Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
62 Metaforer til  by

62 Metaforer til by

Abidjan er dog fortsat landets kommercielle og administrative centrum, ligesom byen er kulturelt centrum for det fransktalende Vestafrika, hvor den ofte omtales som Vestafrikas Paris.

I 1821 blev Indianapolis grundlagt, og byen blev delstatens hovedstad i 1824 takket være dens centrale placering i staten.

I 1812 blev byen angrebet af engelske styrker, men i slaget ved Pølsehamna (nord for broen) satte den lille dansk-norske garnison sig kraftig til modværge at englænderne ikke vovede at ind i selve byen.

Forslaget blev afvist, og det officielle navn byen blev ændret til Bratislava i marts 1919, da byen blev en del af Tjekkoslovakiet.

Med vandstandsstigningen bliver nogle byer oversvømmet, f.eks. ved Cambay-bugten i Indien.

Da blev byen jævnet med jorden, dels af svenskerne, dels af byens egen befolkning, for at hindre at svenskerne fik et tilholdssted under belejringen af Akershus fæstning.

I 1864 havde byen 27 meget små gårde samt 39 huse med jord og 52 huse uden jord.

I løbet af de tre uger mellem de første to slag om Gaza blev byen hurtigt omdannet til det stærkeste punkt i en række stærkt befæstede stillinger, som strakte sig til Hareira 19 km øst for Gaza, og sydøst mod Beersheba.

I Egyptens tidlige historie var Aswan (oldtidens Syene) i lange perioder landets grænseby mod syd, og byen var et vigtigt handelscentrum.

I det 17. og 18. århundrede flyttede mange af øens velhavende kommandører til Kejtum, byen var det eneste sted den fattige ø hvor der var vis velstand.

Ved romerrigets opløsning i 476 blev byen det østromerske riges næststørste by.

Eksempel herpå er byen Celebrations små elbiler, som anvendes inde i byens gader.

Det er øjensynligt, at mens byer som Korinth og Theben trods skattetryk og sørøveruvæsen endnu trivedes ved handel og industri, savnede Athen evne til at rejse sig.

Men byen er naturligvis ikke uden farer.

I dag har byen folkeskole, daginstitutioner og et udvalg af dagligvarebutikker.

Amrums fem byer er forbundet med cykelstier, og øen er med sine biler velegnet til cykelferie.

Fra dette tidspunkt var de to byer forenet mod Genova voksende magt, og de samarbejdede nogle gange for at øge handelsfordelene i Konstantinopel.

Ligeledes blev byen Watford - i dag en forstad til London - grundlagt af Hardeknud, da han fik opført et fort der.

dette tidspunkt var byen blevet særdeles betydelig med forum, pragtvillaer, amfiteater m.v.

Arkitekturen i en del af byen er fransk/parisisk inspireret, og byen er i fuld gang med byfornyelse/restaurering.

Større byers handelsorganisationer var i stand til at skabe fremgang i handelen, men formåede dog sjældent at skabe sig en egentlig, opsparet formue.

I begyndelsen var Visby bare en af mange lignende pladser, men byen blev snart en vigtig handelsplads.

Debutalbummet gjorde Schuldiners hjemby Tampa i Florida kendt som dødsmetallens vugge, og byen blev et hotspot for massevis af bands i samme stil f.eks.

I 1867 blev byen en administrativ selvstændig kommune.

Alle byer er kursteder, og dermed berettiget til at kræve kurtaks af de besøgende.

Amager og det meste af den gamle indre by er fladt kystnært land.

I 1624 led byen atter af oversvømmelse, og i det 17. århundredes krige, især i 1644 og 1657-60, da først fjenden og de allierede hjemsøgte den; også ildebrande har vel hærget den, om der end ikke er levnet beretning om nogen omfattende brand.

Både kongens egen byggevirksomhed Kongsgården og Mariakirken, og det faktum at byen nu blev et vigtigere magtcentrum, bidrog til byens vækst.

Disse skyldes først og fremmest de to markante historiske forhold, at byen var blandt de først etablerede af de spanske erobrere, og at byen var mål for en markant immigrationsbølge af folk med tyske rødder.

I 1865 fik Orsk bystatus, og byen blev en vigtig markedsplads med husdyrsmarked og økonomisk center indtil slutningen af 1800-tallet.

Af øens tre byer

Julians breve til de græske byer og Rom også være offentliggjort.

Parabolernes by er en dansk oplysningsfilm fra 2006, der er instrueret af Sune Blicher og Anne Ebbesen.

Byrådet og Hamed blev anset for at være overvejende venligt indstillede over for den amerikanske besættelsesmagt, der til gengæld bedømte at det var usandsynligt at byen ville blive et oprørscentrum.

Siden har byen været østrigsk.

De største chilenske byer er Porvenir hovedøen og Puerto Williams øen Navarino.

En medvirkende faktor til dannelsen byerne kan være præmonstratenserkloster, som dog efter branden i 1213 flyttede til Bäckaskog.

Bydesign er opstået i erkendelse af behovet for større tværfaglig interaktion mellem de traditionelle faggrupper i feltet, for at komme med fremtidssikre bud løsningen, af moderne byers stadigt mere komplekse problemstillinger.

I 1630 var der en storm som rasede i en uge, og byen blev næsten fuldstændig raseret.

Disse byer var Running Water (nu Whiteside), Nickajack (i nærheden af hulen af samme navn), Long Island ( Tennesseefloden), Crow (ved mundingen af Crow Creek) og Lookout Mountain ( det sted, hvor nu Trenton, Georgia, ligger).

I 1930 havde byen skole, højere almen- og kostskole, kro, dyrlægebolig og klinik for husdyr, postekspedition og telegrafstation.

Hadsund led dog stadig under to alvorlige mangler; byens kirke var en annekskirke i Visborg Sogn, og byen var således ikke et selvstændigt sogn, men stadig delt mellem Vive og Visborg Sogne.

Ud over de almindelige faciliteter for turister har byen også et spillecasino.

Det var første gang i historien, at en person fra Firenze var blevet udnævnt pave, og derfor var hele byen selvfølgelig meget stolte.

Mowbray ser ud til at have rekrutteret med succes; et af Paston-brevene nævner, at "hver by har svaret og sendt afsted."

Den største by er Tafraoute, der er blevet beskrevet som "Marokkos Berber-hjerteland".

Nærmeste større by, noget syd for nedstyrtningsstedet, er Torez.

I den anden del af det 19. århundrede blev byen et vigtigt trafikcenter og indbyggertallet fordobledes.

De enkelte byer havde som udgangspunkt hver deres fordele og ulemper set fra et olympisk synspunkt.

den tid var byen stadig i det meget tidlige udviklingsstadium med befolkningen 3000 indbyggere i år 1863.

I 1536 blev byen administrationssæde for Monmouthshire.

Andre større byer i oblasten er Zjeleznogorsk ( ) med indbyggere og Kurtjatov ( ), der har indbyggere.

Andre bemærkelsesværdige byer mod syd er bl.a. Albarracin, Alcañiz og Valderrobres.

Hadsund led dog stadig under to alvorlige mangler; byens kirke var en annekskirke i Visborg Sogn, og byen var således ikke et selvstændigt sogn, men stadig delt mellem Vive og Visborg Sogne.

I 1944 ved Slaget om Metz blev byen befriet fra tysk besættelse af amerikanske tropper, og byen blev atter fransk.

Siden 50'erne har byen været en populær badeby.

Den første by har sandligvis været en traditionel bebyggelse omkring en grønning, som endnu findes i dag.

Til sidst bliver kaptajnen og de øvrige Brandenburgere drevet ud af Prag, og byen bliver befriet.

I 1944 ved Slaget om Metz blev byen befriet fra tysk besættelse af amerikanske tropper, og byen blev atter fransk.

Sund By har desuden butik adressen.

Spillet fjernede også alle levitation besværgelser og ting, fordi byerne i Oblivion er separate celler fra resten af verden og man skal derfor derind igennem en byport for at undgå glitches.

Efter Polens tab af uafhængighed var byen et førende center for polsk kultur.