Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
36 Metaforer til  mennesker

36 Metaforer til mennesker

Avisoverskrifter bekendtgør ulykken den 26. januar 1947, hvor 22 mennesker omkommer, efter at et KLM-fly styrter ned lige efter en mellemlanding i Københavns Lufthavn i Kastrup.

Med dyrene har menneskene altid adgang til noget varmt, blødt og levende.

De insisterer derimod , at fri vilje betyder, at mennesker være den ultimative eller originale årsag til sine handlinger.

Alt efter om man siger "et menneske løber", "mennesket er en art" eller "mennesket er en betegnelse" har ordet menneske en forskellig betydning.

Hvide eller hvide mennesker er et begreb til at betegne etnisk oprindelse.

Alt efter om man siger "et menneske løber", "mennesket er en art" eller "mennesket er en betegnelse" har ordet menneske en forskellig betydning.

Han kan dermed rådgive eller kontrollere mennesker ved som budbringer at overlevere de vigtige budskaber til samfundet.

Et af Thomsens særlige bidrag til forskning i vejledning nationalt og internationalt potentialet er, at tænke vejledning ind i de fællesskaber, mennesker er en del af (Career guidance in communities).

Skakbrættet kan også være vendt ud mod kirkegården for at symbolisere, at alle mennesker er lige for døden ligesom skakbrikkerne, der med deres vidt forskellige værdier bliver puttet i den samme pose, når spillet er slut.

Det hele menneske er en dansk dokumentarfilm fra 1984 med instruktion og manuskript af Ebbe Larsen.

Men når det moderne menneske drager ud i naturen, kan prisen blive højere end forventet.

Jeg tror, at mennesket er et meget bange dyr. Især de hærdebredeste rockere og andre voldelige fundamentalister."

Statens misjon er at overflødiggøre sig selv ved at sørge for dannelsen af en etik, som kan føre til anarki arbejdets misjon er at overflødiggøre sig selv med at befordre teknik, som menneskene fritid.

Ikke blot Jesus selv, men alle mennesker er "Herre over sabbatten"; dette svarer godt til Jesu anliggende i -28.

De mener i hvert fald, at mennesker er frygtelig larmende.

Han mener at at mennesket er socialt lydhør eller svartilbøjelig.

Samleje er menneskers mest grundlæggende måde at reproducere sig .

Over 2.000 mennesker er medlemmer af Det øverste råd for etniske (eller nationale) grækere, den førende organisation inden for den nyhedenske hellenisme, som går tilbage til den oldgræske religion.

Han fremførte, at de sorte mennesker er de oprindelige mennesker jorden, og at hvide mennesker er skabt som en race af djævle.

Mange mennesker er konstant opslugt af deres egne tanker.

Filmen 'Det defekte menneske' er helt klart det bedste resultat, jeg har set.

Ved at løfte runebommen i vejret, fik han svar, som når to mennesker samtaler.

Mindst to andre blev dræbt ved samme angreb, og 17 mennesker blevet såret.

Det primitive menneske er sin stamme, at sige.

Der hvor menneskene stemmer overens er nemlig i deres udgangsposition som besjælede og ikke som færdigt udviklede fornuftsvæsner.

Ledelsen af SED forklarede SED's partidag i maj 1948, at disse "politisk uafklarede mennesker" ikke ved næste valg skulle fungere som "stemmekvæg" for de borgerlige partier CDU og LDP.

Poul Nesgaard har i et interview fortalt om baggrunden for kalenderen: Mange mennesker var sure i julen.

Sokrates støder et problem, dét at han ikke ved, om et menneske er et uhyre eller er gudommeligt.

Hans teori var at mennesker var hele væsner, der havde valg, frihed og ansvar.

Mange mennesker der gik gaderne i New York, blev vidne til hændelsen.

Lykkeberg (2012), s. 47 Demokratiet bygger i dette perspektiv en forestilling (eller fiktion) om, at det enkelte menneskes problemer er et fælles vilkår.

Hvis historier enten kan være sande eller være løgn, vil mennesker generelt vurdere 54 % af løgnehistorierne til at være løgn det er kun en anelse bedre end de 50 %, der kan forventes statistisk.

To Mennesker er en film instrueret af ubekendt.

Mennesker, mus og rotter har henholdsvis 48, 49 og 47 kernereceptorer.

Mennesker med kontakter er dog oftere ensomme end mennesker med et stort socialt netværk.

Ethvert Menneske er den sjelelig-legemlige Synthese anlagt til at være Aand, dette er Bygningen; men han foretrækker at boe i Kjælderen, det er, i det Sandseliges Bestemmelser.