Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

25 Samlinger til « diskussion »

25 Samlinger til « diskussion »

 • Årsagen til den blegviolette farve har været genstand for diskussion; nogle har tilskrevet den urenheder i krystalstrukturen, hvorimod andre mener, at det er krystallernes naturlige farve.
 • Hvor julemanden rent faktisk bor, er der en del diskussion om.
 • Enhedslisten oplevede i forbindelse med denne diskussion et fald i vælgertilslutningen.
 • Beregningen heraf har været og er fortsat genstand for en række økonomfaglige diskussioner.
 • Afgørelsen om at stoppe kampen var i eftertiden genstand for en heftig diskussion.
 • Konsekvensen af dette var at forhold i relation til ferskvandsforsyningen blev et vigtigt emne i de politiske diskussioner, selv om den økonomiske virkning af tørken føltes kraftigst i Australiens tyndt befolkede landbrugsområder.
 • Wilson skabte uden at ville det én af de største videnskabelige diskussioner i den sidste del af det 20. århundrede, da han skabte ideen om sociobiologi.
 • Desuden øger diskussioner elevens motivation, kollaborative færdigheder og evner til problemløsning.
 • Ratificerings-konventet i New York kom derfor i fokus for diskussionen om, hvorvidt forfatningen var en god ting.
 • Insinuationerne blev ofte fremsat i form af mere overordnede diskussioner omkring ægteskabs- og sædelighedsforholdene, men samtiden var ikke i tvivl om, hvad de hentydede til.
 • Feynman havde stor succes med at undervise Carl ved hjælp af diskussioner om myrer og marsmænd som et værktøj til at et perspektiv forskelige problemer og emner.
 • Filmen giver et indblik i fristadens interne diskussioner, hashmarkedet, underskriftindsamling, en natlig politirazzia m.m.
 • Tiden var stærkt optaget af politiske og sociale spørgsmål, Dagspressen fik en betydning som aldrig før, og August Blanche deltog med interesse i diskussionerne, i politiske spørgsmål altid frisindet side.
 • Da Guderian blev bedt om at bidrage til planen ved nogle uformelle diskussioner, foreslog han en radikalt ny ide: Ikke blot hans panserkorps, men alle panserstyrkerne skulle koncentreres ved Sedan.
 • En vigtig problemstilling i diskussionen om lighed er, hvorvidt man ønsker lighed i mulighederne for forskellige personer eller lighed i udfaldet.
 • Konventet afgav et forslag til ny forfatning, men det var alene konventets formand Franz Fiedlers sammenfatning af konventets diskussioner, og ikke konventets plenums indstilling.
 • Femte strofes formaning "Bevar din Arv!" kan ses i sammenhæng med diskussionen om gravhøjenes bevaring i Danmark.
 • Dog sætter han sig fast en grundlæggende relativitet i behandlingen af disse spørgsmål frem for de absolutte fortolkninger der ifølge ham kan findes begge sider af diskussionen.
 • I midten af april var Zjukovs fremrykning gået i stå inden diskussionen om, hvilken defensiv doktrin, der var bedst, kunne afgøres.
 • Walsingham havde stærke protestantiske synspunkter i diskussionen om den engelske religionspolitik.
 • Udtrykket kan også bruges når nogen gør en dramatisk exit, som ved afslutningen af en diskussion eller ved en heftig afgang fra et lokale.
 • Ombord "Børneguiden" skaber børn deres helt eget rum uden voksen tilstedeværelse, med indbyrdes diskussioner om det, der optager dem i hverdagen, hvor musik, sang og forelskelse spiller en stor rolle.
 • Sagen gav anledning til diskussion om ophavsrettens principper i en tid, hvor de skriftlige medier ikke længere er enerådende.
 • Men ministeren sagde, at der var behov for mere diskussion om opfordringer til at afskaffe uniformer og andre større ændringer.
 • ; både i tidsskrifter og blade havde han jævnlig ordet for i et livligt og kraftigt sprog at give sit bidrag til diskussionen.

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere