Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

109 Samlinger til « mulighed »

109 Samlinger til « mulighed »

 • Atleter eller spillere i holdsport har en række muligheder for at appellere straffen.
 • Nu kunne raderere trygt udføre det yderst detaljerede arbejde, der tidligere havde været stikkernes monopol, og Callot gøre flittigt brug af de nye muligheder.
 • Onklen viser interesse for sin nevø og fortæller ham vidt og bredt om det utal af muligheder, Amerika kan byde .
 • Hvid kan fortsætte med 3.d5, hvor spillet kan overgå til en variant af benoni med flere muligheder for hvid, fordi han ikke behøver spille c4.
 • Betegnelsen bruges af kritikere af Digital Rights Management, der mener, at teknologien kun kan bruges til begrænsning af forbrugernes muligheder.
 • En vigtig problemstilling i diskussionen om lighed er, hvorvidt man ønsker lighed i mulighederne for forskellige personer eller lighed i udfaldet.
 • Ferritslev ligger meget tæt naturperlen Tarup-Davinde, som er et stort aktiv for området med en masse muligheder for fritidsaktiviteter.
 • I børnecirkussene har børn og unge mulighed for at realisere deres drømme og potentiale gennem en bred vifte af aktiviteter, som cirkus tilbyder.
 • Rent faktisk havde McClellan to friske korps i reserve, Porter's V og Franklin's VI, men han var for forsigtig, og bekymret over muligheden for et snarligt modangreb fra Lee.
 • Kulierne blev ofte lokket med urealistiske beskrivelser af mulighederne i udlandet.
 • McCullough, p. 293. De anså Wallace, den siddende vicepræsident, for at være for venstreorienteret, og havde alvorlige betænkeligheder ved muligheden for at han kunne blive præsident.
 • Administrativ rekurs er betegnelsen for muligheden og proceduren for at påklage en forvaltningsmyndigheds afgørelse til en anden forvaltningsmyndighed.
 • Allerede i 1960'erne flyttete han med sine billeder grænseren for maleriets muligheder med en radikalt ekspressiv stil, provokerende billedtemaer og motiviske inversioner.
 • Presset mod velfærdsstaten og den heraf følgende binding af regeringernes muligheder for at udvikle velfærdsstaten har betydet at der er stillet spørgsmålstegn ved velfærdsstatens fremtidsmuligheder.
 • Efter mange års borgerkrig og ufred skal et nyt samfund bygges op. Nogle unge mennesker fra hovedstaden giver et bud mulighederne.
 • 'afsakraliseredes' Skeppsholmskyrkan, og blev dermed en profan (ikke-kirkelig) bygning med større og bredere muligheder for fortsat anvendelse.
 • I den gamle skolebygningen Svinskjeret er det i dag en café med mulighed for overnatning.
 • I dag foregår det stort set udelukkende digitalt i en colorcorrektor med mange muligheder.
 • Snart opstod i England mange store cykelproducenter, der store muligheder i den branche.
 • Huntford, s. 257 I januar 1894 havde han diskussioner med både Henriksen og Johansen om muligheden for at gennemføre en slædetur med hunde fra "Fram" til Nordpolen, men de lagde ingen umiddelbare planer.
 • Opdelingen af kode og dokumentation gør det muligt at skrive (eller flot gennemlæse) dokumentation uden mulighed for at indføre fejl i selve kildekoden.
 • Skønt der altid har været enighed om, at et kondominat er en teoretisk mulighed, har der i praksis kun sjældent eksisteret kondominater.
 • Kodeordet er støj og erkendelsen af støjens muligheder.
 • Snillfjord er som skabt for ferie og fritid med gode muligheder for jagt, fiskeri og friluftsliv.
 • Berkeleymødet afledte Teller diskussionen fra fissionsvåben til muligheden ved et fusionsvåben hvilket han kaldte Superen(en tidlig udgave af hvad der senere blev kendt som brintbomben).
 • Ultimativt resulterede Paul Atreides fødsel i muligheder som ikke var forudset i Bene Gesserits plan.
 • Efter bondens frigørelse i form af selveje, kom udflytningen som en naturlig følge af bondens nye mulighed for at flytte, hvilket endvidere medførte udskiftningen.
 • Særligt ved en stor forbedring af deres uddannelsesmuligheder og desuden muligheden for at ernære sig som håndværkere foruden det traditionelle handelsfag.
 • De, som fortsat krævede kolonierne tilbage, i forbindelse med nazisternes magtovertagelse nye muligheder.
 • Blandt disse muligheder har de tre første løsninger i form af en udvidelse Hovedbanegården den fordel, at der er bedst forbindelse til bus, metro og S-banen.
 • I december 2015 afrapporterede Transport for London sin forundersøgelse af de forskellige muligheder og konkluderede, at en rute til Lewisham via Old Kent Road frem for via Camberwell var at foretrække, og at denne forlængelse kunne åbnes i 2030.
 • De to kampagner beviste, at Wien var placeret den yderste grænse af osmanniske muligheder.
 • grund af de forbedrede muligheder for kortlægning blev det besluttet at udarbejde kort i målestoksforholdet 1:200 000, dvs. en væsentligt bedre opløsning end oprindeligt planlagt.
 • Der blev lagt vægt lighed med forbillederne under hensyn til de daværende tekniske muligheder, men præcis gengivelse gjaldt det ikke om.
 • Skolen har idrætssal med mulighed for opstilling af scene.
 • Dog har det føderale undervisningsministerium alligevel en vis indflydelse via sine muligheder for at påvirke finansieringen af undervisningen.
 • Ifølge teorien om Vejledning i fællesskaber er vejledning en praksis, hvor mennesker skal kunne udforske deres muligheder sammen med én, der har en professionel indsigt i muligheder indenfor uddannelse såvel som udviklingen arbejdsmarkedet.
 • Spillet indeholdt blandt andet innovationer som muligheden for at bruge adskillige forskellige ting, en omfattende verden med hemmeligheder at udforske samt spilkassettens mulighed for at gemme spilfremgangen ved hjælp af "batteribackup."
 • Georgia udtrykte også interesse for denne mulighed.
 • Eastwood omtalte sin rolle i filmen som "en kærkommen mulighed for at spille med sande følelser uden at være fuldstændig operationel og uden at skulle tænde kanoner med cigarer."
 • Forfølgelsen førte over en kystslette, som ændrede karakter fra åben halv-ørken til store olivenlunde, hvilket åbnede muligheder for bagholdsangreb.
 • PlayStation 3-udgaven af XrossMediaBar (udtalt 'Cross Media Bar' og forkortet 'XMB') indeholder ni kategorier af muligheder.
 • I lægeundersøgelsen foretages en klassifisering af misdannelsens omfang og evt. muligheder for operation og hjælpemidler drøftes.
 • i kølvandet af samtidens ubegrænsede muligheder for reproduktion.
 • Den nyrejste del af Lisbjerg Skov er en kombination af skov og åbent landskab med sletter, enge, små-søer, dale (tidl. grusgrave), levende hegn, bugtede veje med mulighed for landskabelige udsigter over det omgivende terræn.
 • At være den første i Rom var en dårlig kompensation for denne spildte mulighed".
 • I 1224 sendte den tysk-romerske Kejser Frederik 2. en ekspedition mod Malta for at etablere den kongelige kontrol og forebygge den muslimske befolknings muligheder for at støtte en muslimsk oprør i Kongeriget Sicilien.
 • Matt Groening har udtalt, at han besluttede at give Homer arbejde kraftværket grund af muligheden for at Homer til at skabe ravage.
 • Mange af de indsatte brugte weekenderne i gården til at tale med hinanden og diskutere kriminalitet, den eneste reelle mulighed de havde i løbet af ugen for at føre længere samtaler.
 • En lænestol med mulighed for tilbagelæning og en fold-ud fodstøtte, er en hvilestol.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag