Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

43 Metaforer til « skolen »

43 Metaforer til « skolen »

 • Skolen har i 2019 ca. 750 elever og er 3-sporet i 0. - 9. klasse med undtagelse af 8, som er 4-sporet.
 • Skolen har 13 lærere ansat.
 • Hesnes skole var en kommunal skole i Hesnes fra 1870erne til den blev nedlagt i 2003; efter at den kommunale skolen blev nedlagt blev skolebygningen overtaget af privatskolen Hesnes Montessoriskole.
 • Skolen er en folkeskole og et gymnasium, og de fleste af børnene er i aldersgruppen fra 11 til 17 år.
 • Skolen er et sted, hvor der er plads til alle.
 • Skolen er desuden en del af et netværk af mere end 281 partneruniversiteter i 69 lande.
 • Og dem, som har 1., 2. og 3. pladsen er alle skoler med under 500 elever, altså er skolen det store gymnasium, der har den bedste trivsel.
 • Som navnet antyder, er skolen en idrætsefterskole, med 6 linjefag, hvor hver elev skal vælge et.
 • Religion spiller en stor rolle, idet mange skoler er koranskoler.
 • En retningslinje er, at hvis skolen er medlem af EWTO, kan underviserens og skolens kvalitet verificeres.
 • Selv om alle disse skoler er nævnt i historiske optegnelser, blev mod slutningen af dynastiet Seon dominerende i sin indvirkning regeringen og samfundet, og produktionen af bemærkelsesværdige forskere og adepter.
 • I 1956 blev skoler de amerikanske flådebaser tildelt navne amerikanske helte fra fortiden.
 • I USA siger forfatningen at den offentlige skole skal være religiøst neutral, dog nævnes "Gud" i den nationale "trosbekendelse", som deklameres i mange skoler i USA.
 • I filmen bliver der kun vist piger fra skolen, men i bogen er skolen både for piger og drenge, ligesom Hogwarts er det.
 • Brug af betegnelsen "realskole" i en skoles navn er dog ikke ensbetydende med, at den pågældende skole tidligere har været en realskole.
 • Den matematiske linje blev styrket; og samme år blev skolen en statsskole.
 • Onsbjerg lilleskole bygger meget at skolen skal være et trygt sted at være, og plads til forskellighed.
 • Mange skoler er dårligt udrustede og lærerne har utilstrækkelig uddannelse og lav løn.
 • Således er den i dag som udgangspunkt en tresporet skole mod to spor før i tiden.
 • Skolen er en almenhøjskole, der forbinder de kreative fag og interesser med oplysning om politik, samfund, folkelige bevægelser, NGO'er.
 • Skolen har over 45.000 alumner inden for handel og politik, herunder Patrick Thomas (CEO Hèrmes), Ignacio Garcia Alves (CEO Arthur D. Little), Nicolas Petrovic (CEO Eurostar) og EU-kommisæren for det indre marked og tjenesteydelser Michel Barnier.
 • Skolen har, udover en høj klassisk faglighed med blandt andet niveaudelt undervisning, fire hovedområder: 1) Friluftsliv, Natursport og Idræt 2) Musik og Teater 3) Håndværksfag 4) Verdensborger.
 • Skolen har desuden førskoleklasser med start 1. februar.
 • Skolen er Oslos næstældste gymnasium efter Katedralskolen, og Norges ældste højere skole for piger.
 • Skolen er hermed en hjørnestensvirksomhed for Tingvoll kommune.
 • Skolen har idrætssal med mulighed for opstilling af scene.
 • Skolen er en selvejende institution, stiftet af LO og Den Fynske Fagbevægelse i 1989.
 • Skolen blev den mest prestigefyldte kunstakademi i Mexico efter uafhængighed i 19. århundrede.
 • Skolen er medlem af Swiss Federation of Private Schools (SFPS) samt af Swiss Group of International Schools (SGIS).
 • Skolen var i mange år den eneste mulighed for indbyggerne i Land Hadeln at erhverve en almindelig uddannelse, og derefter studere universiteterne, hvis de havde råd.
 • Skolen bliver nævnt i bogen En kritisk gennemgang af Magiske Uddannelsessteder i Europa.
 • Skolen er rammen om sociale processer, hvor vekselvirkningen mellem individet og fællesskabet er krumtappen.
 • Skolen har endvidere været samlingssted for en række væsentlige initiativer af både politisk og kulturel karakter.
 • Ansøgningen blev imødekommet, og Skolen for Livet og Academiet i Soer, der udkom i februar 1838, blev det første større skrift han kunne udsende uden først at skulle have det til gennemlæsning og godkendelse hos censuren.
 • Skolen havde fra starten en god søgning og blev i løbet af nogle år en af landets største husholdningsskoler med Anna Bransager Nielsen som forstander.
 • Skolen har ca. 19.000 studerende og 675 fastansatte forskere.
 • Gradvist vandt egentlig skolegang over håndværket, og skolen blev en belønningsskole for flittige drenge.
 • Skolen bliver udbombet, og 12 af de 28 bomber rammer huse Husmandsskolens Allé (i dag Jeppe Aakjærs Allé) og Østrupvej.
 • Der er skoler i begge bygder, men kun skolen i Kirkja er fortsat i brug.
 • Tingvoll videregående skole (TVS) er den ældste distriktsskole i Nordmøre.
 • I begyndelsen havde skolen kun 20 elever, men snart voksede den til det femdobbelte.
 • De katolske skoler har i Frankrig været genstand for voldsomme konflikter i nyere tid.
 • I 1945 blev skolen en direct grant grammar school, hvilket betød at guvernøren måtte afgive kontrol over skolen.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig by det Mere
Begyndende med
la c i plante ku Mere
Ender med
hi n ning ud by Mere
Indeholder
ego hj ej fm ih Mere
Pattern Matching
dronning træn søgen internet d Mere