Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

39 Metaforer til « person »

39 Metaforer til « person »

 • Bemærk dog, at en person der ikke er medlem af et af de to huske sagtens kan blive ministre, da vedkommende forinden kan tildeles en plads i Overhuset.
 • Yderligere fem personer blev såret under skyderiet, der endte med at Sirhan blev overmandet af en række tilstedeværende mænd.
 • Hidtil var ingen personer omkommet i en Model S. Det vækkede efterfølgende nogen undren, at biltyven havde kunnet stjæle bilen i en Tesla-forretning, uden at politiet var blevet underrettet om tyveriet.
 • F.eks. bøjes 1. person ental jeg, mig og min/mit/mine i henholdsvis nominativ, oblik kasus og genitiv.
 • Forordningen præciserer at ingen person fremstille, sælge, bytte, transportere, importere, eksportere, levere, fremlægge eller besidde nogen alkoholdige drikkevarer undtagen disse som tilladt af denne lov.
 • Eksempelvis 6 år gange 90 personer giver 540 personer og det faktiske tal var en tilvækst cirka 1000 personer, hvorved 2019 afgjort ikke var en højdespringer i udviklingen / tildelingen af drengenavnet / herrenavnet David.
 • Mange af værkerne indgik i en tekstkreds, hvor personer, historier og temaer blev genbrugt.
 • Hun mestrer at portrættere sine personer og deres følelser gennem dialog, og den udvikling, personerne gennemgår, bliver skildret uden et overflødigt ord og med underliggende humor og ironi.
 • Den 21. juli 2009 blev person nummer 1.000 henrettet i USA siden genindførelsen af dødsstraffen i 1976.
 • I alt tre personer var kejser gennem Kejserrigets 47 år lange historie.
 • Disse personer er seriens kerne, selve familien optræder næsten alle i hvert et afsnit, naboerne optræder ofte i serien.
 • Denne opgave blev overladt til generalstaben, den vigtigste person i hæren, (og i mindre grad i flåden og luftvåbnet) var lederen af generalstaben (Chef des Generalstabs des Heeres, eller Chef GenStdH).
 • Personer der ikke lider af misofoni kan godt finde lydene irriterende, men for personer der lider af misofoni, udløser lydene en kraftigere respons som kan beskrives neurologisk.
 • Ved projektion tillægges vreden en anden person, personen selv kun mærker, at han/hun er bange for denne anden, vrede person.
 • Senere udvikling har tilføjet en psykologisk dimension: personen er det modne menneske.
 • Interviewsne var ikke særlig udbytterige, da de to personer ofte modsagde hinanden.
 • Syns-og hørenedsættelsens omfang, eventuelle yderligere funktionsnedsættelser og ikke mindst den service, den døvblindfødte person modtager, vil være afgørende for, hvor langt den enkelte når i udviklingen.
 • En person kan nære ønske om at holde visse informationer fortrolige og samtidig adgang til den indsamlede information.
 • Før havde et barn en persons fulde opmærksomhed i det moderen var hjemmegående, og faderen arbejdede.
 • En person er en organisme, et medlem af menneskearten, der har erhvervet et adfærdsrepertoire" Dvs. igennem samspil med omgivelserne.
 • Med henholdsvis gode eller dårlige indtryk vil vi generalisere og sige, at personen overordnet set er god eller dårlig.
 • Det var første gang i historien, at en person fra Firenze var blevet udnævnt pave, og derfor var hele byen selvfølgelig meget stolte.
 • Mindst 80 personer er rekrutteret fra Nice og omegn.
 • Valentine lægger en snedig plan og kidnapper Simon og kommer helt ind instituttet, hvor han vil destruere underverdenen, hvis en person med rent engleblod rør ved det, og det har Clary.
 • Person er et samlebegreb som sammenfatter samtlige personer; og Aristoteles er en unik person, som er forskellig fra alle andre personer.
 • Gitte mener, at personerne Pembaog personer fra klassen har en sammenhæng.
 • Jacksons egen historie fortæller, at hans første reaktion dette pludselige møde var at antage, at denne person var en forlist sømand, måske fra ekspeditionens forsyningsskib, "Windward", som var ventet ville tage kontakt den sommer.
 • I princippet kan personer individuelt spare op til pension af frie, beskattede midler.
 • I modsætning til friending, er following typisk ikke gensidig - og en person kan unfollow (stoppe following) en anden brugerkonto til enhver tid, uden at ændre den anden brugerkontos following-status.
 • En person først straffes, hvis vedkommende har forsæt til forbrydelsen.
 • Således er en svagpisser en svag person der ytrer sig negativt fordi han/hun umiddelbart mangler evnen til at gøre det modsatte.
 • Ægtefæller kan eventuelt tilføjes ved at angive et bogstav i tilknytning til nummeret, fx a ved første ægtefælle, b ved anden ægtefælle til samme person osv. (således bliver ægtefællen 1,3,2,5,2a i ovennævnte tilfælde).
 • Under behandlingen har personerne minimalt tøj , hvilket normalt består af shorts eller shorts og en top.
 • Endelig uddannes årligt ca. 2.500 personer som led i enten grund- eller efteruddannelse.
 • Truslen kan være en form for afpresning, således at hvis personen, den rettes mod, udfører eller ikke udfører en given handling, vil truslen blive realiseret.
 • Opsparing i ovennævnte betydning er en strøm, dvs. en løbende størrelse; en persons opsparing i løbet af et år er således den andel af hans disponible indkomst, han sætter til side i løbet af året.
 • Hvis personen er ugift kan straffen være fysisk afstraffelse 100 piskeslag (hor), og hvis personen er gift med en anden (utroskab) er straffen død.
 • Den person, der opfattes som en trussel, kan samme tid blive angrebet af hundredvis af bier.
 • Nussbaum nævner at en anden person også ble afhørt efter drabet.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod ego hj ej fm Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere