97 Metaforer til noget

Nectarisbassinet alder er noget omdiskuteret.

"Hun er hans højre hånd" betyder nærmest at være uundværlig, mens "venstrehåndsarbejde" er noget andenklasses.

Hans strenge karakter vil ikke nøjes med billighed; retfærdighed er, hvad han forlanger, og hvor nogen efter hans mening var angrebet med urette, undlod han ikke at møde frem.

Kulstof-14 har halveringstiden 5.730 år, dvs. at hvis noget er 60.000 år eller derover, vil det være svært at datere alderen præcist, fordi det organiske materiale er halveret mange gange.

fortsætte han med at fortælle, at sådan noget var årsagen til, at WCW var ved at fallit.

Nogle af de første eksempler brugen af cross media i tv er børneprogrammet Winky Dink and You, som blev sendt fra 1953-57 CBS.

Nogle af varianterne er med bund af CPE materiale, med forstærket bund eller skridsikker og vandtæt.

Hun omtales som "En klog, men noget vel myndig dame".

Nogle af bygningerne i Frihavnen er af ældre dato, men de fleste bygninger kan blot betegnes som skure, der har en lidt midlertidig karakter.

Nogle af de nye funktioner er blevet en del af HTML5, primært fordi der ikke er nogle frivillige til at opdele HTML5 og vedligeholde separate beskrivelser af disse funktioner.

»Noget om Halfdan« er en dokumentarfilm om digterens liv og hans sjove såvel som triste lyrik.

Også vides det med vished, at Gähler indtrængende advarede Struensee mod at nedlægge de 2 elitekorps, livgarden til hest og livgarden til fods, hvilken foranstaltning mere end nogen anden blev den skæbnesvangre dråbe, der bragte bægeret til at flyde over.

Knud menes at være far til en række børn, men det er ikke sikkert, at nogle af disse er med hans dronning som moderen.

Det er 265 vittigheder, nogle er dog dubletter.

Noget, der ikke er positivt, er energiændringen i kondensatoren, som være faldende eller negativ for at kunne give en effekt.

Noget af det som Lars Høgh blev allermest kendt for, var hans evne til at redde straffespark.

Hun mente, at begge parter forstod hinanden lidt bedre nu, nogle af Sea Shepherds folk havde kun set færinger som folk der dræbte grindehvaler, men de nu, at færinger var meget andet end bare det, og at problematikken var mere nuanceret.

Noget helt andet var fattiggårdene, som dagens lys i sidste halvdel af 1800-tallet.

JEDEC har over 300 medlemmer, inklusiv nogle af verdens største computer firmaer.

Og noget af det kubistiske maleris indhold var den moderne, hektiske verdens flimren og fart samt maskinens allestedsnærværelse i den moderne verden.

Nogle af NASA's forskningsprogrammer er forløbere for større missioner, såsom at lande Mars med bemandede fartøjer og visioner om at oprette en rumstation Mars.

Det meste af spillets musik består af genindspillede, arrangerede versioner fra 1 af 36 videospil komponister, der udkom med tidligere Nintendo spil, men noget af musikken er dog i sin originalle form.

Hans hovedværk var A Discourse of Free-Thinking fra 1713, hvori han afviser, at noget kan være "over fornuften" og hævdede, at åbenbaringen skulle tilpasses menneskets ideer om den "naturlige religion".

Nogle af disse søer er næsten fuldkomne cirkler med lodrette kanter som Lano Lalolalo.

Men hvad det er han gør, er noget børnene længe funderer over.

97 Metaforer til  noget