Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

220 Samlinger til « bygning »

220 Samlinger til « bygning »

 • Allerede dette tidspunkt var en del af de oprindelige bygninger revet ned. Et stykke tid var der by- og amtsbibliotek og sågar også borgmesterkontor.
 • En række ældre bygninger er at finde her, blandt andet den gamle reformerte kirke (1471), rådhuset (1200-tallet) og diverse beboelseshuse fra 1600- og 1700-tallet.
 • Alle rester af bygningen findes i dag under jorden.
 • Biografen havde indtil oktober 2011 til huse i den gamle bygning "Nørrehus" beliggende i Ringkøbings gågade, hvorefter den flyttede til bygningen "Borgen" hjørnet af Christian Husteds Vej og Nygade.
 • Arkitektens kontor Nedsætter forbruget af marmor med 1%, ved f.eks. udvidelse af bygninger.
 • En falden engel er et minde om en 19-årig murerlærling, der faldt ned fra et stillads og blev dræbt under opførelsen af bygningen i 1866.
 • Fredningen omfatter stationsbygningen udvendigt, pakhuset ind- og udvendigt, dasset udvendigt og bryggerset ud- og indvendigt samt et område omkring bygningerne.
 • I Catalonien begyndte Bolden dels Cians at fokusere mere den akrobatiske side med bygning af stadigt højere menneskelige tårne.
 • Filmen beskriver to konflikter, som foregår omkring Flagstone, en opdigtet by i det vilde vesten: en kamp om jord i forbindelse med bygning af en jernbane og et hævntogt mod en koldblodig morder.
 • Landsbyen bestod af 5 større gårde med staldplads til 8-18 dyr og 2 mindre langhuse med stald med plads til 3-4 dyr, 3 langhuse uden stald samt et par mindre bygninger, formodentlig forrådshuse.
 • Et antal historisk vigtige bygninger og deres omgivelser blev åbnet for offentligheden som museer allerede i første halvdel af 1800-tallet.
 • Formålet kan f.eks. være betjening af en kundegruppe, frembringelse af et produktion eller vedligeholdelse af virksomhedens bygninger.
 • Hentet 12/6-2017 Ruinerne er blevet udgravet fra 1907-1953, hvor man har fundet spor af flere bygninger, tårne, en stald og to porte.
 • Hentet 26/1-2016 men størstedelen af bygningen er fra omkring 1600.
 • Agrippa var ansvarlig for bygningen af flere mindeværdige bygninger i Rom.
 • For det første skal man ikke vælge placering for bygningerne, man bygger blot bygningen og opgraderer den derefter.
 • Flake springer fra toppen af bygningen mens de andre medlemmer i Rammstein vil gribe ham med et lagen.
 • I alt løb finasieringen op i 364.000 kr. I 1882 påbegyndtes nedrivningen af bygninger i Fiskergade, Ågade og Søndergade, og 23. maj 1884 kunne aarhusianerne for første gang tage Skt. Clemens Bro i brug.
 • Overgangen til kuplens runding skete hos den type bygninger i Nubien direkte ved bunden af kuplen og ikke som hos europæiske eller orientalske bygningsværker via et cylindrisk murstykke (en tambour).
 • Som det ofte ses, foretog hun meget ændringer bygningerne og sammen med en stor lænkehund, værnede hun om hvad hendes forældre havde skabt.
 • Aalborg er en smuk by med gamle bygninger, og der er masser af liv i gaderne.: Rådhuset, domhuset, en kommunal skole, Budolfi Kirke, Aalborghus samt skønne parker og naturområder.
 • Der er nu planer om at finde en ny anvendelse af bygningen.
 • Over hundrede spektakulære bygninger og pavilloner blev opført og i løbet af sommermånederne blev de fyldt med udstillingsgenstande fra udstillere.
 • I efteråret 2013 påbegyndtes en større renovering af bygningens ydre, og den 31, januar 2014 påbegyndtes en renovering af bygningens indre der er vurderet til at tage et år.
 • Forinden overtagelsen havde Ansgarstiftelsen købt grunden og begyndte byggeriet af skolens nuværende bygninger, som siden hen har oplevet udvidelser i fire etaper.
 • Lige siden borgerkrigens afslutning har en del af Libanons økonomi gået til reparationer af bygninger.
 • Amfiteatret i Lutetia er dag skjult bag en trafikeret plads og en større gruppe af bygninger i kvarteret St-Germain.
 • Faktisk havde en bil kørt ind i facaden bygningen, og der var slået brædder op over det hele, men vi spillede der alligevel.
 • Stueetagen domineres af rundbuede port, der går hele vejen igennem bygningen, og gennemgangen dækker det meste af bredden.
 • Baggrunden for denne kontrakt var sikringen af et sted til bygningen af Hamborgs dybvandshavn, der dog aldrig blev realiseret.
 • NORD arkitekter sammen med ingeniørfirmaet Arup stod for udformningen af bygningen, som blev taget i brug i 2009.
 • I 1700-tallet blev flere bindingsværksbygninger ombygget fra to til én etage, da der ikke længere var brug for store bygninger.
 • Vådrum er et rum i en bygning hvor der er stor påvirkning af vand eller høj luftfugtighed.
 • Hvis der går ild i bygningen, vil den spytte vand og slukke ilden.
 • Tre khirbats (høje) ligger indenfor 'Amqa's område, og de rummer fundamenterne for bygninger, smukt hugne sten, oliepresser og en cisterne.
 • Inden istandsættelsen af de oprindelige bygninger var færdig, blev det besluttet også at bygge to sikrede afdelinger området.
 • Virksomheden handler og sælger energi, tilbyder energirådgivning, køleteknik og intelligent styring i bygninger.
 • Foreningen koncentrerede sig derefter om beskyttelse af bygninger fra nyere tid.
 • midten af bygningen er der joniske pilastre med kannelurer foroven og volutter, der er vendt 90 grader, vi ser dem fra siden i stedet for forfra.
 • En sal til events bagsiden af bygningen kan rumme 200 deltagere.
 • Et særligt kendetegn ved bygningen er at der er et hul gennem bygningen i toppen, hvor turister vil kunne både indendørs og udendørs.
 • Af bevarede detaljer af den oprindelige bygning kan nævnes korets nordvindue (særligt udvendigt), til dels skibets nordvestre vindue og ikke mindst de fire murede vægnicher i koret.
 • Samlingen blev hjemløs, behovet for en ny bygning var presserende.
 • Navnene kommer af farverne bygningerne, der for de ældstes vedkommende oprindeligt er bygget i gule mursten, der senere har ændret farve, mens de nyere bygninger er malet hvide.
 • I dag eksisterer fem af de oprindelige bygninger, blandt andre Lucy Bell Lanes hus og butik, som nu er museum.
 • Der er (2008) stadig femten af disse vestlige bygninger i Beihai.
 • Dokumenter fra forskellige dele imperiet ære kvinder, som velgørere i finansieringen af offentlige bygninger, en indikation at de kunne erhverve og afhænde betydelige formuer.
 • Den 24. juli 1932 blev afholdt den første levendegørelse Hjerl Hede, der denne tid rummede fire af de knap 50 bygninger, som museet har i dag.
 • flagdage hejses det estiske flag offentlige bygninger samt af offentlige institutioner.
 • Kirkefløjen har samme højde som de øvrige fløje i bygningen, men hvor der er to stokværk og kælder i de andre fløje, har kirken kun ét stokværk.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere
Pattern Matching
dronning træn internet d bøde Mere