Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

30 Metaforer til « bygning »

30 Metaforer til « bygning »

 • Af denne bygning er bevaret både skib og kor fortsat står.
 • Da han vandrede valsen omkring år 1900, havde han med glæde bemærket, at landets historiske bygninger blev bevaret og holdt i stand.
 • ; men den oprindelig i idyllisk fred beliggende bolig blev efterhånden ilde berørt af de med voldenes sløjfning forbundne omvæltninger, i det først hans kære have og senere bygningerne selv blev ofre for følgerne af byens udvidelse.
 • I deres tid blev bygningen en del af et femfløjet kompleks.
 • Argumentet for, at bygningen er cylinderformet, er ifølge tegnestuen, at kontrol og styringsfaciliteterne skal opstilles i en bueform, og kan bygningen også være krum.
 • Imidlertid viste det sig, at den bygning, de var tildelt, var for dyr at renovere, og der er forslag fremme om bygning af en ny bygning indenfor Bletchley Park.
 • Den nyeste offentlige bygning i Stettin er den prisvindende filharmoni.
 • Disse bygninger var forgængeren for det nuværende slotsanlæg.
 • Sorte Hest (det nuværende Vesterbrogade 148 bydelens ældste bygning) har været gjæstgiveri siden 1600-tallet under navnet Den Gyldne Løve.
 • Ved siden af at være mødested for skipperlauget, var bygningen også byens havneport, hvor byens vægt var placeret.
 • Den 97 meter høje bygning har været virksomhedens hovedkontor siden 1981.
 • Hentet 9/10-2016 I dag vurderer man, at bygningen var et midlertidigt køkken, opført som følge af en brand i borgens nordøstlige hjørne i 1300-tallet.
 • Den første større bygning i Borgarnes var konservesfabrikken, der blev opført i 1857, men revet ned nogle år senere.
 • Af bygningen er langmurene og korets østgavl bevarede, mens den romanske vestgavl blev nedrevet, da skibet i 1400-tallet blev forlænget, fik hvælv og tilføjet et våbenhus skibets nordside.
 • Til at begynde med blev fibernetværks ekspansion startet i de nybyggede boligområder i Riga og andre af landets største byer, idet afkast investeringer kun kan opnås, hvis den nyligt tilsluttede bygning har mindst 30 lejligheder.
 • Den vigtigste bygning i hver landsby er maneapa, det traditionelle medborgerhus, som altid ligger i centrum.
 • I dag kan man både beskæftige sig med den årlige Snavefest, Snave Ridecenter, feriehusudlejning, Dyr'expressen og Vestfyns Auto, hvor bygningen er det gamle mejeri fra 1916.
 • I de følgende år blev de store bygninger nedbrud.
 • Selve bygningen "Sorte Hest" er en ombygning i 1771 af de oprindelige bygninger fra 1600-tallet og er Vesterbros ældste bygning, som stadig eksisterer.
 • I 2014/2015 blev bygningen igen omdannet til et hotel.
 • Den nye bygning har lige meget plads som den gamle Vesterbrogade, men bygningen ved Stormgade er mere enkelt opbygget, og de enkelte rum er større.
 • Den nuværende bygning er fra 1961 efter planer af arkitekt Fritz Bornemann.
 • Det var i øvrigt første gang en bygning af jernbeton udgjorde et præcisionsmål.
 • I 1973 blev næsten alle bygninger området revet ned, og kun Dahlerups havnebygning og Hetschs buegange blev bevaret.
 • Dannemares ældste bygning er stuehuset til gården Surshvile fra omkring 1627.
 • I 1917 blev bygningen atter renoveret, hvorved den fik det udseende den har i dag.
 • Begge bygninger er en tholos (dog findes rundbygningen i Det Kongelige Teater inde i bygningen).
 • Nazistiske bygninger skulle være de store kulturelle beviser for hvad den nye orden ville skabe i deres stærkere, beskyttede samfund.
 • Den oprindelige bygning var en mindre borg med en træmur, men grund af ærkebiskoppernes stærke politiske indflydelse udbyggede de efterhånden borgen for at beskytte deres interesser.
 • Da bygningen efter nogle år blev for trang besluttede Bukh at grundlægge en helt ny skole i nabolaget.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
ni vel ry s cl Mere
Ender med
by ar isk ver rd Mere
Indeholder
gua t eb gom Mere
Pattern Matching
dronning træn søgen internet d Mere