52 Samlinger til indflydelse

trods af den større indflydelse var støtten til partiet dalende.

Arkæologer regner med at gravskikkene blev ændret fra kistebegravelser til ligbrænding som konsekvens af international indflydelse.

Europa var blevet hårdt ramt af krigens ødelæggelser, og en del indflydelse gled over til de nye supermagter, og landene måtte efterfølgende starte en afkolonisering i Afrika og Asien.

Modsat vil andre påpege, at det igen blot er et udtryk for modens indflydelse, der denne gang ikke er svulstig, men minimalistisk.

I disse områder stilles ikke samme krav til lokal indflydelse i selskaberne.

I de følgende år følte kosovo-serberne sig i stigende grad frataget politisk og anden form indflydelse.

Kritikerne reagerede forskelligt, men var fælles om en forståelse for Stieglitz' lærebogsagtige fremstilling af afrikansk kunsts indflydelse den europæiske avantgarde.

Øerne var den gang allerede under stærk engelsk indflydelse, men forbindelsen med Norge blev ikke straks afbrudt.

De 3 generaler ønskede Ruslands indflydelse begrænset; men mest ivrede de for at knække "Aristokratiet og Anarkiet"; den "

I 755 var Kina blevet stærkt svækket af An Shi-oprøret, som varede indtil 763. Til gengæld blev Trisong Detsän's regering præget af genoptagelse af tibetansk indflydelse i Centralasien.

Disse drøftelser afspejlede de modstridende interesser mellem USA og Japan om graden af indflydelse i kinesiske anliggender, efter som USA støttede Chiang Kai-shek i dennes genforeningsbestræbelser med Manchuriet.

grund af denne indflydelse er et skuespil der bagvasker kongen, og Shakespeare havde ingen betænkeligheder for at afvige fra historien for dramatikens skyld.

Albummet var præget af aggressivt trommespil og avanceret guitarspil med stærk indflydelse fra neoklassisk metal.

Teknisk set har indbyggerne i Wyoming højere politisk indflydelse end andre delstater i USA, f.eks. har Montana en befolkning, der er næsten dobbelt stor som Wyomings, men det samme antal valgmandsstemmer.

Det er derfor muligt, at udøverne af statsreligionen, jøderne, havde tre dommere i højesteret snarere end to, og at de muslimske kilder prøvede at dæmpe indtrykket af deres indflydelse.

Hun agiterede politiet til at være en uafhængig institution uden politisk indflydelse, ledet af en upartisk professionel med dokumenteret tjeneste.

Det er muligt, at dette resulterede i forskelle med hensyn til rutensk status som officielt sprog og intensiteten af den polske indflydelse rutensk.

Dette blev gjort for at undgå britiske klager over uitlandernes manglende indflydelse, men uden at afgive reel magt.

Provinsen har et særskilt kontinentalt klima under indflydelse af det asiatiske kontinent.

Et kort over Moche kulturel indflydelse (orangefarvet), i det nordvestlige af sydamerika.

den tid var den danske kultur under stærk indflydelse af den tyske, og pebernøddernes navn stammer da også fra det nedertyske Pfeffernüssen.

I 2013 modtog Aaltio en kulturpris fra Nurmijärvi Kommune for sin alsidige indflydelse den kunstneriske musikscene i området.

Hasselgren var en lidet selvstændig kunstner, under stærk indflydelse fra tysk manér, med ringe koloristisk evne og med et tørt kunstnertemperament, men flittig, omhyggelig og kundskabsrig.

Hun er flere gange blevet fremhævet som en af de kvinder med størst indflydelse samfundsdebatten.

Efter den tid har klostervæsenet været en magtfaktor i det etiopiske folk og ikke uden indflydelse de senere historiske hændelser.

52  Samlinger til  indflydelse