60 Samlinger til landskab

I dag er plantagerne en del af det landskab, der kendetegner Thy, og de giver gode muligheder for at udøve aktive former for friluftsliv.

Gadeforten kunne være 3-500 m lang og afstanden til gårdene den modsatte side af gaden 80-100 m. Vejbyen var velafgrænset i forhold til de omgivende landskaber og giver ofte indtryk af at være planlagt.

Disse bød flere sælsomme billeder af frosne landskaber og store skove.

Museet beskæftiger sig med sammenhængen mellem øens landskab, kultur og mennesker.

Bebyggelser er mangesidige fænomener, der erkendes både ved deres beliggenhed i landskabet, deres fremtoning, deres funktionsudbud, indbyggernes sammensætning og størrelse, bebyggelsernes lovmæssige stilling, forholdet til omgivelserne og dagligliv.

Faget undersøger landskaber som helheder med fokus at kortlægge forholdet mellem naturlige og samfundsmæssige processers betydning for landskabet.

Weilheim er centerby og den vigtigste by i landskabet Pfaffenwinkels i Bayerisches Oberland.

Det Hvide Palæ står stadig som en markant bygning i landskabet i dag, dog hærget af mange års manglende vedligehold.

Bjergkæden er centrum i et landskab, der i øvrigt er kendetegnet af bløde bakker gennemskåret af bjergfloder.

I det hele taget vil en ensretning af landskabet skade hugormen.

Glasmaleri (2x6 meter) Figurer i Arkaisk Landskab og 15 malerier Ingen Vej Tilbage til Vingstedcentret, Vejle.

Friedrich skabte forestillingen om et landskab fuldt af romantisk følelse die romantische Stimmungslandschaft (det romantiske stemningslandskab).

Mange viadukter over land forbinder punkter af samme højde i landskabet, ofte for at krydse dale, kløfter og andre forhindringer i et ellers fladt landskab.

Han blev fortolkeren af det danske landskab, men aldrig folkelig.

Han kombinerede fremstillinger af landskaber og årstidernes forandring, hvorved han optog og citerede mange elementer fra månedsfremstillingerne.

Tilgangen muliggør en planmæssig forvaltning af et flersidigt friluftsliv, i form af synliggørelsen af et spektrum af friluftsoplevelser i landskabet.

Den markante gengivelse af det islandske landskab af kunstmalerne i landet kan spores tilbage til nationalismen og bevægelsen for at opnå hjemmestyre og selvstændighed, en bevægelse der var meget aktiv i midten af det 19. århundrede.

Også arkitektur, by- og vejplaner kan formes som geoglyffer og tegninger i landskabet set ovenfra.

Han opnåede stor økonomisk succes med en serie af graveringer af populære schweiziske landskaber.

Mange viadukter over land forbinder punkter af samme højde i landskabet, ofte for at krydse dale, kløfter og andre forhindringer i et ellers fladt landskab.

Kunsthalle: det storslåede landskab Cronberg (1879), Søndagsfred, portræt af kunstneren og hans hustru (1887, et hovedværk) med mere; mange af de bedste arbejder er i privat besiddelse.

Lundbye var påvirket af dette program, og kyststrækningen ses som "indbegrebet af dansk landskab".

"Wurstelprater", som ligger helt mod vest i området, og som kun udgør en lille del af det seks kvadratkilometer store landskab.

Volden er anlagt efter en ret linje gennem landskabet og har mod syd haft en tør, spids voldgrav ( Kograven).

Søen er optaget den nationale schweiziske liste over betydningsfulde landskaber og naturlige monumenter.

60  Samlinger til  landskab