil hvor alle beslutninger og handlinger har en direkte effekt hvordan spillets historie videre udvikler sig.
 • Forbindelsen bæres af ca. 530 master af en ny type som er udviklet specielt til denne højspændingsforbindelse.
 • Hamre til sølvsmedning findes i et uendeligt antal variationer, da den enkelte smed ofte udvikler sit eget værktøj, eller værktøj udvikles til særlige designs.
 • Adrian Duncan tilbyder i dag astrologiske konsultation i sin private praksis og udvikler fortsat astrologisoftware samt mobile applikationer, ligeledes med astrologien som fokus.
 • Mange andre dyrearter udviklede sig ligeledes specielt, fordi de ikke behøvede at beskytte sig mod rovdyr.
 • Sideløbende blev der udviklet andre typer, bl.a.
 • Core 2 Duo-arkitenturerne har den fordel i forhold til Pentium 4-arkitekturerne, at de som førnævnt yder bedre pr. MHz, og de udvikler desuden ikke meget varme maksimalt 75 watt imod de tidligere topmodeller modeller, som udviklede over det dobbelte.
 • BMW'er udvikles primært i München, men produceres i adskillige lande, bl.a.
 • Før der udvikles egentlig cirrose, vil der som regel være en fase med steatose (fedtlever).
 • Men ofte har matematisk indsigt udviklet inden for ét område vist sig anvendelig inden for andre områder.
 • Israelsk vin har udviklet sig dramatisk fra den sirupssøde drik, som gav afsmag for nogle årtier siden.
 • Allerede længe inden, at jernbanerne blev anlagte og stationsbyerne udviklede sig, nemlig lige siden næringsfrihedens indførelse, var en vis byudvikling sket i tilknytning til de gamle landsbyer og nye byer, som udviklede sig ved vejkryds.
 • Samtidigt udvikledes første udgave af DanBooking til brug for skolernes materialebooking i kommunale Pædagogiske Samlinger.
 • I den første halvdel af det 19. århundrede udviklede Riga sig hastigt som handelscentrum.
 • Eksempelvis kan en person have udviklet sig meget (den psykiske side) fra opvæksten og samtidig have et underudviklet ego/jeg.
 • Oprindeligt udviklet som en skovbebyggelse i slutningen af ​​middelalderen, blev stedet vigtigere under Upper Harz-minedrift.
 • Thomas Warberg var tidligere kendt som en rendyrket one line-komiker, men har sidenhen udviklet sig.
 • Alligevel udviklede de to dele af riget sig faktisk efter 395 stadig hurtigere bort fra hinanden, og vesten var herefter omkring år 400 dårligere økonomisk stillet end østen.
 • Herfra udvikles et individ, hvor alle celler (
 • Flere af demonstrationerne udviklede sig voldeligt, og adskillige demonstranter blev anholdt.
 • Motiverne med ranker og drageslyng blev til at begynde med kopieret efter forbilleder fra middelalderen men senere også udviklet mere frit efter fantasien.
 • CAPM blev udviklet uafhængigt i første halvdel af 1960'erne af flere forskellige økonomer, bl.a.
 • En tredje og sidste version, Projekt 956EM, der blev udviklet udelukkende til den kinesiske flåde.
 • Hentet 2/12-2019 og Kessler og Poulsen har efterfølgende udviklet et venskab.
 • I stærk kontrast til det centrale Helsinkis andre bydele, blev det indre Kamppi først rigtigt udviklet i 2000’erne.
 • Landet har ikke et vel udviklet transportsystem, hvis man ser bort fra flyvepladser.
 • Med hård træning, brillant repertoir og en hjælpende hånd fra Birminghams byråd udviklede Rattle orkestret enormt gennem 80' erne og 90'erne.
 • Antallet af løbere har udviklet sig eksplosivt over årene.
 • Ligesom jainismen udviklede buddhismen sin egen Samsara-teori, der med tiden udviklede sig de mekanistiske detaljer om, hvordan hjulet til den verdslige eksistens fungerer over de uendelige genfødelsescyklusser.
 • For en individuel opretholdelse af sin magtposition, parterne konstant udvikle de mest moderne våben og poste flere penge ind i forsvarsbevillingerne.
 • Der er dog mere tale om, at den bruger en kraftigt udviklet følesans i forpoterne til at identificere fødeemner fundet under vand.
 • Fænomenet kendes som post-zygotisk mitotisk non-disjunktion, og fostret vil udvikle sig til en pige pga det manglende kromosom.
 • Samarbejdet var dog ikke uden knaster, og i 1957 kom det til et brud mellem de to virksomheder, hvilket blandt andet skyldtes, at Willy Johannsen kunne se, at Skylon kvalitetsmæssigt måtte udvikles.
 • Ladinere udviklede en national etnisk identitet i det 19. århundrede.
 • LAMPS blev udviklet i slutningen af 1960'erne ud fra et behov for en helikopter skulle kunne benyttes fra andre skibe end hangarskibe og fungere som en antiubådsplatform.
 • Landbrug er lidet udviklet i regionen.
 • Der er ingen modsætning mellem levende sprog, dvs. sprog som løbende udvikles ved brug, og kunstsprog som kun betegner hvordan sproget blev skabt.
 • Makonde udviklede sin kultur i Mueda-plateauet i Mocambique.
 • Barnet skal fra den tidligste alder udvikles metodisk, ethvert trin modtage, hvad der passer for dets alder, og barndommen skal ikke blot betragtes som en forberedelse til livet, men som en vigtig del af selve livet.
 • Microsoft udviklede et separat sæt apps til MSN China.
 • Nogle anorektiske personer oplever at deres lidelse udvikler sig til bulimi, men det udvikler sig sjældent modsat.
 • Som hjælpemiddel til at beskrive den musikalske form har musikteoretikere udviklet et simpelt system til at mærke musikalske enheder med bogstaver.
 • Denne kildegruppe, er dog ifølge den svenske religionsforsker Gudrun Nordal problematisk, da henvisningerne til den før-kristne mytologi i de sene bevarede udgaver nærmest har udviklet sig til tomme klicheer.
 • I 2003 blev han afsat efter et kup, og Henrique Rosa blev interimpræsident efter at de militære mente, at den økonomiske og politiske situation udviklede sig negativt.
 • Han med tiden udviklede nogle særpræget angreb som hans monster strike ( japansk er dens navn onigiri ) det går ud at han sætter sine arme over kors og løber hurtigt han kan.
 • Indiske kamphøns er tunge og muskuløse, og de har brug for meget plads for at musklerne kan udvikles ordentligt.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget det byen mig en Mere
Begyndende med
fe p la c i Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod py ego ar hj Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere