135 Metaforer til  en

135 Metaforer til en

Gruppens særpræg var at en af sangerne var kvinde, de sang fransk, og benyttede det elektroniske instrument Ondes Martenot.

En af dem er dog en måde ham selv, der taler og følger Kuro stort set overalt.

En af de danske faldskærmspionere var skuespilleren og luftakrobaten, Emilie Sannom, (

Sunnahen er en del af åbenbaringen.

En af de påtænkte linjer var en tværlinje med betegnelsen Superbus "Kalvebod" og linjeføringen Lyngby - Buddinge - Gladsaxe Trafikplads - Husum - Rødovre - Friheden - Avedøre Holme - Tårnby - Københavns Lufthavn.

Styrke ("Strength") En kriger med meget liv (Hit Points), egnet til at tage skaden for sit hold.

Fra 1291 blev Alpenrhein betragtet som en hovedfærdselsåre, som alle kunne benytte.

Når en spiller når til dette punkt kan man enten vælge at fortsætte sine kampe solo, eller gøre som spillet ligger op til, samle sig i hold med andre spillere.

Han bidrog til over hundred bøger og artikler, en af de seneste var bogen Hvit pest, svart tjære.

Steenbloch var en for de historiske studier tidlig interesseret mand, der desuden arbejdede med "de skjønne Videnskaber" og som dilettant syslede med maleri og musik.

Disse blade vakte uvilje, og kunstneren forlod landet samme år (et af hans stik er betegnet: Leipzig 1787).

En af de gamle Workhouse bygninger er bevaret.

En af de mest almindelige symptomer livmoderhalskræft er unormal vaginal blødning, men i nogle tilfælde er der ingen symptomer før sygdommen har udviklet sig til et sent stadium.

En af Bernays' favorit teknikker var den indirekte brug af tredje parts autoriteter for at tale sine klienters sag.

Når en bruger første gang logger deres Gaia brugerkonti modtager de et starter sæt, som indeholder tøj og møbler brugerne kan vælge mellem tre forskellige temaer for deres sæt Warm, Neutral, eller Cool.

En af de ældste butikker i gaden mod øst er en lille butik, der sælger nautisk udstyr, hvilket minder os om at vi er i et kvarter, der tidligere har ligget helt ud til vandet.

Der vælges 55 medlemmer af bydelens råd, hvoraf en bliver bydelsborgmester.

En af de tyske fanger var den tidligere chef for Terezín Heinrich Jöckel.

En af de mægtigste af disse kæder er Dangla.

En anden er danskeren Jesper Bay Hansen, der har skrevet om at trives og mærke efter Jesper Bay-Hansen, 2014: Livskunst i praksis.

En anden er elektronisk assisteret diagnostik ved hjælp af farvekodning af tarmens overflade eller tarmvæggens tykkelse.

Fem cambodjanske dommere udgør flertallet i domstolen, men en af de udenlandske dommere godkende dommen for at forhindre korruption.

En anden med betydning for områdets historie er Elektricitetsværket, Finsensværket.

En af grundene til Henrys imponerende spil i frontangrebet er hans evne til at kunne score mand-mod-mand.

En af de vigtigste ting for økonomien i provinsen er træ fabrikker.

En af diplomaterne var fader Francisco Álvares, som skrev en af de tidligste og ikke mindst den mest interessante redegørelse om landet Etiopien.

Da spilleren begynder spillet med blot én Pokémon, er fangning en af de mest grundliggende aspekter af Pokémon-universet og den primære metode hvorved spilleren rekruterrer nye Pokémon til sit hold.

En af disse var finansministeren Nicolas Fouquet.

CR-V havde Real Time 4WD, et ved ringe traktion forakslen automatisk tilkobleligt firehjulstræk.

En af Poes noveller, The Baloon Hoax var den direkte foranledning til Vernes første roman, og han fuldførte et af Poes ufærdige romanudkast, The Narrative of Arthur Gordon Pym i Le sphinx des glaces (

En af cylinderne er forbundet med krumtapakslen med en hoved-stempelstang (

En af de vigtigste forudsætninger var forholdet mellem den østromerske kejser og den katolske pave.

En af disse kongsgårde blev forløberen til dagens Kungälv, der ligger ved bredden, hvor Nordre älv tager sin begyndelse.

En af de tilgange der forekommer til cybersex er forsøget i at simulere nær realistisk sex hvor partnerne instruerer hinanden i at gøre ting og dermed prøver at udfylde den manglende fysiske tilstedeværelse.

En af hans afhandlinger var et forsvar for vokaltegnenes ælde og guddommelige autoritet i det hebraiske sprog.

En anden af byborgervillaerne som ligger ved torvet, Hôtel Héré, blev fredet i 2005.

En af ulemperne ved rundkørsler er fremkommeligheden for ekstraordinært store transporter.

Dette betød en indskrænkning af bibliotekets lokaler, og den allerede tidligere fremlagte plan om at slå alle de militære biblioteker i København sammen til et blev igen fremlagt.

En af sønnerne, Aage Niels Bohr, blev også en meget succesfuld fysiker; som sin fader vandt han en Nobelpris i 1975.

En af regionens adelsmænds sønner, Wang Geon, blev general i Hugoguryeo.

Hvad dette træk skal være for et, er genstand for forskning.

En demarche er en formel personlig henvendelse ad diplomatisk vej til et andet lands regering eller en international organisation.

En af virksomhederne, som har gjort Sortland kendt, er Vesterålens Hermetikkfabrikk.

Til store stævner er der normalt fem dommere, hvoraf en er hoveddommer.

En af de anklagede er vores hovedperson: Fachin, jæger og leder.

En anden, ond hundrage ved navn Cynder udnytter sine mørke undersåtter til at svække de fire Guardian dragers kræfter (ild, stød, is, og jord) i et forsøg at åbne for Dark Master's fængsel, og bringe rædsel i hele verden.

En af dem var installering i små både, der kunne tages med i større skibe og bruges som angrebsvåben derfra.

I modsætning til det nordlige tårn var en af trappeopgangene stadig intakt efter kollisionen med Flight 175. Kun 18 personer kunne komme igennem de tilgængelige trapper og forlod sydtårnet i sikkerhed, før det kollapsede.

Men et var de fine intentioner og mange nye tiltag, noget andet var virkeligheden.

En af årsagerne var formentlig den fejlslagne irakpolitik.