Inspirassion

Vælg elegante ord
97 Metaforer til  noget

97 Metaforer til noget

Nectarisbassinet alder er noget omdiskuteret.

"Hun er hans højre hånd" betyder nærmest at være uundværlig, mens "venstrehåndsarbejde" er noget andenklasses.

Hans strenge karakter vil ikke nøjes med billighed; retfærdighed er, hvad han forlanger, og hvor nogen efter hans mening var angrebet med urette, undlod han ikke at møde frem.

Kulstof-14 har halveringstiden 5.730 år, dvs. at hvis noget er 60.000 år eller derover, vil det være svært at datere alderen præcist, fordi det organiske materiale er halveret mange gange.

fortsætte han med at fortælle, at sådan noget var årsagen til, at WCW var ved at fallit.

Nogle af de første eksempler brugen af cross media i tv er børneprogrammet Winky Dink and You, som blev sendt fra 1953-57 CBS.

Nogle af varianterne er med bund af CPE materiale, med forstærket bund eller skridsikker og vandtæt.

Hun omtales som "En klog, men noget vel myndig dame".

Nogle af bygningerne i Frihavnen er af ældre dato, men de fleste bygninger kan blot betegnes som skure, der har en lidt midlertidig karakter.

Nogle af de nye funktioner er blevet en del af HTML5, primært fordi der ikke er nogle frivillige til at opdele HTML5 og vedligeholde separate beskrivelser af disse funktioner.

»Noget om Halfdan« er en dokumentarfilm om digterens liv og hans sjove såvel som triste lyrik.

Også vides det med vished, at Gähler indtrængende advarede Struensee mod at nedlægge de 2 elitekorps, livgarden til hest og livgarden til fods, hvilken foranstaltning mere end nogen anden blev den skæbnesvangre dråbe, der bragte bægeret til at flyde over.

Knud menes at være far til en række børn, men det er ikke sikkert, at nogle af disse er med hans dronning som moderen.

Det er 265 vittigheder, nogle er dog dubletter.

Noget, der ikke er positivt, er energiændringen i kondensatoren, som være faldende eller negativ for at kunne give en effekt.

Noget af det som Lars Høgh blev allermest kendt for, var hans evne til at redde straffespark.

Hun mente, at begge parter forstod hinanden lidt bedre nu, nogle af Sea Shepherds folk havde kun set færinger som folk der dræbte grindehvaler, men de nu, at færinger var meget andet end bare det, og at problematikken var mere nuanceret.

Noget helt andet var fattiggårdene, som dagens lys i sidste halvdel af 1800-tallet.

JEDEC har over 300 medlemmer, inklusiv nogle af verdens største computer firmaer.

Og noget af det kubistiske maleris indhold var den moderne, hektiske verdens flimren og fart samt maskinens allestedsnærværelse i den moderne verden.

Nogle af NASA's forskningsprogrammer er forløbere for større missioner, såsom at lande Mars med bemandede fartøjer og visioner om at oprette en rumstation Mars.

Det meste af spillets musik består af genindspillede, arrangerede versioner fra 1 af 36 videospil komponister, der udkom med tidligere Nintendo spil, men noget af musikken er dog i sin originalle form.

Hans hovedværk var A Discourse of Free-Thinking fra 1713, hvori han afviser, at noget kan være "over fornuften" og hævdede, at åbenbaringen skulle tilpasses menneskets ideer om den "naturlige religion".

Nogle af disse søer er næsten fuldkomne cirkler med lodrette kanter som Lano Lalolalo.

Men hvad det er han gør, er noget børnene længe funderer over.

Mange spillere betragter udvidelserne som væsentlige for at fuld glæde af spillet, og nogle går langt som at afvise at Victoria II uden udvidelser overhovedet er muligt at spille.

Noget af den 4,361 kilometer lange strækning er en gadebane, hvor der normalt er offentlig adgang.

Nogle af artens halefødder er tyndhudede gæller.

Nogle af møblerne stammer fra husmandens forældres bryllup i 1884 og nogle er formodentlig gaver til Sophie for lang og tro tjeneste fra herskabet Ryegård.

To år efter at serien sluttede, blev nogle af Baywatch-stjernerne genforenet, da man lavede filmen Baywatch Hawaiian Wedding.

Det skal nemlig bl.a.a. ses i lyset af, at nogle af figurerne er gengangere.

I debatten om denne model indgår også, at nogle af modellens træk har forskelligt gennemslag i de skandinaviske lande.

Nogle af arterne er genstand for kommerciel fiskeri.

Nogle hævder, at hans stil slet ikke var spontan.

Noget af Oscars første musiske oplevelse var harmonering med stemmen.

Der findes mange fysiske konstanter inden for videnskaben, hvor nogle af de mest kendte er lysets hastighed (c), gravitationskonstanten (G), Plancks konstant (h), vakuumpermittiviteten (ε 0 ) og elementarladningen (e).

Nogle hjemmesider leverer et virtuelt bobleplast program, der viser et ark bobleplast, som brugerne kan poppe ved at klikke boblerne, mens Mugen Puchipuchi er et kompakt elektronisk legetøj der simulerer bobleplast der bliver poppet.

Besætningen forsatte med klargøring af rumfærgen, noget af dagen var hviledag, der dog afholdt endnu et direkte interview via satellit.

Parsons's otte kanoner Open Knob var bemandet med uøvede soldater, nogle af dem var infanterirekrutter fra 105. Ohio.

Nogle kaniner udviser stereotyp adfærd (bider i tremmer, bider i deres poter, slikker pelsen af sig osv) ved at blive lukket i bur.

Nogen var købmænd, som gerne ville være de udenlandske handelspartnere til lags.

Nogle af de cellulære komponenter som immunsystemet angriber (

Nogle af chaebolerne er store konglomerater, mens andre er mere løst sammensatte grupperinger med et fælles navn.

Nogle lever i træerne, andre jorden, og mange graver gange.

Aseksuelle er også forskellige i deres syn at foretage seksuelle handlinger: nogle er ligeglade og kan endda have sex til fordel for en partner, mens andre er frastødt af idéen.

Derudover kunne det tænkes, at nogle af linjerne i stedet skulle være almindelige linjer, eller at eksisterende linjer skulle forlænges.

Manuskripterne stammer alle fra det 17. århundrede, omend ikke alle er daterede; nogle er "literære" versioner, der ikke har nogen direkte forbindelse til en opførelse.

Nogle af dem blev efterfølgende medlemmer.

Nogle af disse forsøgte med jævne mellemrum at sabotere eller forsøge at sabotere fabrikker, som tog deres arbejde.

Lumsden omhandler kun britiske fly, i nogle af disse fly var Merlin ikke den primære motor; for eksempel blev et par Hawker Harts og Horsleys benyttet til at teste tidlige versioner af Merlin.

Noget andet som er nyt i spillet, er muligheden for at vælge, hvad karakteren skal sige i filmsekvenser.

Nogle af bygningene er museer med bl.a. religiøse ikonmalerier og andre genstande af nationalhistorisk værdi.

Nogen af Marais' 19 børn blev musikere, de mest berømte var Vincent (ca 1677–1737), som overtog farens post i 1725, og Roland (ca 1685-1750), som der findes 2 bøger med Pièces de viole efter.

»At livet er ikke værd at leve, og at der ingen fremtid er, er et synspunkt, vi finder hos mange unge mennesker nogle er muslimer og andre er ikke.

Nogen af disse er nævnt i listen.

Ikke alle teksterne kan med rimelighed karakteriseres som litteratur; nogle er kun navnelister eller afbrudte skriveøvelser.

Dette var noget som Georg Jensen ikke ville have med at gøre, men nye billige produkter var en nødvendigthed et tidspunkt, hvor landet var i økonomisk depression.

I de seneste år har nogle af de tilbageværende modstandsfolk, som gennemførte likvideringer, offentliggjort deres version af begivenhederne.

Nogle af teksterne er direkte omskrivninger af versdigtene fra Les Fleurs du Mal (f.eks. "L'invitation au voyage").

Nogle operatører benytter stadig C-130A til andre opgaver.

Nogen har den opfattelse, at anoreksiramte, blot ønsker at opmærksomhed deres adfærd.

Udenfor videnskaben, fx i retssale kan man også anvende metoder, som nogen opfatter som identiske med de videnskabelige metoder.

Derudover grundlagde han adskillige byer, hvoraf nogle er opkaldt efter ham, og han tog fat at regulere beskatningen.

Når de Tōgōs sejr over en af verdens stormagter, blev nogle i det japanske militær overbevist om, at med flere skibe, som var større og bedre, ville det være muligt at vinde lignende sejre i hele Stillehavsområdet.

French Quarter og dele af Uptown var som nogle af de eneste områder ikke oversvømmet efter Katrina.

Hvis nogle af ovenstående restriktioner er overtrådt kan skibet udpeges som et fjendtligt krigsskib og legalt sænkes.

Nogle af passagerne har måske været hans egne påfund, men sikkert er det, at de alle bygger ældre forestillinger, der stammede fra et stort geografisk område.

De har udgivet i alt 7 album, og nogle af dem nåede positioner bedst sælgende albumhitliste inden for deres genre.

Beregningen af dette overskud er blevet kritiseret af historikere, som for eksempel påpeger, at nogen af husholdningernes udgiftposter er produkter, som bøndene selv havde fremstillet.

Nogle af de overordnede temaer i bogen er racisme, køns- og racediskrimination, integrationskonflikter, statsmagtsmisbrug og nærdødoplevelser.

I nogle af de tidlige versioner var rammen i kroppen af træ, men det blev erstattet af en let støbt legering, som kan revnedannelser efter hårde landinger.

Alex møder også en masse mennesker, nogle er rare og hjælper ham, andre er mindre søde.

Mændene fra 1. Minnesota huskes som martyrer, fordi de led nogle af de højeste tab i en enkelt kamp, som noget regiment kom ud for under krigen.

For nogle er en rejse med usikkert mål og styret af bagmænd den eneste mulighed for at søge arbejde i et rigere land.

Sivas har også nogle meget flotte naturområder, hvilket er nogle er byens vigtigste samlingspunkter.

Nogle af Adams' kompositioner er dog en sammensmeltning af forskellige stilarter.

Inden nogen af disse forbindelse blev lavet blev en anden sidelinje bygget rundt om det vestlige Washington.

Utallige mindre detaljer humlebien blev ændret gennem perioden, nogle af de større var skift fra håndbetjent til fodbetjent gearskift, større bremser og forbedret forgaffel.

Nogle af boligerne i byen er en slags gangsystemer kaldet hobbithuller.

Undersøgelsen konkluderer at skaderne MH17 er sket med et sprænghoved der indeholder fragmenter i størrelsen 6-14 mm, hvoraf nogle er sommerfugleformet.

Nogen er gode spisesvampe, men vores giftigste svampe findes også i denne orden.

I 1565 protesterede en gruppe nederlandske adelige, og Margrete lovede at standse den religiøse forfølgelse, da hun ikke havde nogen styrker at sætte imod oprørerne.

Noget af det mest karakteristiske ved dette hus er dets tag, der har en hældning op til 50° eller endog mere.

Er noget temperamentsfuld vågen og vagtsom og den vil helst være afsondret i rugetiden.

Nogle af disse var tidsskrifter, der ikke længere udkom, andre var veletablerede tidsskrifter, der ønskede ældre årgange tilgængeliggjort.

Epistemiske indstillinger har tilpasningsretninger: nogle er tiltænkt at reflektere verden, mens andre skal påvirke den.

Nick sagde om albummet titel i et interview med Rolling Stone at Linjer (Lines) er noget man siger til folk, altså løgne, ranker (vines) er ting der kommer i vejen, og prøvende tider (trying times), det er åbenlyst.

IX, nogle var allerede i tjeneste fra 1942 (det formodes under RAF kontrol) og indtil 1952.

Nærmeste større by, noget syd for nedstyrtningsstedet, er Torez.

Nogen forveksler måske tornadoer med orkaner, men der er tale om to vidt forskellige vejrsystemer.

Nogle tumulter mellem de københavnske tømmersvende formentes at være foranledigede ved nogle udtalelser i Vækkeren.

Ligesom i Mario Kart har CTR en "battle mode", hvor spillere kan angribe hinanden i en række specielle kamp arenaer, hvoraf nogle af dem er "unlockable".

Nogle af "p"-modellerne var de første ThinkPads tilgængelige med 15" UXGA "FlexView" skærm.

Nogle af de deltagende kunstnere kunne nu forårsudstillingen medtage værker uden om censuren, "u.

Nogle versioner af historien bliver fortalt med det formål at fordømme kvindelig forfængelighed, mens andre versioner skal underholde.

Men et var de fine intentioner og mange nye tiltag, noget andet var virkeligheden.

Nogle af tørvegravene er ynglested for stor kærguldsmed.