Inspirassion

Vælg elegante ord
[[pattern.intro.replace(',','')]]. Lær mere
55 Metaforer til  noget

55 Metaforer til noget

I nedenstående er blot nævnt nogle af de andre bindertyper man typisk støder i farve- og lakindustrien og nogle af deres typiske anvendelsesområder.

Imidlertid har hundredvis af mennesker arbejdet med Ötzi-projektet, der er intet mystisk ved, at nogle af dem er omkommet.

fortsætte han med at fortælle, at sådan noget var årsagen til, at WCW var ved at fallit.

Nogen bygger fixier af gamle dele, de har, køber billigt eller finder lossepladsen, altså for at en billig cykel som muligt.

Knud menes at være far til en række børn, men det er ikke sikkert, at nogle af disse er med hans dronning som moderen.

Det er 265 vittigheder, nogle er dog dubletter.

Fejltagelsen er kommet ind i dansk sociologi tilbage i 1983; der er ikke grund til her at nævne synderne, hvoraf nogle har været prominente forskere, men derfra bredte misforståelsen sig, den har førte til total misforståelse af Habermas' samfundsteori.

Men noget går galt.

Nogle af møblerne stammer fra husmandens forældres bryllup i 1884 og nogle er formodentlig gaver til Sophie for lang og tro tjeneste fra herskabet Ryegård.

To år efter at serien sluttede, blev nogle af Baywatch-stjernerne genforenet, da man lavede filmen Baywatch Hawaiian Wedding.

Det skal nemlig bl.a.a. ses i lyset af, at nogle af figurerne er gengangere.

Jøderne i Uruguay ernærede sig oprindeligt i mindre detailhandel og som omvandrende handelsmænd, med nogle blev håndværkere og kunstnere.

Der findes mange fysiske konstanter inden for videnskaben, hvor nogle af de mest kendte er lysets hastighed (c), gravitationskonstanten (G), Plancks konstant (h), vakuumpermittiviteten (ε 0 ) og elementarladningen (e).

Troldemor kan virkelig slå hårdt, hvis nogen hentyder til at hun er overvægtig eller hvis nogen er ude at gøre Quark fortræd.

For ca. seks millioner år siden udskiltes de linjer, som førte til udviklingen af det moderne menneske, idet oprejst gang, større hjerne og evnen til at tale var nogle af de vigtige faktorer i forløbet.

Hos nogle af arterne kan det voksne insekt af det ene eller begge køn ikke flyve, da vingerne mangler eller er stærkt reducerede.

Nogen var købmænd, som gerne ville være de udenlandske handelspartnere til lags.

Eftersom nogen kunne overbevise Kruger om at ændre sin plan, var det Hofmeyr.

Aseksuelle er også forskellige i deres syn at foretage seksuelle handlinger: nogle er ligeglade og kan endda have sex til fordel for en partner, mens andre er frastødt af idéen.

Derudover kunne det tænkes, at nogle af linjerne i stedet skulle være almindelige linjer, eller at eksisterende linjer skulle forlænges.

Nogen af de mest kendte var «Marquetalia» og «Villarica» i Tolima, «Guayabero» og «El Pato» i Caqueta, «El Sumapaz» i Cundinamarca og «Riochiquito» i Cauca.

Glyptoteket (gr. glyptos, udskæring eller skulptur og theke, et sted, hvor noget er samlet/opstillet) er et museum.

Nogen af Marais' 19 børn blev musikere, de mest berømte var Vincent (ca 1677–1737), som overtog farens post i 1725, og Roland (ca 1685-1750), som der findes 2 bøger med Pièces de viole efter.

»At livet er ikke værd at leve, og at der ingen fremtid er, er et synspunkt, vi finder hos mange unge mennesker nogle er muslimer og andre er ikke.

De fleste af de hytter ligger i de høje bjerge, og nogle af dem kan kun nås ved at vandre i flere timer.

Ikke alle teksterne kan med rimelighed karakteriseres som litteratur; nogle er kun navnelister eller afbrudte skriveøvelser.

I de seneste år har nogle af de tilbageværende modstandsfolk, som gennemførte likvideringer, offentliggjort deres version af begivenhederne.

Nogen har den opfattelse, at anoreksiramte, blot ønsker at opmærksomhed deres adfærd.

Henover ryggen er tudsen tydeligt vortet og nogle af vorterne er orangerøde, hvilket giver en ekstra dimension til tudsens særprægede udseende.

French Quarter og dele af Uptown var som nogle af de eneste områder ikke oversvømmet efter Katrina.

Waldemar fortæller begejstret Asger om det, men Asger mener, at det var noget pis.

Beregningen af dette overskud er blevet kritiseret af historikere, som for eksempel påpeger, at nogen af husholdningernes udgiftposter er produkter, som bøndene selv havde fremstillet.

I nogle af de tidlige versioner var rammen i kroppen af træ, men det blev erstattet af en let støbt legering, som kan revnedannelser efter hårde landinger.

Alex møder også en masse mennesker, nogle er rare og hjælper ham, andre er mindre søde.

For nogle er en rejse med usikkert mål og styret af bagmænd den eneste mulighed for at søge arbejde i et rigere land.

Nogle var fattige og nogle var rige, og med jernalderens nye samfundsstruktur udvikles den private ejendomsret, således at hver familie fik sine egne marker.

Ja hovedparten kom fra andre lande end Danmark, men nogle havde dog rod i Danmark eller nær tilknytning til Danmark.

billederne kunne man se, at hvalen havde flere sår grund af parasitter, hvoraf nogle var åbne sår.

Sivas har også nogle meget flotte naturområder, hvilket er nogle er byens vigtigste samlingspunkter.

Pelsen er relativt kort til middellang kroppens sider og bliver noget længere over skuldre og hals, ned langs ryggen, over krydset og bukser og den buskede hale.

Undersøgelsen konkluderer at skaderne MH17 er sket med et sprænghoved der indeholder fragmenter i størrelsen 6-14 mm, hvoraf nogle er sommerfugleformet.

Nogen er gode spisesvampe, men vores giftigste svampe findes også i denne orden.

Svaret følger ikke med gåderne, men et antal af dem er kendt og bliver fortsat benyttet som gåder i dagliglivet, selv om nogle af dem har ukendte svar.

Landsbyen har ikke elektricitet, og mange huse er opført af lerklinede sten, og nogle har kun tag af palmeblade.

De gener, der ofte muterer i PanNET'er, er nogle andre end det er tilfældet ved pankreatisk adenokarcinom.

Ligesom i Mario Kart har CTR en "battle mode", hvor spillere kan angribe hinanden i en række specielle kamp arenaer, hvoraf nogle af dem er "unlockable".

Manuskripterne stammer alle fra det 17. århundrede, omend ikke alle er daterede; nogle er "literære" versioner, der ikke har nogen direkte forbindelse til en opførelse.

»Noget om Halfdan« er en dokumentarfilm om digterens liv og hans sjove såvel som triste lyrik.

Noget af det som Lars Høgh blev allermest kendt for, var hans evne til at redde straffespark.

Noget af den 4,361 kilometer lange strækning er en gadebane, hvor der normalt er offentlig adgang.

Noget af Oscars første musiske oplevelse var harmonering med stemmen.

Noget andet som er nyt i spillet, er muligheden for at vælge, hvad karakteren skal sige i filmsekvenser.

Kulstof-14 har halveringstiden 5.730 år, dvs. at hvis noget er 60.000 år eller derover, vil det være svært at datere alderen præcist, fordi det organiske materiale er halveret mange gange.

Noget af det mest karakteristiske ved dette hus er dets tag, der har en hældning op til 50° eller endog mere.

Christian Elling, Om nogle Arbejder af Johan Hörner, i: Kunstmuseets Aarsskrift, XXIV 1937, s. 49. Her holdt Johanne Fosie Danmarks første borgeligt kunsteriske salon.