230  Samlinger til  familie

230 Samlinger til familie

Gennemsnitsindkomsten for en husstand var $31,362 årligt, mens gennemsnitsindkomsten for en familie var $35.669 årligt.

Aktierne blev solgt til medlemmer af familien og grundejere i det fremtidige industriområde.

Airbus' første jetfly, A300, udtænktes som en del af en varieret familie af kommercielle fly.

Blandt andre var han gode venner med familien Buonaparte, som kæmpede hans side mod den korsikanske modstander, Marius Matra.

Aladars lykkelige liv blandt lemurene får imidlertid en brat slutning da en frygtelig meteorregn tvinger ham og resten af familien til at flygte fra øen.

I en normal familie er det barnet af den berømte forælder, som har æren og byrden af at holde arven ved lige.

Epi-genetics består i, at miljøet for flere generationer i en familie, kan ændre arvematrialet, og derfor vil det tage nogle generationer, før at mennesker ender ud med deres genetiske potentiale, inden for et bestemt område.

I Neville-Neville-fejden havde den yngre gren af familien under ledelse af Salisbury stort set gjort den ældre gren (af og til benævnt "den nordlige Neville-familie") under hans grandnevø, jarlen af Westmoreland arlevøs og overgik den den dermed.

Hans bedste ven, ven Fermín Valdés Domínguez, var søn af en velhavende slaveejende familie.

Brasenføde-ordenen (Isoetales) er en orden med kun én familie, den nedennævnte.

Specielt opdagede han mange arter indenfor familien Halocyprididae.

En undersøgelse, Manulife Investor Sentiment Index, i 2016 viste, at mange anser pensionsplanlægning som seriøst i forhold til familie og helbred.

Da Charles var dreng, blev blev faderen invalideret af en trafikulykke, der beskadigede hans hals, hvilket skabte alvorlige økonomiske problemer for familien.

I andre tilfælde var rige kristne eller muslimske familier, klassen af 'Effendis', i stand til at samle sig store mængder jord, som de selv udnyttede eller solgte videre.

Skattesystemet var ikke baseret hvor meget land, man dyrkede, men antallet personer i familien.

Filmen følger den 30-årige libaneser Jamil, der har dræbt en mand fra en shiamuslimsk familie, som hans egen shiamuslimske ditto har været i fejde med i årevis.

En excentrisk kvinde, fra en velhavende familie, fra hvem hun dog er udstødt.

Et normalt ægteskab mellem Thérèse og Bernard er imidlertid umuligt og Thérèse idømmes en slags husarrest af familien, som hun dog til sidst lykkes at bryde ud af og flytte alene til Paris, hvor hun kan leve sit liv som hun ønsker sig det.

Begge sider af familien var af den højere provinsielle middelklasse.

En fortælling om to familier, der lever fedt og godt i et stort, frodigt træ.

Han investerer i den afrikanske Folkets Liga for Uafhængighed (LPAI) under ledelse af hassan gouled aptidon (en del af den samme udvidede familie gruppe eller "klan"), hvilke kampagner for uafhængighed.

Gården er et intakt hvalfangerhjem.og ejedes fra 1600-tallet af den samme familie gennem 12 generationer.

Ægteskabsaftalen er ofte indgået mellem overhovederne for de berørte to familier og uden datterens (eller sønnens) udtrykkelige accept.

I Goryeo-perioden blev Seon udpræget en "statsreligion", modtog omfattende støtte og privilegier gennem forbindelser med den herskende familie og magtfulde medlemmer af domstolen.

Brian tilbringe et par dage med familien.

Anser psykologiske problemer for noget, der ligger i hele systemets samspil (f.eks. den måde en bestemt familie fungerer ) frem for noget, der knytter sig til den person, der udviser symptomerne.

Som hos insekterne er flere af fiskene de ældste kendte eksemplarer fra deres familier.

Og var der én fra »Basker-Hans« familie, der havde hevet trøjen af en, forklarede han i landsretten.

Her finder vi ud af, at Jørgen er hårdt ramt af kræft, og prøver at Jacob til at blive i Danmark for at overtage hans egen plads i familien, som mand til Helene og far til Anna og parrets tvillingedrenge.

Alle planter i familien er træer eller buske.

Oprindeligt mente mange sprogforskere, at sanskrit måtte være det oprindelige modersprog som alle andre sprog i familien måtte være udsprunget af - derfor mente de at Nordindien måtte være sprogættens urhjem.

Hun har ingen erfaring med romantik eller kærlighed til andet end sin familie, og mener ikke, hun ønsker det.

At dette nye programpunkt vakte stor opstandelse i den offentlige mening, at ordlyden en måned senere blev formuleret om til, at Dansk Kvindesamfund skulle arbejde for at "forbedre kvindernes stilling i familie, samfund og stat."

Marie Scott Poulsen debuterede som forfatter i 2002 med bogen Børn gule plader, der er en samling af beretninger fra 14 moderne familier.

En vis støtte fra familien ankom i form af Balduin 5.'s farfar, markisen Vilhelm 5. af Montferrat ("den Ældre"), som etablerede sig Skt. Elias Borgen.

I maj 2015 bekendtgjorde hun, at hun med øjeblikkelig varsel indstillede karrieren grund af alvorlig sygdom i familien.

I det papirløse ægteskab er der således ikke nogen hustruer eller ægtemænd, men tilkomsten af børn, og den almindelige kontakt til den 'gammeldags' familie danner også her et familiefællesskab - i kollektivbeboelser tales om "

En række familier fulgte opfordringen, og derfor kan man nu om dage finde beboere i dette område med navne som Daubert og Pfaffenroth.

Jarlen var far til en stor familie og havde mange døtre, der havde brug for ægtemænd.

Grimes' besøg til familien Simpsons' hus forøger kun hans vrede; han ophidses af Homers evne til at leve et behageligt, gift liv trods hans sløve og uvidende opførsel.

Ægteskabelige forbindelser var et vigtigt element i etableringen af den enkelte families netværk og relationer.

Han er nummer to i en familie ni børn.

Lutyens (1975), s. 54–63, 64–71, 82, 84. Som et resultat af denne adskillelse fra familie og hjem, blev Krishnamurti og hans bror endnu mere afhængige af hinanden, og i de følgende år rejste de ofte sammen.

I foråret 2012 relancerede den danske virksomhed Lucie Kaas, i samarbejde med Arne Clausens familie, lotus mønsteret en nogle af deres keramiske skåle.

Til trods for familiens nære tilknytning til Julius Cæsar, valgte hans ældre bror den anden side i borgerkrigene i 40-tallet f.Kr. og kæmpede under Cato mod Cæsar i provinsen Afrika.

Da konflikten brød ud, var mange dansk-libanesere ferie hos deres familie i Libanon.

Bogen tager udgangspunkt i den alternative familien Berrys liv.

Han betragtes normalt som grundlæggeren af Barozzi familien.

Det sociale regnskab udarbejdes med henblik medarbejderne, deres familier, udstødte grupper og lignende.

De fleste konfirmander fejres efter den kirkelige handling af deres familie med en konfirmationsfest.