34 Metaforer til person

The Simpsons bruger en flydende tidslinje, hvor personerne ikke ælder, og som sådan antages showet altid at være fastsat i indeværende år.

Den person, der opfattes som en trussel, kan samme tid blive angrebet af hundredvis af bier.

En mystisk person ved navn Miles ankommer til det resort, hvor træningen foregår, og forsøger ved hjælp af en livvagt at dræbe Hemlock, men denne forpurrer planen, dræber livvagten og efterlader Miles i ørkenen, hvor han omkommer af sult og tørst.

Omkring 10.000 personer i alt havde i 17 dage arbejdet med eftersøgning og redning.

Ligesom for "almindelig" intelligens findes der også psykologiske test, som forsøger at måle hvor meget eller lidt følelsesmæssig intelligens en person besidder.

F.eks. bøjes 1. person ental jeg, mig og min/mit/mine i henholdsvis nominativ, oblik kasus og genitiv.

En ansvarshavende person kan måske uddelegere dele af sine beføjelser og ansvar, men vil stadig kunne drages til ansvar for denne uddelegering - hele mængden af arbejde, beslutninger etc, som er truffet under dette hierarki.

I Danmark er det også forbudt at videregive informationer og billeder om andre folks "private forhold" eller "omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden" også selv om personen er død (Straffeloven, §264d).

Personer med CTD kan ikke omdanne fedt til energi.

Forvalterne af fællesskabsejendommen er valgte, og hver enkelt person er uden forskel forpligtet til at tjene alle."

Mange af værkerne indgik i en tekstkreds, hvor personer, historier og temaer blev genbrugt.

Udtrykket kan også referere til, at en person gifter sig for anden gang uden at informere sin ægtefælle.

Denne opgave blev overladt til generalstaben, den vigtigste person i hæren, (og i mindre grad i flåden og luftvåbnet) var lederen af generalstaben (Chef des Generalstabs des Heeres, eller Chef GenStdH).

Bemærk dog, at en person der ikke er medlem af et af de to huske sagtens kan blive ministre, da vedkommende forinden kan tildeles en plads i Overhuset.

Senere udvikling har tilføjet en psykologisk dimension: personen er det modne menneske.

Den 21. juli 2009 blev person nummer 1.000 henrettet i USA siden genindførelsen af dødsstraffen i 1976.

Det finske politi har meddelt, at 11 personer er omkommet, inklusive morderen selv, der begik selvmord, og bekræftet, at den ene af dem var en mandlig lærer.

Personer, der springer fra den nærliggende Bay Bridge, opnår sjældent eller aldrig omtale i de lokale aviser, hvorimod selvmord fra Golden Gate-broen giver forsideopslag.

En person er en organisme, et medlem af menneskearten, der har erhvervet et adfærdsrepertoire" Dvs. igennem samspil med omgivelserne.

Med henholdsvis gode eller dårlige indtryk vil vi generalisere og sige, at personen overordnet set er god eller dårlig.

I nogle systemer vil dette være den samme person som statsoverhovedet, mens det er andre systemer er en anden og muligvis helt uafhængig person.

Mindst 80 personer er rekrutteret fra Nice og omegn.

Person er et samlebegreb som sammenfatter samtlige personer; og Aristoteles er en unik person, som er forskellig fra alle andre personer.

De oprindelige rapporter angav, at 17 blev dræbt, og mindst 35 personer blev såret, men tallene blev løbende justeret opad.

Jacksons egen historie fortæller, at hans første reaktion dette pludselige møde var at antage, at denne person var en forlist sømand, måske fra ekspeditionens forsyningsskib, "Windward", som var ventet ville tage kontakt den sommer.

34 Metaforer til  person