Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

49 Samlinger til « fugl »

49 Samlinger til « fugl »

 • Fuglereservatet har stor betydning som rasteplads for gennemtrækkende og overvintrende fugle.
 • Overnatningsflokkene i Tøndermarsken kan enkelte gange rumme op til en million fugle.
 • Albatros betyder at spille 3 slag under hullets par. Her har man brugt navnet fra en fugl.
 • Hjelm er hjemsted og rasteplads for mange fugle, som fouragerer havet og strandene omkring øen og kan finde ro til at bygge reder og yngle i klitterne og strandengene, da de ikke har naturlige fjender her.
 • Brooke var en kendt ornitolog og særdeles dygtig til at tage billeder af fugle.
 • Frugten modner efter 6-9 måneder efter bestøvningen og er en delikatesse for fugle.
 • "Er du dus med himlens fugle" er fortolket i flere senere udgaver.
 • Den oprindelige mad Færøerne kom for det meste fra øernes dyrebestand, hovedsagelig fra får i udmarken, fugle i fuglefjeldene og havets fisk og hvaler.
 • Wallace ledte i fire hele måneder, før han endelig fik fat det første eksemplar af en helt ubeskadiget fugl, en paradisfugl der ikke før var set af nogen europæer, kongeparadisfuglen (billede).
 • Flamingoer (Phoenicopteridae) er en familie af fugle.
 • Havørnens primære bytte er fisk og i mindre grad fugle der opholder sig ved vandet.
 • Sværdet ser i denne tilstand helt skinnende hvidt ud og har en aura med form som en fugl, hvilket gør det fortjent til navnet "Det Hvide Majestætiske Sværd" (白帝剣, hakuteiken, "Det Hvide Kejser Sværd").
 • Fuglene slipper efterfølgende ud men opdager til deres forskrækkelse hvor mange andre fugle der også er taget til fange.
 • Til trods for den kraftige giftvirkning fugle og pattedyr bruger nogle sommerfuglearters larver den som føde.
 • Han fik et kort glimt af fuglen allerede i 1983.
 • Lommer er en lille velafgrænset gruppe af fugle, der i høj grad er tilpasset livet i vandet.
 • Varmen fra forældrene overføres til æggene ved hjælp af en eller flere rugepletter, der er områder bugen eller brystet med nøgen hud de rugende fugle.
 • Siden området blev indrettet som nationalpark er det blevet et mål for turisme, med vandring, kanosejlads, fiskeri og iagttagelse af fugle som eksempler aktiviteter.
 • Ofte indgår imitationer af andre fugle.
 • Fodring og vanding skulle dog stadig foretages under tag for at begrænse kontakt med vilde fugle.
 • Den forventede levetid for en voksen fugl er derfor i alt blot 1 år og seks måneder.
 • Området er mose med rørskov og omkringliggende enge og har et et varieret liv af fugle, herunder rørhøg, grågås, flere arter af ænder og vadefugle samt mange småfugle, bl.a. græshoppesanger, skægmejse, rørsanger, sivsanger og kærsanger.
 • Men drivtømmer giver, husly og mad til fugle, fisk og andre havlevendearter, mens det flyder i havet.
 • Fem milliarder fugle ankommer hvert år til nåleskovene.
 • Et mindesmærke med fugle i flugt erindrer om dette.
 • Klækningen tager fra nogle minutter hos mindre fugle op til flere timer, igen hos albatrosserne.
 • Den observation af den sky fugl heden fandt sted i 1996; år senere, i 2001, blev urfuglen officielt erklæret for uddød i Danmark.
 • Søens sivbælte og saltsøerne er vigtige områder for fuglene, og der ses omkring 320 fuglearter.
 • Andre autoriteter angiver dog den årlige dødelighed til blot at være cirka 30 procent for voksne fugle, hvilket skulle være resultatet af især amerikanske undersøgelser baggrund af ringmærkningsdata.
 • Dette tillod udviklingen af en række ikke-flyvende fugle og store reptilarter.
 • Søens to anlagte øer er således vigtige redepladser for de herboende fugle, da søens øvrige bredder er ret trafikerede af naturelskere.
 • Parkens område er en af de vigtigste regioner for fugle i Polen.
 • Fladlandet øst for Wien med den store Neusiedler See er et stort reservat for fugle.
 • den ottende dag kommer Vergil flyvende ryggen af en fugl.
 • Fra sine rejser i Syden bragte han stadig planter, skildpadder, fugle, firben osv. hjem med sig og omskabte med dem sit værksted i København til et lille stykke Italien.
 • Sortsvaner fra Australien kan også flyve til New Zealand naturlig vis, hvilket gør, at nogle forskere betragter sortsvanen som en hjemmehørende fugleart, selvom den nuværende bestand tilsyneladende primært stammer fra indførte fugle.
 • Denne kendsgerning gør det til et strategisk sted for mange fugle, et link mellem Ebro-dalen og Ebro-deltaet.
 • Som videnskabeligt arbejde har værket kun ringe betydning, men det har i høj grad bidraget til at vække og udbrede interessen for denne del af vor fauna og har i en lang årrække tjent som populær vejleder ved studiet af vore danske fugle.
 • Narew-dalen er et tilflugtssted for fugle der er 179 arter af dem, inklusive dem, der er unikke for området.
 • Når havleguanerne er voksne, har de fjender, kun hajer og Galapagosvågen, hvor deres reder tiltrækker både fugle og slanger.
 • Dens gode jagtegenskaber gør den ligeledes til en trussel mod fugle og små pattedyr, da disse ikke er vænnet til dette rovdyr.
 • Sæen er et vigtigt fødekammer for et bredt udsnit af fugle.
 • Et vægmaleri af en trebenet fugl i en Goguryeo grav.
 • Kragen spiser gerne æg og yngel fra andre fugle, mens den uden for ynglesæson lever af korn, rodfrugter, ådsler mv. Den er opportunistisk og er i princippet altædende.
 • Der findes 178 arter fugle i parken, blandt andet den truede kortnæbbet præstekrave.
 • Lagunen er også en vigtig yngleplads for fugle.
 • Sygdommen betragtes med stor alvor overalt i verden, fordi den er en trussel mod den erhvervsmæssige avl af fugle.
 • Til beskyttelse mod fiskende fugle kan et tilty af nedrammede pæle med brædder over gøre gavn.
 • Naturlandskabet er præget af at være en alpin floddal, med nåletræer, en rig bestand af fugle, samt over 1000 blomsterarter.

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget det byen mig en Mere
Begyndende med
fe p la c i Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod py ego ar hj Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere