Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

356 Samlinger til « forhold »

356 Samlinger til « forhold »

 • Afstrømningen fra et område og dermed vandføringen i vandløbeme tilhørende dette, bestemmes af en række forhold og karakteristika.
 • grund af de politiske forhold og de stadigt færre opgaver vendte Mollerup hjem til Danmark i 1930, hvor han etablerede egen tegnestue.
 • Enhver organisme kan enten være tilpasser eller regulator i forhold til bestemte forhold i miljøet.
 • Herregården blev besøgt af 216.759 personer i 2014, hvilket var en stigning 1 % i forhold til det foregående år.
 • Alexanders udtalelse om Finlands nye plads som nation var åbenbart fremsat med tanke at markere en forskel i forhold til den uselvstændige position, som Finland havde haft som en integreret del af det svenske rige.
 • I 2006 havde museet underskud, Årsberetning 2009 s. 10. og trods af en publikumsfremgang i forhold året før kunne museet notere et underskud 370.000 DKK (ca. 420.000 i 2013-DKK ) i 2007, hvilket primært var forårsaget af manglende besøgende.
 • En ny passage blev i 1845 tilføjet den modsatte side af broen i forhold til den første fodgængerpassage.
 • Betænkning afgivet af det af indenrigsministeriet under 21. oktober 1952 nedsatte udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse af de bymæssigt bebyggede sognekommuners særlige forhold.
 • Allerede under transporten døde mellem 50 og 100 fanger, og mange flere døde som følge af de dårlige forhold i de lejre, de kom til eller i forbindelse med nye transporter for at undgå de fremrykkende allierede soldater.
 • At indgreb i borgernes retsforhold uden lovhjemmel kan ses , som et problem i forhold til grundloven, er blevet anført.
 • Hellere end at tilråde et sådant skridt, der snarere havde udsigt til at skade end gavne videnskaben, foretrak han at anbefale en mindre vidtrækkende foranstaltning, hvorved der imidlertid ville vindes en væsentlig forbedring af de bestående forhold.
 • Arten har hverken dyrkningsmæssig eller økonomisk betydning under danske forhold.
 • Forstanderskaberne fik en ikke ringe indflydelse de grønlandske forhold, først og fremmest ved at oplære grønlænderne til at deltage i samfundsstyring, gøre dem mere selvstændige og frigøre dem fra tidligere tiders armod.
 • Ambassaderne udarbejder analyserne baggrund af et indgående kendskab til opholdslandets forhold.
 • Assyrerne viste imidlertid i 8. århundrede interesse for de vestlige forhold.
 • I virkeligheden sker sådanne reaktioner oftest fordi der bliver stillet urimelige eller umulige krav i forhold til hvad personen reelt set er i stand til og der bliver holdt fast i kravene.
 • En komposition viste stjernehimmelen med stjernernes gang og deres bevægelse i forhold til hinanden.
 • I forhold til fysisk aftercare er nogle gode steder at starte gerne varme, væske og sukker.
 • Måneknuderne bevæger sig derfor i løbet af 18,61 år rundt om Jorden i modsat (retrograd) retning i forhold til Månens omløbsretning.
 • Fechner position i forhold til sine forgængere og jævnaldrende er ikke skarpt defineret.
 • Hans fremstilling af forholdet mellem den ene side pengesedler og metalmønter samt den anden side prisniveauet udgør grundlaget for den kaldte "currency-teori".
 • F.eks. en vurdering af vellykkethed i forhold til genre, mål osv.
 • De fleste svar er kun mangelfuldt gået ind beretninger om runer og runesten, mens spørgsmålene om historiske og filologiske forhold ofte er langt fyldigere besvaret.
 • Ifølge Socialblade er Philip dog kun en 33. plads i forhold til alle danske kanaler.
 • De fleste lejekontrakter laves en bTypeformular A9lanket (et standard dokument), hvilket sikrer at man får taget stilling til de mest væsentlige forhold i lejeaftalen.
 • Han skabte stor uvilje mod sig gennem sine artikler om norske forhold, hvorfor han hurtigt blev nødt til at udtræde af redaktionen.
 • Formodentlig var der dog tale om forholdsvis små størrelser i forhold til brandens omfang.
 • I den henseende indeholder hans bøger og tidsskrifter et uvurderligt skatkammer for alle tider, da han endnu havde den fulde og umiddelbare forståelse af forhold og tilstande, hvis århundreder gamle kontinuitet senere er blevet fuldstændig afbrudt.
 • Formålet med fri proces er således at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at gennemføre en retssag.
 • Antallet af stemmeberettigede var 6 603 129 og antallet af afgivne stemmer var 5 374 588, hvilket gav en valgdeltagelse 81,39 %, en nedgang med 5,43 procent i forhold til sidste rigsdagsvalg.
 • Da situationen stabiliseredes ved fronten, skete en mærkbar forværring af forholdet mellem Ulmanis og tyskerne.
 • En tredje forbedring er kapaciteten til at skræddersy en glidebane for våbnet der kan tage hensyn til andre forhold end bare at ramme målet.
 • grund af denne krise i deres forhold bliver de separeret.
 • Kurven er lidt søgt i og med at det er reciprokke værdier, der lægges sammen, men giver dog et godt billede af forholdet de tre materialers indbyrdes varmestrømsevne.
 • Han havde den fordel i forhold til sine konkurrenter, at hans potter, som blev støbt ved hjælp af hans patenterede proces, var tungere og billige end deres.
 • I starten havde han ansvar for alle militære forhold.
 • En tredje opfattelse er idéen om, at USA's historie og mission har givet landet en naturlig overlegenhed i forhold til andre nationer.
 • Han hævdede, at han kom ud af sit drej i en ret vinkel i forhold til bombeflyet og skød, hvorved han ødelagde dens højre vinge.
 • I 2020 udgav gruppen deres andet studiealbum Garden, som er en form for musikalsk afstikker i forhold til deres tidligere projekter.
 • Heraf fulgte længere sigt en fremmedgørelse af de slaviske soldater i forhold til deres officerer.
 • Lissi har to store børn fra et tidligere forhold.
 • Da der er ca. 365 dage et år og 360 grader i en cirkel, "bevæger" Solen sig knap 1 grad hvert døgn i forhold til baggrundsstjernerne, set fra Jorden.
 • Først hos Jordanes optræder en nøjere beskrivelse af forholdene Den skandinaviske Halvø.
 • Ved afslutningen af forholdet udtrykte han: "Derefter opgav jeg alt håb om at kunne elske".
 • Naturligvis kan en stat under visse forhold tillade og endda beskytte kulturelle mindretal, men kun længe den ikke svigter sit ansvar over for flertallet.
 • Kort efter far og datter flyttede dertil mødte Ada håndværkeren Inman, og starten et forhold starter, men får brat en ende da krigen bryder ud.
 • Et par særlige forhold gælder dog for Bamsemaja, som både bliver stærk og får ondt i maven, mens Bamselotte hverken bliver stærk eller får ondt i maven.
 • Bjergets skulderhøjde (højden i forhold til omgivelserne) er således 1.308 meter.
 • Baggrunden var erfaringer med de uheldige forhold, der opstod ved sammenblanding af boliger og industri.
 • Fysisk kan det dreje sig om en enkeltpersons voldelige opførsel i forhold til én eller flere andre personer.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
ego hj ej fm ih Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere