Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

70 Samlinger til « landskab »

70 Samlinger til « landskab »

 • I dag er plantagerne en del af det landskab, der kendetegner Thy, og de giver gode muligheder for at udøve aktive former for friluftsliv.
 • Gadeforten kunne være 3-500 m lang og afstanden til gårdene den modsatte side af gaden 80-100 m. Vejbyen var velafgrænset i forhold til de omgivende landskaber og giver ofte indtryk af at være planlagt.
 • Museet beskæftiger sig med sammenhængen mellem øens landskab, kultur og mennesker.
 • Begrebet kan også bruges mere indirekte, i overført betydning: Et ar i sjælen; et ar i historien; et ar i landskabet.
 • Billederne af disse helgener er fredelige og rolige, med dybe øjne, ofte afbildet baggrund af landskaber med træer, himmel eller skove.
 • Bebyggelser er mangesidige fænomener, der erkendes både ved deres beliggenhed i landskabet, deres fremtoning, deres funktionsudbud, indbyggernes sammensætning og størrelse, bebyggelsernes lovmæssige stilling, forholdet til omgivelserne og dagligliv.
 • Faget undersøger landskaber som helheder med fokus at kortlægge forholdet mellem naturlige og samfundsmæssige processers betydning for landskabet.
 • Disse bød flere sælsomme billeder af frosne landskaber og store skove.
 • De frugtbareste egne fandtes langs bjergene, navnlig i landskabet mellem Ratibor og Liegnitz, hvor 70—80 % af jorden var dyrket.
 • Det Hvide Palæ står stadig som en markant bygning i landskabet i dag, dog hærget af mange års manglende vedligehold.
 • Weilheim er centerby og den vigtigste by i landskabet Pfaffenwinkels i Bayerisches Oberland.
 • Bjergkæden er centrum i et landskab, der i øvrigt er kendetegnet af bløde bakker gennemskåret af bjergfloder.
 • Kunsthalle: det storslåede landskab Cronberg (1879), Søndagsfred, portræt af kunstneren og hans hustru (1887, et hovedværk) med mere; mange af de bedste arbejder er i privat besiddelse.
 • I det hele taget vil en ensretning af landskabet skade hugormen.
 • Dette vandkredsløb er dels en vital mekanisme for livets opretholdelse land, dels en primær faktor i erosionen af overfladens landskaber over geologiske tidsperioder.
 • Ann Temkin minder strandlinjens smidighed såvel om en indre fantasi som om et eksternt landskab.
 • Svanholm, p.132 Maleriet er et af de værker, hvor Krøyer forsøgte at fange lys og stemning Skagens kyst i løbet af hvad han kaldte "l'heure bleue" (Den blå time), den korte periode i skumringen, når lyset kaster en blå farvetone langs landskabet.
 • Glasmaleri (2x6 meter) Figurer i Arkaisk Landskab og 15 malerier Ingen Vej Tilbage til Vingstedcentret, Vejle.
 • De fast integrerede baner er placeret i en have eller lignende, hvor der køres mellem blomster, buske og træer, og som sammen med spor, tunneller, broer, søer og bygninger søges forenet til et harmonisk landskab.
 • Mange viadukter over land forbinder punkter af samme højde i landskabet, ofte for at krydse dale, kløfter og andre forhindringer i et ellers fladt landskab.
 • Han blev fortolkeren af det danske landskab, men aldrig folkelig.
 • Han kombinerede fremstillinger af landskaber og årstidernes forandring, hvorved han optog og citerede mange elementer fra månedsfremstillingerne.
 • Tilgangen muliggør en planmæssig forvaltning af et flersidigt friluftsliv, i form af synliggørelsen af et spektrum af friluftsoplevelser i landskabet.
 • Den markante gengivelse af det islandske landskab af kunstmalerne i landet kan spores tilbage til nationalismen og bevægelsen for at opnå hjemmestyre og selvstændighed, en bevægelse der var meget aktiv i midten af det 19. århundrede.
 • Også arkitektur, by- og vejplaner kan formes som geoglyffer og tegninger i landskabet set ovenfra.
 • Han opnåede stor økonomisk succes med en serie af graveringer af populære schweiziske landskaber.
 • Dette velkendte og særligt romantiske mesterværk blev beskrevet af forfatteren John Lewis Gaddis som efterladende en modstridende fornemmelse, "antyder både herredømme over et landskab og individets ubetydelighed i det.
 • Mange viadukter over land forbinder punkter af samme højde i landskabet, ofte for at krydse dale, kløfter og andre forhindringer i et ellers fladt landskab.
 • Appen ligger mellem Pinneberg og Wedel i nærheden af det beskyttede landskab Holmer Sandberge og skoven Klövensteen.
 • Komplekset af middelalderlige bygninger ligger ved indgangen til Azat-dalen i et landskab med stor naturlig skønhed.
 • Hendes kunst består af interiører, figurer, landskaber og portrætter.
 • Naturparken er præget af den seneste istid, som efterlod et kuperet landskab med bakker og lange fjordarme, som nu er et genskabt sø- og fjordlandskab i et bakket, kystnært landbrugsland.
 • Det første anlægsafsnit falder i tre dele: Østrig med Alper og vintersport, Knuffingen med købstad og car-system og Harzen med landskab, ICE-trace og tivoli.
 • Bjerre mener, at dette har skadet vores retssystem og vores samfunds evne til at samarbejde med netop de mennesker som fremviser huller og krænkelser i det digitale landskab.
 • Volden er anlagt efter en ret linje gennem landskabet og har mod syd haft en tør, spids voldgrav (Kograven).
 • Søen er optaget den nationale schweiziske liste over betydningsfulde landskaber og naturlige monumenter.
 • Marcus Fritz malede motiver fra det jyske landskab.
 • Efter et års rejser rundt til en lang række danske naturområder udgav han i 2009 bogen Danmark er en kvinde genopdagelse i den danske natur med rejsebeskrivelser, dansk naturpoesi og naturfotos fra danske landskaber.
 • de dele af løbet, hvor højdeforskellen er størst, bliver strømmen kraftig og nedskæringen i landskabet meget markant.
 • Jæren ligger lavere end resten af Norge, og minder om danske områder med sit småkuperede og meget frugtbare landskab.
 • Bare 14 år gammel skrev han udførligt om oplevelsen af landskabet en rejse fra Jølster via Gloppen til Bremanger.
 • Den gardenesque tilgang indebar oprettelsen af landskaber i lille skala med spredte haveelementer Til 'haveelementer, se evt.
 • Hans foretrukne motiver var opstillinger, landskaber og modelbilleder og gerne nøgenbilleder, fint sanset og stofligt malet.
 • Menneskets påvirkning af landskabet har overlappet med fremkomsten af middelhavsklimaet.
 • GIS-kortlægningen skal derfor ikke kun opfattes som en traditionel papirkortlægning, men som en GIS-database der skaber et bredt videngrundlag i for eksempel den kommunale planlægning af landskab, friluftsliv, turisme og rekreative interesser.
 • Med den nationale vækkelse begyndte der at danne sig en egen norsk malerskole, der først skabte portrætter og senere landskaber.
 • Visualiseringen af portrætteringen af landskaber en helt ny måde var Friedrichs vigtigste fornyelse.
 • I denne kulturzone opretholdes en række traditionelle landskaber gennem afbrænding, græsning og åbne marker i omdrift.
 • Rammehistorien er en ældre herre, der tager en rejse i tid og sted i et splinternyt IC3-tog - en rejse gennem såvel det danske landskab som DSBs og Danmarks historie.
 • grund af en sænkning af landskabet Storbritannien stiger i nord og synker i syd er denne fare blevet større med tiden.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
by noget en det byen Mere
Begyndende med
q mi mad fer u Mere
Ender med
mur j ab yr y Mere
Indeholder
uf bog ti kat rod Mere
Pattern Matching
søgen dronning træn bøn krav Mere