Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

19 Metaforer til « vand »

19 Metaforer til « vand »

 • For eksempel har vand med et højt saltindhold et lavere frysepunkt dette udnyttes, som bekendt, om vinteren, når der spredes salt vejene for at undgå, at vandet derpå fryser til is.
 • Jævnsides med forrådnelsen optræder en del dødstegn, som beror udtørringen af enkelte dele af legemet, dels ved at væsken trækker sig bort til andre dele af legemet, dels ved at vandet fordamper.
 • Kommunen har en befolkning 2.579 (31. juli 2020) og dækker et areal 700,91 km² hvoraf 6,06 km² er vand er vand.
 • Ifølge én teori er revnen resultatet af en frostsprængning der indtraf, da vandet i Tethys' indre frøs til is, nogen tid efter at overfladen var størknet.
 • Når vandet når højvandsmærke I, er der hastighedsbegrænsninger, mens floden lukkes for trafik når højvandsmærke II nås.
 • En anden fordel er at vandet ikke jævnligt tilføres ilt, hvilket minsker krav til akkumuleringsbeholderen, fittings og vandrør materialer.
 • Hvis vand har den slags urenheder i sig, er det derimod en god leder for elektrisk strøm.
 • Vand er et flydende levested, der selv afgrænser økosystemer.
 • For at nok vand til de 28 vandkraftværker langs floden er næsten hele floden kanaliseret og vandet er ledet om flere gange.
 • Overskydende vand løbere ud i den sydlige del af Butrintsøen gennem en tidligere kanal.
 • Der vil altid være det overskud fordi vand i sig selv er neutral.
 • Under visse forhold presses vandet op i flodmundingen og danner en bølge som hurtigt bevæger sig op i floden mod strømmen.
 • I dette tidsrum fandt styrken også, i overensstemmelse med den sekundære del af deres ordrer, adskillige vand ressourcer i størrelsesordenen 235 m³.
 • Saltsydning betyder inddampning af havvand, og grundlaget for dette dels i, at vandet i Bunnefjorden havde specielt højt saltindhold, dels at adgangen til træ og tørv som brændsel var god.
 • Vand og vanddamp er to forskellige tilstandsformer af det samme kemiske stof.
 • Fjernes rovfiskene, vil de zooplanktonspisende fisk spise næsten al zooplanktonet, hvorved fytoplanktonet kan trives og det ellers klare vand bliver algegrønt.
 • Den blev midnet af dogen og biksoppen af Olivolo under Lido, hvor vandet blev viet for at give den venetianske flåde held.
 • Johnny Ballgame fra GamePro beskrev spillets grafik som "utroligt rent" og "detaljeret" og mente, at vandet i jetski-banerne var "de mest realistiske bølger i noget PlayStation-spil jeg har set."
 • Ved nogle floder sker der ikke aflejring ved mundingen, således kyster med betydelig ebbe og flod (lavvande og højvande), hvor der i stedet vil dannes tragtformede mundinger, der er dybe, og hvis vand er brakvand.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere