Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

249 Samlinger til « have »

249 Samlinger til « have »

 • Agterspejlet rejste sig 20 meter over havet og er den dag i dag et imponerende syn Vasamuseet.
 • Bolivia og Chile har siden Stillehavskrigen kun haft diplomatiske forbindelser i kortere perioder og har ikke haft diplomatiske forbindelser siden 1978, hvor forhandlinger om en reetablering af Bolivias adgang til havet brød sammen.
 • Bebyggelsen ligger i 2.092 meters højde over havet Coloradoplateauet og dækker et areal 34,7 km², hvoraf hele området udgøres af land.
 • Gennemsnitshøjden er 568 m over havet (mod Sardinien: 344 m og Sicilien: 441 m).
 • Havebaner kan være opbygget som en fast integreret del af en have, være midlertidige eller helt adskilte fra haver.
 • Randers Fjord Den nordvestlige ende af Norddjursland grænser til Randers Fjord, som er et langt nordvendt udløb til havet for Gudenåen til Kattegat.
 • Grækernes og romernes kort afslørede et godt kendskab til lukkede hav som Middelhavet, men kun lidt om de store have længere væk.
 • Thomas Darley lod imidlertid nogle mænd ro i land fra havet i ly af nattens mørke, som overmandede vagterne i stalden, hvorefter Darley kunne sejle væk med hingsten.
 • I 1200-tallet gik havet tæt op til trappen, hvilket gjorde det muligt at nye forsyninger via båd fra havet, men det har trukket sig meget tilbage i dag, hvilket gør det vanskeligt at forestille sig det oprindelige design.
 • Det har dog også betydet, at den gamle købstad endegyldigt mistede sin direkte forbindelse til havet.
 • Indtil 1900-tallet var kysterne langs Norskehavet sparsomt beboet og sejlads i havet var derfor hovedsageligt fokuseret fiskeri, hvalfangst og lejlighedsvis transport.
 • Hun fødte ti børn, men mange døde, inden de nåede voksenalderen: En dreng faldt ned fra en klippe, andre døde af mæslinger og kighoste, sønnen Domhnall druknede under forsøget at redde en kvinde fra havet.
 • Langs kysten til Det Røde Hav kommer temperaturen op i 40 grader, mens gennemsnitstemperaturen er omtrent 21 grader i højlandet.
 • den ældste del af gaden overfor Kongens Have ligger der primært bygninger i nyklassicistisk stil.
 • Havlampret og flodlampret lever ca. halvdelen af året i havet og vandrer op i floder og åer for at gyde om foråret.
 • Færøerne er en lille nation men har store rigdomme i form af fisk i havet omkring Færøerne.
 • Keren ligger 100 km øst for Agordat i retning af det Røde Hav.
 • Byen Burg ligger ikke direkte ved kysten, men ligger ca to kilometer fra havet og et med havvand fyldt lille indhav kaldet Burger Binnensee, hvor nutidens havn er beliggende.
 • Muligt er det også at Baskemölla skulle betyde en "kværn mod nord", "står i et buskads", måske som beskyttelse mod de hårde vinde fra havet.
 • Havnen er beskyttet fra det åbne havs påvirkning af holmen Host (opkaldt efter William Hoste) og halvøen Prirovo (nogle gange stavet "Prilovo").
 • I 1916 malede Hans Dall Theselskab i en have med udsigt over havet.
 • Jernbanen fra Delagoa Bay til grænsen mellem portugisisk område og Transvaal, der blev færdig i 1887, blev i 1895 forlænget frem til Pretoria, hvorved Transvaal fik en adgangsvej til havet, som ikke var underlagt englændernes kontrol.
 • Grundene var store, hvilket i nyere tid er udnyttet til at bygge yderligere huse i de gamle haver.
 • Han omgikkes hofjægermesteren, præsten og andre af de lokale spidser og var hurtig til at optage nye idéer fra byerne, som f.eks. nyt maskineri, indretningstendenser, planter til haven og juletraditioner.
 • I befinder der sig også et forskningscentrum for fødevarer fra havet.
 • Shermans march mod havet blev fejret med sang i 1865.
 • Hendes første bog blev udgivet i 2005 med titlen Med børnene i haven (engelsk: Gardening With Children).
 • Et lille bassin midt i haven minder den dag i dag om havnen.
 • Klimaet, beliggenheden ved havet og nattelivet gør den til en af de mest spændende destinationer i Australien.
 • Kongeparret besøger byen og afslører mindestene for de fem fiskere, der mistede livet ved en fejlalarmering fra havet.
 • Mallemukken følger ofte efter fiskerbåde havet, for at tage fiskeaffald.
 • Efter endt fisketur havet vender fiskerne tilbage til stranden foran landsbyen og overdrager fangsten til bådejerens hustru.
 • Da Murray River ikke har en rigtig flodudmunding, har skibe ikke kunnet sejle op af floden fra havet.
 • De fleste af de japanske flyvere blev reddet efter at de havde landet deres fly havet i nærheden af Ryūjōs eskorte.
 • Skiftet fra føde fra havet til landføde var udtalt og vidner om en forholdsvis brat overgang.
 • En følge af staternes højhedsret over søterritorierne i det åbne hav var, at de giver love for fiskeriets drift.
 • Det er en stor fordel i havet, hvor det kan være mørkt og vandet uklart orientering ved hjælp af synet er umuligt.
 • Takket være naturlige forsvarsværker og forsyningsruter via havet lykkedes det at holde Harlech, mens andre fæstninger faldt, og den blev således den sidste store borg, som Lancasterfolkene havde under kontrol.
 • "Bredsdorff tilkommer ene og alene den Fortjeneste at have, man kan sige uden Forgænger, paa en og samme Gang baade læst og forklaret Guldhornsindskriften saaledes, at der siden intet væsentligt med skjellig Grund har kunnet lægges til eller tages fra.
 • Hvis man derfor kender forudsætningerne for Sanderumgaards have ".
 • Grundet den stigende forurening af havene er grindehvalkød i dag stærkt forurenet af kviksølv og andre skadelige kemiske stoffer.
 • I dag er udvinding af olie og gas i havet omkring øerne afgørende for økonomien.
 • grund af denne afstand til havet, og at landet i stor grad har ørkenklima, bliver det nogle gange refereret til som Afrikas døde hjerte.
 • Oprindeligt var Susa-no-o gud over havene, men han var ikke tilfreds med fordelingen mellem ham og hans søskende.
 • Hans efterfølger, sønnen Magnus Lagabøte, mente imidlertid, at herredømmet over Irske hav kun var af marginal betydning for Norge og desuden for kostbar.
 • Han skal leve, længe solen og månen er til, og herske fra hav til hav.
 • De iklædte liget Niels' tøj og begravede det i et hjørne af præstens have.
 • Eutykhes, mente at Kristi menneskelige natur blev opløst i den guddommelige "som en dråbe honning i havet".
 • Forsøget var nær ved at koste geologen og skibslægen James Harvie Pirie livet, da han fejlberegnede afstanden til land og hoppedet i det hajrige hav i et forsøg at komme i land.
 • Alle arbejderboliger er således opført som små huse med tilhørende have.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
ni vel ry s cl Mere
Ender med
by ar isk ver rd Mere
Indeholder
gua t eb gom Mere
Pattern Matching
dronning træn søgen internet d Mere