Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
2 Metaforer til  erfaring

2 Metaforer til erfaring

De manglende erfaringer kan være medvirkende årsag til en del af den uro og de udfordringer, som senere viste sig i projektet.

De erfaringer han gjorde der, blev grundlaget for hans senere overvejelser over evolutionsteorien.