Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

49 Samlinger til « digt »

49 Samlinger til « digt »

 • Et billigt udvalg af hans digte, Collected Poems, findes i The Nelson Library.
 • Allerede i sommeren 2013 før udgivelsen af digtsamlingen hørte Bukdahl oplæsningen af digtet "SKUFFELSEN" og karakteriserede da det med "dette var glasklar, hårdtbrændt patos, som virkede, som ved sin sikre, frygtløst drastiske fyndighed overbeviste".
 • Han oversatte en del lyriske digte, særlig af Heine.
 • I denne form indeholdt digtet en strofe, hvor Bjørnson bad kongen om at opretholde norsk selvstændighed i unionen.
 • ", et langt digt med nogle af de mest honningsøde linjer i sproget, et digt som Lermontov skrev om i flere omgange.
 • En samling af hans digte blev udgivet efter hans død.
 • Language poetrys betoning af digtet som en sproghandling betyder også, at subjektet bliver til et udsigelsespunkt eller en signatur.
 • Han foreslår yderligere, at dets optræden i Hyndluljóð, er en fejl fra den person, som har skrevet det ned, fordi vedkommende har byttet om de to digte.
 • I et episk digt Don Chisciotte e Sanzio Panza nella Scizia, i 12 sange, søgte han at kappes med Cervantes.
 • Den mangfoldighed af mulige læsninger muliggøres også af, at strofen hos Høeck ikke er en enhed i digtet.
 • Introduktionen af pergament-teknikken gjorde det muligt at nedskrive længere tekster, der gik udover simple meddelelser og enkeltstrofer fra digte; fx hele digte, fortællinger og lovtekster.
 • Selv det, der nødvendigvis skal forstås, er vanskeligt tilgængeligt og i de almindelige udgaver er der hyppigt en side forklaring til hvert digt.
 • I 1956 debuterede han med sit berømte digt Howl, der var et opgør med, hvad Ginsberg anså for efterkrigstidens ødelæggende materialisme og konformitet.
 • Hun siges at have været inspirationen til kong Jakobs berømte lange digt, The Kingis Quair ("Kongens bog"), skrevet under hans fangenskab, efter at han havde set hende i haven fra sit vindue.
 • Den bestøvlede kat stammer fra et fransk eventyr, mens den engelske digter Christopher Smart i sit store digt Jubilate Agno fra det 18. århundrede indlagde 74 linjer tilegnet sin kat Jeoffry.
 • Digtet får en særlig mening, da det er med i den samling, som indeholder det folkekære digt "Juleaftenen", om hjerteskærende konsekvenser af mangel kristen næstekærlighed.
 • Thezinkers malerkunst er abstrakt og eksplosiv og kendt for lange titler, der har karakter af digte.
 • G. Grau (Grau 1908), har dog påvist teologen Efraim af Syrien fra 4. århundrede som kilde til hele digtet bortset fra to vers.
 • Den mest karakteristiske er måske, at en kopi af Chapelains store, men ulykkelige episke digt La Pucelle altid bordet, og hvor et bestemt antal linjer blev udpeget som straf for overtrædelser mod selskabet.
 • Hun udgav også sit vigtigste værk, det lange digt Loba i 1978.
 • I denne sammenhæng valgte de også at ændre navn til Victims of a Down, opkaldt efter et digt Malakian havde skrevet.
 • Som jörð bøjes et antal ord som kan ende -u i entallets dativ Som eksempel man anføre disse udødelige strofer fra Einar Benediktssons store digt Móðir mín.
 • Han har hidtil udgivet tre musikudgivelser med digte af Poul F., den første var et kasettebånd med titlen Gaman og álvara (Spøg og alvor), som udkom i 1988, og igen som CD i 2008.
 • Det javanesiske digt Nagarakretagama placerede det nord for Saiburi, hvilket synes at antyde, at det oprindeligt var placeret vestkysten, men blev overført senere mod øst.
 • Johan Bergman virkede også som oversætter af digte, blandt andet af Nicolaus Hermannis Birgittahymn Rosa rorans bonitatem fra latin til svensk under titlen Ros, den himmelsk dagg bestänker.
 • Om det korte forhold med Annabella havde Byron senere et par skarpe ord i digtet Don Juan (canto 1, 12-30).
 • Der er da heller ikke megen patos i dette digt, hvor jeg-personen oplever de mange lastbiler, der kører hovedvejsbakken, men naturen trænger sig , da stilheden omsider indtræffer, man hører fuglene og insekterne og ser den skyfri himmel.
 • Corydon debuterede i 1950, og i de følgende år har han skabt en efter hjemlige mål meget stor produktion af rene lyriske digte.
 • I tiåret 1971 til 1980 udgav han en lang række hæfter med digte og tekster, først eget forlag og derefter det lille aarhusianske undergrundsforlag Jorinde & Joringel.
 • Cordes praktiserer 'slow cinema' som en erkendelsesform, men lader samtidig en længere, kontinuerlig tekst - et digt - reflektere over hans egen situation som differentieret outsider og gæst.
 • Derudover brugte han også rim i sine digte.
 • Sangen er inspireret af det populære digt Roser er røde, der har produceret mange satiriske og humoristiske versioner.
 • Sproget er billedmættet og ofte med by/natur som rum for det enkelte digt.
 • Vi mener, at sceneopførelsen af digtet Tristan und Isolde er en uanstændighedens handling.
 • I slutningen af digtet synger valkyrierne: "No ut aa rida paa avlause hestom! med sverdi bragande burt nie fara."
 • Dette er de fulde tekster af det oprindelige digt skrevet af Goffredo Mameli.
 • I sit digt The Lament of Eleonora of Bretagne forestiller den victorianske engelske romanforfatter og digter Menella Bute Smedley sig Eleonoras melankolske følelser, da hun bliver ældre under det kedsommelige fangenskab.
 • Pafpetakel har i 2020 udgivet en optagelse af debutkoncerten diverse digitale streamingtjenester under navnet "Den gule elefant og et vognlæs med gamle, rådne lokummer", der er titlen et digt, der fremføres undervejs.
 • Blandt Griegs efterladte skitser findes der et udkast til et Symfonisk digt ved navn I forår, som måske var tænkt som hans andet forsøg i symfonigenren.
 • Denne kritik har da også fundet sit udtryk i hans digte.
 • I modsætning til denne teori står Bedes eget udsagn om, at Cædmon skabte sit digt, og at Bede selv tilsyneladende lagde stor vægt digtet som en nyskabelse.
 • Funktionen "tilfældigt digt" var en meget brugt adgang til sitet for såvel nytilkomne som garvede brugere, idét det samtidig gav adgang til et overblik over en digters hele værk digte.
 • Blandt hans poetiske værk findes det satiriske digt Absalom og Achitophel (
 • Ordene indad fremad opad kommer fra et mindedigt skrevet af E. F. Koch, og de er første ord i hhv. andet, tredje og fjerde vers i digtet: Indad vil vi vende Hu, Fremad vil vi flytte Fod og Opad vil vi løfte Blik.
 • Ligeså meget som Mit navnog Ekspeditionadskiller sig fra Sportsdigte som helhed, lige meget peger de frem mod Leths senere værker, hvor Leth især i Lykken i Ingenmandsland inddrager populærkulturelle personligheder som aktører i sine digte.
 • I anledning af sit digt Indfødsretten fik han (
 • Anmelderne syntes ikke om denne nye form, som de anså for at være mindre 'fin' end almindelige digte.
 • Efter endnu et års arbejde med digtene sendte han dem til Gyldendal, men fik en afvisning tilbage.
 • Tilsyneladende er den ældst kendte beskrivelse et digt, som blev skrevet af en mand ved navn Thomas Land i slutningen af 1890'erne.

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere