Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

34 Adverb til « voksede »

34 Adverb til « voksede »

 • Hjernen voksede efterhånden i størrelse, og Homo erectus udviklede også mere komplekse teknikker til fremstilling af stenredskaber.
 • Baggrunden var at den oprindelige landrace var blevet for langsomt voksende, derfor forsøgtes at indkrydse udenlandske og især engelske racer i de hjemmehørende racer.
 • En guerillabevægelse voksede frem sammen med bevæbnede grupper for andre interesser.
 • Et par gange specielt under de sidste kampe i Syrien voksede tallet betydeligt.
 • Forskellen voksede kraftigt i løbet af krigen i takt med at befolkningen voksede i Nord og Konføderationens landområde blev mindre og økonomien svækkedes.
 • Hun indså dog hurtigt, at selvom hun var glad for sin butik, var hun gladere for den store, og stadigt voksende, samling.
 • Grundet den til stadighed voksende kløft mellem antallet af drenge- og pigebørn i de importerende indiske regioner forventes det at handlen vil fortsætte med at vokse voldsomt i fremtiden.
 • Året efter blev L.A. "Pat" Hyland ansat som vice-direktør i selskabet og under Pat Hylands ledelse (han overtog den fulde ledelse ved Hughes død i 1976) voksede selskabet fortsat.
 • Danmarks Statistik: Statistiske Meddelelser, 4. række, 113. bind, 3 hæfte: "Folkemængden 5. November 1940 efter de vigtigste administrative Inddelinger"; København 1941; s. 117 Samtidig voksede en forstad frem i Måbjerg Kommune.
 • Både tilrejsende fra Normandiet og utilpassede lokale var velkomne i Rainulfs lejr, hvor der ikke blev stillet spørgsmål, og hans styrker voksede hastigt.
 • I de sidste år op til 1. verdenskrig voksede de internationale spændinger betragteligt.
 • Gerda Mundt voksede op i et borgerligt hjem med sine fire søskende.
 • Datiden opfattede Lansing-Ishii-aftalen således, at Japan og USA havde bilagt deres tidligere indbyrdes voksende uenighed og kamp om Kina, og aftalen blev hilst som en milepæl i de japansk-amerikanske forbindelser.
 • Spændinger voksede inden for PSOE, som gjorde det muligt for Rajoy at danne en regering.
 • Frans voksede indledningsvis op med sine mange søskende ved faderens hof i Toscana.
 • Det 20. århundrede var industriens århundrede, hvor industriproduktionen voksede voldsomt, modnedes og samtidig kontinuerligt forandrede sig.
 • Statens provenu fra skatter og afgifter voksede desuden som følge af pakken.
 • Under de fugtige forhold i f.eks. stalde vil krystaller af dette salt kunne vokse frem af murkalken en næsten organisk måde.
 • Kunstinventaret voksede ligeledes betydeligt med værker bestående af malerier, skulpturer, keramik og værker papir fra det 19., 20. og 21. århundrede.
 • Fra midten af det 19. århundrede voksede byen atter en del, navnlig ved at dens handel voksede grund af de forbedrede havneforhold.
 • I løbet af 1400-tallet begyndte bybefolkningen imidlertid at vokse, først i Middelhavsområdet men efterhånden også længere nord , og denne vækst nåede Norden og Østeuropa omkring midten af 1500-tallet.
 • Efterhånden voksede også Nové Město sig stor, og da Prag formelt blev til én by i 1784, bidrog Nové Město betydeligt til dens størrelse.
 • Lawson's Milk Company voksede sig til en butikskæde, primært i Ohio.
 • Tyngdeaccelerationens retning er direkte hen imod massecenteret for det legeme (f.eks. Jorden), der udøver tyngdekraften: Faldende legemers hastighed målt i tyngdeaccelerationens retning dvs. "lodret") vil vokse proportionalt med tiden.
 • Der blev sat fokus , at kløften mellem de velstillede og de lavtlønnede og fattige bare voksede, og at der var mange familier, specielt enlige forsørgere, som havde svært ved at klare sig uden hjælp fra familie og venner.
 • Hen over sommeren blev der afholdt flere stævner, som skønsmæssigt voksede til 10.000 deltagere.
 • Indtil første halvdel af det 19. århundrede voksede samfundet bestandigt.
 • Kun langsomt voksede tingbyen mod syd og stationsbyen mod nord, og en egentlig sammenvoksning var dårligt nok sket ved årtusindskiftet.
 • Denne gruppe kan kendes deres nyreformede sporangier, der voksede frem fra korte sidegrene tæt hovedskuddene.
 • Enkehertuginde Dorothea forestod da også hertugdømmet i de følgende trange krigsår, men var ikke i stand til at afbetale gælden, som tværtimod stadig voksede.
 • Hoover stod oprindeligt for en principiel individualisme, men blev efterhånden af den tiltagende krisesituation tvunget til forskellige indgreb i økonomien, der dog ikke forhindrede, at den voksede sig stadig dybere.
 • Under ledelse af kaptajn Patrick Logan (1826-1830) voksede straffekolonien dramatisk fra omkring 200 til over 1.000 mænd.
 • Denne styrke voksede undervejs, da Marlborough nåede Donau, var den 40.000 (47 bataljoner, 88 eskadroner).
 • En del lutherforskere betragter ikke "tårnoplevelsen" som det skelsættende punkt i Luthers udvikling, men påstår, at hans "reformatoriske opdagelse" voksede frem gradvis.

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere