Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
110 Metaforer til  byen

110 Metaforer til byen

Byen blev et finansielt, uddannelsesmæssigt og kulturelt centrum for hele Jylland.

Abidjan er dog fortsat landets kommercielle og administrative centrum, ligesom byen er kulturelt centrum for det fransktalende Vestafrika, hvor den ofte omtales som Vestafrikas Paris.

Byen blev første gang nævnt i 1198 og var sogneby for det sydøstlige Strand.

I 1812 blev byen angrebet af engelske styrker, men i slaget ved Pølsehamna (nord for broen) satte den lille dansk-norske garnison sig kraftig til modværge at englænderne ikke vovede at ind i selve byen.

Byen blev første gang nævnt 1352.

Forslaget blev afvist, og det officielle navn byen blev ændret til Bratislava i marts 1919, da byen blev en del af Tjekkoslovakiet.

I 1821 blev Indianapolis grundlagt, og byen blev delstatens hovedstad i 1824 takket være dens centrale placering i staten.

Med vandstandsstigningen bliver nogle byer oversvømmet, f.eks. ved Cambay-bugten i Indien.

Byen nød godt af sildefiskeriet i Øresund, der varede frem til midten af 1500-tallet.

Byen har i mange år været en handelsby.

Byen, der oprindeligt blev kaldt Fort Buenaventura, var det første sted i det nuværende Utah, hvor nybyggere slog sig ned permanent.

Da blev byen jævnet med jorden, dels af svenskerne, dels af byens egen befolkning, for at hindre at svenskerne fik et tilholdssted under belejringen af Akershus fæstning.

Byen blev den administrative hovedstad i det persiske rige, det mest fremtrædende magt i den da kendte verden, og Babylon spillede en vital rolle i historien i denne region i over to århundreder.

Byen er et populært turistmål for øens gæster.

Byen er også et vigtigt akademisk center, blandt andet som det største studiested for North-West University.

Byen blev del af det romerske imperium.

I løbet af de tre uger mellem de første to slag om Gaza blev byen hurtigt omdannet til det stærkeste punkt i en række stærkt befæstede stillinger, som strakte sig til Hareira 19 km øst for Gaza, og sydøst mod Beersheba.

I 1864 havde byen 27 meget små gårde samt 39 huse med jord og 52 huse uden jord.

I Egyptens tidlige historie var Aswan (oldtidens Syene) i lange perioder landets grænseby mod syd, og byen var et vigtigt handelscentrum.

I det 17. og 18. århundrede flyttede mange af øens velhavende kommandører til Kejtum, byen var det eneste sted den fattige ø hvor der var vis velstand.

Ved romerrigets opløsning i 476 blev byen det østromerske riges næststørste by.

I begyndelsen var Visby bare en af mange lignende pladser, men byen blev snart en vigtig handelsplads.

Debutalbummet gjorde Schuldiners hjemby Tampa i Florida kendt som dødsmetallens vugge, og byen blev et hotspot for massevis af bands i samme stil f.eks.

I 1867 blev byen en administrativ selvstændig kommune.

Alle byer er kursteder, og dermed berettiget til at kræve kurtaks af de besøgende.

Amager og det meste af den gamle indre by er fladt kystnært land.

I 1624 led byen atter af oversvømmelse, og i det 17. århundredes krige, især i 1644 og 1657-60, da først fjenden og de allierede hjemsøgte den; også ildebrande har vel hærget den, om der end ikke er levnet beretning om nogen omfattende brand.

Både kongens egen byggevirksomhed Kongsgården og Mariakirken, og det faktum at byen nu blev et vigtigere magtcentrum, bidrog til byens vækst.

Disse skyldes først og fremmest de to markante historiske forhold, at byen var blandt de først etablerede af de spanske erobrere, og at byen var mål for en markant immigrationsbølge af folk med tyske rødder.

I 1865 fik Orsk bystatus, og byen blev en vigtig markedsplads med husdyrsmarked og økonomisk center indtil slutningen af 1800-tallet.

Af øens tre byer

Julians breve til de græske byer og Rom også være offentliggjort.

Parabolernes by er en dansk oplysningsfilm fra 2006, der er instrueret af Sune Blicher og Anne Ebbesen.

Byrådet og Hamed blev anset for at være overvejende venligt indstillede over for den amerikanske besættelsesmagt, der til gengæld bedømte at det var usandsynligt at byen ville blive et oprørscentrum.

Siden har byen været østrigsk.

De største chilenske byer er Porvenir hovedøen og Puerto Williams øen Navarino.

En medvirkende faktor til dannelsen byerne kan være præmonstratenserkloster, som dog efter branden i 1213 flyttede til Bäckaskog.

Bydesign er opstået i erkendelse af behovet for større tværfaglig interaktion mellem de traditionelle faggrupper i feltet, for at komme med fremtidssikre bud løsningen, af moderne byers stadigt mere komplekse problemstillinger.

I 1630 var der en storm som rasede i en uge, og byen blev næsten fuldstændig raseret.

Disse byer var Running Water (nu Whiteside), Nickajack (i nærheden af hulen af samme navn), Long Island ( Tennesseefloden), Crow (ved mundingen af Crow Creek) og Lookout Mountain ( det sted, hvor nu Trenton, Georgia, ligger).

I 1930 havde byen skole, højere almen- og kostskole, kro, dyrlægebolig og klinik for husdyr, postekspedition og telegrafstation.

Hadsund led dog stadig under to alvorlige mangler; byens kirke var en annekskirke i Visborg Sogn, og byen var således ikke et selvstændigt sogn, men stadig delt mellem Vive og Visborg Sogne.

Ud over de almindelige faciliteter for turister har byen også et spillecasino.

Det var første gang i historien, at en person fra Firenze var blevet udnævnt pave, og derfor var hele byen selvfølgelig meget stolte.

Mowbray ser ud til at have rekrutteret med succes; et af Paston-brevene nævner, at "hver by har svaret og sendt afsted."

Den største by er Tafraoute, der er blevet beskrevet som "Marokkos Berber-hjerteland".

Nærmeste større by, noget syd for nedstyrtningsstedet, er Torez.

I den anden del af det 19. århundrede blev byen et vigtigt trafikcenter og indbyggertallet fordobledes.

De enkelte byer havde som udgangspunkt hver deres fordele og ulemper set fra et olympisk synspunkt.

den tid var byen stadig i det meget tidlige udviklingsstadium med befolkningen 3000 indbyggere i år 1863.

Andre større byer i oblasten er Zjeleznogorsk ( ) med indbyggere og Kurtjatov ( ), der har indbyggere.

Byen er også landets administrative, økonomiske og kulturelle center, hvor præsidenten har sit residens.

Byen blev tidligt en aftager af korn.

Byen havde den 1 april 2016 44.417 indbyggere.

Byen blev et populært badested i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Byen var base for kanalbyggeriet og rummer fortsat Suezkanalens administration.

Byen selv blev først befriet den følgende dag af 2. betaljon i 18. regiment af 1. amerikanske infanteridivision.

Byen blev beskyttet af snesevis af kanoner anbragt murene.

Byen blev derfor bombet over 300 gange af sovjetiske fly.

Byen blev dog ikke nogen betydelig by i datiden, dertil var sejladsen Limfjorden for besværlig.

Byen ved verdens ende er en dansk dokumentarfilm fra 2011, der er instrueret af Sarah Gavron.

Byen var også privat ejet, den første byejer var Ligęza familien (indtil ca. 1640).

Byen er et eksempel et sydslesvigsk bynavn uden tilsvarende dansk form.

Byen indeni er en dansk eksperimentalfilm fra 1984 med instruktion og manuskript af Uwe Bødewadt.

Byen er forbundet med fly til blandt andet Istanbul, Izmir og Ankara, men også andre steder i Europa.

Byen har hele 14 foreninger, hvilket er meget sigende for byens ånd.

Byen har smalle brostensbelagte gader; og huse delvis af træ fra det 15. og 16. århundrede.

Byen var et gennemgangssted, og den led under ulykker, som blev skyldtes de forskellige indtrængere.

Byen er et vigtigt handelscenter for Nordfrankrig.

Byen har også Australiens største og travleste havn, som håndterer varer for mere 75 milliarder AUD hvert år og 39% af landets containerhandel.

Byen har historisk været Cyperns vigtigste havneby, og er havneby for den nærliggende Mesaoria-slette.

Byen har i dag et hurtigt ekspanderende indbyggertal.

Byen er dog stadig Australiens største industriby.

Byen voksede jævnt fra 1830'erne med shipping, skibsbygning og fabriksindustri.

Byen blev jævnet med jorden.

Byen havde for øvrigt fra gammel tid sin egen kirke, Skt. Peders Kirke, der vist nok har været sognekirke for den oprindelige landsby og omtrent hjørnet af Teglgades Bakke og Kirkegade.

Byen, der har ca. 25 000 indbyggere, er et kendt kursted med varme kilder.

Byen var fortsat en landsby, hvor hovedparten af indbyggerne ernærede sig ved landbrug.

Byen led under pesten 1619-20 og blev ilde medtagen i det 17. århundredes krige, navnlig 1627-29, da den brandskattedes således, at dens rige præst Niels Pedersen måtte forstrække den med penge, og "den største Del af Byen blev nedskudt".

Byen Hagen er medlem af Landschaftsverband Westfalen-Lippe og Regionalverband Ruhr og ligger i Metropolregion Rhein-Ruhr.

Byen har cirka 1 million indbyggere og er et økonomisk og administrativt knudepunkt med adskillige uddannelsesinstitutioner, herunder universiteter.

Byen er et oliemaleri, der er lavet med spartel med tykke lag af maling.

Byen blev sæde for Slovakiets politiske organer og organisationer og blev Slovakiets hovedstad den 4.-5. februar.

Byen havde i 1700-tallet mindst 3 skibsbygmestre: Johan Meinertz (fra 1730), Schröders og Thiedemanns værft (fra 1779) samt Claus Seeman (i hvert fald fra 1787).

Byen bliver både en fysisk og psykisk tilstand.

Byen har bl.a. et totalt opdelt trafiksystem af veje og stier for henholdvis hårde og bløde trafikanter.

Byen var det vigtigste transitsted for handel mellem Rusland og Nordvest-Europa.

Byen er en betydningsfuld turistdestination og huser næsten 2 millioner besøgende årligt.

I 1536 blev byen administrationssæde for Monmouthshire.

Byen er i øvrigt venskabsby med Odder, som ligger i Østjylland.

Andre bemærkelsesværdige byer mod syd er bl.a. Albarracin, Alcañiz og Valderrobres.

Hadsund led dog stadig under to alvorlige mangler; byens kirke var en annekskirke i Visborg Sogn, og byen var således ikke et selvstændigt sogn, men stadig delt mellem Vive og Visborg Sogne.

I 1944 ved Slaget om Metz blev byen befriet fra tysk besættelse af amerikanske tropper, og byen blev atter fransk.

Siden 50'erne har byen været en populær badeby.

Den første by har sandligvis været en traditionel bebyggelse omkring en grønning, som endnu findes i dag.

Til sidst bliver kaptajnen og de øvrige Brandenburgere drevet ud af Prag, og byen bliver befriet.

I 1944 ved Slaget om Metz blev byen befriet fra tysk besættelse af amerikanske tropper, og byen blev atter fransk.

Sund By har desuden butik adressen.

Spillet fjernede også alle levitation besværgelser og ting, fordi byerne i Oblivion er separate celler fra resten af verden og man skal derfor derind igennem en byport for at undgå glitches.

Efter Polens tab af uafhængighed var byen et førende center for polsk kultur.