Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

53 Samlinger til « indflydelse »

53 Samlinger til « indflydelse »

 • trods af den større indflydelse var støtten til partiet dalende.
 • Europa var blevet hårdt ramt af krigens ødelæggelser, og en del indflydelse gled over til de nye supermagter, og landene måtte efterfølgende starte en afkolonisering i Afrika og Asien.
 • Modsat vil andre påpege, at det igen blot er et udtryk for modens indflydelse, der denne gang ikke er svulstig, men minimalistisk.
 • I disse områder stilles ikke samme krav til lokal indflydelse i selskaberne.
 • Arkæologer regner med at gravskikkene blev ændret fra kistebegravelser til ligbrænding som konsekvens af international indflydelse.
 • Veenstra (1997), 37 Isabellas handlinger i forhold til Johan den Uforfærdede ophidsede Armagnakerne, som i efteråret 1410 marcherede til Paris for at "redde" Dauphinen fra hertugens indflydelse.
 • Prisuddelingen fandt sted 28. februar 2021, næsten to måneder senere end normalt, grund af coronaviruspandemiens indflydelse film og TV.
 • Denne form for kristen indflydelse har udelukkende haft betydning for eliten.
 • Tidligere var de rige forretningsfolk med indflydelse i byen.
 • Kritikerne reagerede forskelligt, men var fælles om en forståelse for Stieglitz' lærebogsagtige fremstilling af afrikansk kunsts indflydelse den europæiske avantgarde.
 • Øerne var den gang allerede under stærk engelsk indflydelse, men forbindelsen med Norge blev ikke straks afbrudt.
 • I 755 var Kina blevet stærkt svækket af An Shi-oprøret, som varede indtil 763. Til gengæld blev Trisong Detsän's regering præget af genoptagelse af tibetansk indflydelse i Centralasien.
 • Disse drøftelser afspejlede de modstridende interesser mellem USA og Japan om graden af indflydelse i kinesiske anliggender, efter som USA støttede Chiang Kai-shek i dennes genforeningsbestræbelser med Manchuriet.
 • grund af denne indflydelse er et skuespil der bagvasker kongen, og Shakespeare havde ingen betænkeligheder for at afvige fra historien for dramatikens skyld.
 • Teknisk set har indbyggerne i Wyoming højere politisk indflydelse end andre delstater i USA, f.eks. har Montana en befolkning, der er næsten dobbelt stor som Wyomings, men det samme antal valgmandsstemmer.
 • Hun agiterede politiet til at være en uafhængig institution uden politisk indflydelse, ledet af en upartisk professionel med dokumenteret tjeneste.
 • Det er muligt, at dette resulterede i forskelle med hensyn til rutensk status som officielt sprog og intensiteten af den polske indflydelse rutensk.
 • Jed Gottlieb fra Boston Herald argumenterer for, at selvom Is This It bidrog med en væsentlig musisk indflydelse, var dets største succes at reformere musikindustrien og A&R repræsentanter til at udspejde og promovere alternative bands.
 • Dette blev gjort for at undgå britiske klager over uitlandernes manglende indflydelse, men uden at afgive reel magt.
 • Provinsen har et særskilt kontinentalt klima under indflydelse af det asiatiske kontinent.
 • Vittig komedie om en "uartig" bogs indflydelse en række mennesker.
 • Et kort over Moche kulturel indflydelse (orangefarvet), i det nordvestlige af sydamerika.
 • den tid var den danske kultur under stærk indflydelse af den tyske, og pebernøddernes navn stammer da også fra det nedertyske Pfeffernüssen.
 • I 2013 modtog Aaltio en kulturpris fra Nurmijärvi Kommune for sin alsidige indflydelse den kunstneriske musikscene i området.
 • Hasselgren var en lidet selvstændig kunstner, under stærk indflydelse fra tysk manér, med ringe koloristisk evne og med et tørt kunstnertemperament, men flittig, omhyggelig og kundskabsrig.
 • Hun er flere gange blevet fremhævet som en af de kvinder med størst indflydelse samfundsdebatten.
 • I mange tilfælde beskrives genren som en fusion mellem metal og alternativ rock, og adskilles fra nu metal ved sin mangel indflydelse fra hip-hop.
 • I de følgende år var han en skarp kritiker af regeringen, men han forblev medlem af socialdemokratiet, dog uden større politisk indflydelse.
 • Brylluppet behagede ikke enkedronningen, for det betød afvisning af hendes nevø og mindskelse af hendes brødres indflydelse.
 • Fyrsten kunne derved styre og udvikle handlen indenfor sit område samt skabe en modvægt til portugisernes indflydelse.
 • Kirkens voksende styrke åbnede muligheder for en stærkere kirkelig samfundspolitisk indflydelse.
 • Det bosniske udgør en blanding af øst-vest, idet det mange måder udgør en overgang mellem serbisk og kroatisk - dog med en endnu stærke indflydelse af orientalsk-islamisk kultur end serbisk.
 • De mange blandede ægteskaber skyldes dels, at de ofte var ugifte mænd, der sendtes til Grønland, dels at der blandt grønlænderne var et kronisk overskud af kvinder som følge af høj dødelighed blandt mændene under indflydelse af disses farlige næringsvej.
 • Indflydelse paa Sproget har han ikke haft.
 • Genrens diversitet resulteret i fødslen en mindre stilart kendt som kawaii future bass, hvilket kombinerede future bass' produktion med store indflydelser fra computerspilsmusikgenrer https://daily.
 • Det Styrende Råd blev et selvstændig råd, uden juridisk indflydelse organisationen.
 • I løbet af 1927 indtraf en voldsom reaktion mod den sovjetiske indflydelse i Kina.
 • Filippinsk maleri kan betragtes som en sammensmeltning af indflydelse fra flere sider, i dets nuværende former især fra vest - med østlige rødder.
 • Dette bliver til en ond cirkel, fordi manden i sin isolerede situation uden indflydelse ser sine antagelser bekræftet.
 • I eftertiden er slaget ofte blevet fremstillet som et slag mellem en forenet irsk hær ledet af Brian mod en invaderende vikingehær og regnet som den begivenhed, som blev slutningen vikingenes indflydelse i Irland.
 • Ifølge Giversen, s. 18, er der næsten ingen påvirkning fra kristendommen, derimod flere steder indflydelse fra jødedommen, mens hovedmassen i Hermes-skrifternes ideer ikke er hentet fra en anden religion.
 • Tidligere har disse elementer været tolket som tegn svensk indflydelse, hvilket er afvist af Michael Lerche Nielsen.
 • Denne teori er siden blevet brugt som grundlag for endnu en teori om, at det var hendes negative indflydelse aserne, som medførte krigen.
 • Der studerede han filologi, hvilket var et valg, han traf under indflydelse fra Lidija Lotmans venner (faktisk overværede han universitetsforelæsninger i filologi endnu mens han var i gymnasiet).
 • Historikeren Gunnar Karlsson finder det er vanskeligt at bestemme den politiske indflydelse af bindene, men at der ikke kan være tvivl om den indflydelse, de fik for bidrag til islandsk poesi.
 • Disputatsen påviste jernbanernes kulturgeografiske virkninger gennem en omfattende undersøgelse af deres indflydelse befolkningsfordelingen og bebyggelsen.
 • Strejken gav Frihedsrådet vished om hvor stor folkelig indflydelse de havde, da folket valgte at følge deres opfordringer frem for de siddende danske politikere.
 • FIDE startede nærmest som en "fagforening" for skakspillere og havde de første år hverken indflydelse eller penge.
 • EVA bliver vred over WALL•E's ødelæggende indflydelse, og tager ham til redningskapslerne for at sende ham tilbage til Jorden.
 • Fraværet af en atmosfære, indflydelse fra vejret og nutidige geologiske processer betyder, at mange af disse kratere er bevaret særdeles godt i forhold til dem, der kan findes Jorden.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
det en mig by noget Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere