Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

89 Samlinger til « par »

89 Samlinger til « par »

 • Angrebet var dristigt og risikabelt, men faldt ud til FN-styrkernes fordel: de mødte kun let modstand og i løbet af et par dage blev Seoul genindtaget.
 • Hovedturneringen har deltagelse af 48 par. Heraf havde 43 par kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr.
 • Fritten har været et medlem af den menneskelige husstand i et par tusinde år.
 • Astronauterne, som arbejder i rummet den Internationale Rumstation, er aldrig mere end 400 km oppe, men med den planlagte Mars-mission kan det ændre sig inden for de næste par årtier.
 • Som i skuespillet handler filmen om parret George og Martha, der efter en fest et universitet inviteter et yngre par med hjem til et "afterparty" i George og Marthas hjem.
 • Noget kunne tyde , at der dette sted har været plads til et par tøjrede heste og et køretøj eller to.
 • Omtrent 220 pyramider blev bygget tre steder i Nubien over en periode et par hundrede år for at tjene som grave for konger og dronninger af Napata og Meroë.
 • Hvor det er valgfrit vil man se nogle par danse den modsatte vej rundt i forhold til andre par i en kreds.
 • Efter sin pause søgte Lynn Anderson at revitalisere sin karriere, men hun havde trods udsendelse af flere album et par forskellige plademærker ikke alt for stort held hermed.
 • Derfor besluttede holdet bag Vild med dans at ændre antal af deltagende par fra tre til to i finalen.
 • I 1984 stoppede jeg samarbejdet med dette hold og jeg afholdt I årene efter et par mindre turnéer med skiftende besætninger.
 • I hvert tilfælde berettiger kunstnerens tidlige ophør med arbejdet til et par menneskelige ord som forklaring.
 • Den næste i arverækkefølgen skulle være eventuelle børn af parret, fulgt af Marias søster Anne og hendes børn.
 • I starten af 1800-tallet var bestanden omkring 170.000 par, men systematiske indsamlinger af de fede unger betød, at arten gik voldsomt tilbage op gennem 1800-tallet.
 • Men efter sæsonen blev man tvangsnedrykket, da en bestikkelsessag fra et par år tidligere dagens lys.
 • Men forskellige forhold, især familiens mistro til hans lidt tvivlsomme adelskab gjorde, at familien Michaelis, om end med besvær fra det forelskede par, afviste indgåelse af et ægteskab mellem Louise Michaelis og Vargas.
 • I de følgende år var Magnus Pelander det eneste faste medlem og trommerne og bassen blev skiftevis fordelt mellem Henriksson brødrene og et andet broder par Mats (bas) og Jonas (trommer) Arnesén.
 • Politiet har sagt at de har brug for et par dage til at undersøge gerningsstedet og efterfølgende har embedsmænd fra Dawson College besluttet at skolen vil forblive lukket indtil tidligst mandag 18. september 2006.
 • Damedoublerækket havde deltagelser af 16 par, hvoraf et par har modtaget et wildacrd.
 • Der er ingen oplysninger om numrenes distribution for de første par bind, men i årene 1843-1845 blev 300-400 eksemplarer af bindene 6-8 solgt Island og i Danmark.
 • Om egentlig poetisk produktion var der næppe tale: et par komiske smådigte (Drankerkantate og Ballade) og en Børnevise var næsten det eneste af noget blivende værd, han frembragte.
 • Den blev lanceret i 1926 som deres første kommercielle produkt, og den blev grundlaget for firmaets eksistens i de første par år.
 • Hjemme hos Katrine og Mads, en helt almindelig familie med et par teenagebørn, skal man i år atter forsøge at samle hele familien om en traditionsrig juleaften med salmesang og andesteg.
 • Fælles skærm/Individuel skærmning af hvert par: F/UTP betegner eksempelvis, at der blot er en fælles folieskærm for alle par i kablet, men ingen individuel skærmning af hvert par.
 • Typisk et forløb et par dage, hvor de nye studerende kan deltage i gruppedannende aktiviteter.
 • De arbejder ikke, indsamler ikke pollen eller nektar og avles kun med det ene formål at parre sig med nye dronninger, ved at befrugte dem disses flyvetur udenfor stadet/kuben.
 • Denne proces er lettere, når et gen er blevet kopieret, fordi det øger redundans i systemet; ét gen i parret kan erhverve en ny funktion, mens den anden kopi fortsætter med at udføre sin oprindelige funktion.
 • En skov er en urettet graf i hvilken hvert par af knuder er forbundet af højst én sti.
 • Sangen består af par af vers og omkvæd, hvor hver halvdel af hvert par består af fire linjer formen ABCB.
 • Til slut overrækker Tryms søster hammeren til parret, hvorpå Thor knuser alle jætterne med den, og Thor og Loke kan atter rejse hjem.
 • Nicklaus missede et kort birdieputt 17. hul (par 5), hvor Watson havde nået greenen to slag og scorede en birdie.
 • Gennem de seneste par år er kajakroning blevet en eftertragtet sport.
 • Under krigen malede han næsten kun klovner, nøgenstudier og elskende par. Efter krigen begyndte han at male fantasidyr i stil med aggressive haner, katte og tyre.
 • Historien er en romantisk komedie om et par 14-årige tvillinger.
 • Men dette gør Tess ikke, og talen som Jane holder for store konsekvenser for det forlovede par, da George vælger at bryde med Tess.
 • Renteudgifter er fradragsberettigede i kommunalskatten, med forskellige regler for renteudgifter henholdsvis under og over 50.000 kr for enlige og 100.000 kr for par.
 • Ved et par ekstraordinære anledninger blev ordenen tildelt kvinder uden for hoffet for fortjenester, som deres ægtemænd havde indlagt sig som henholdsvis statholder i Irland og statsminister for Storbritannien.
 • Den er grøn og har en levetid et par måneder.
 • Allerede efter et par sæsoner måtte teatret lukke, og bygningen fungerede som bl.a. biograf frem til 1980, hvor Jes Kølpin genåbnede stedet som teater- og filmhus.
 • Var kun 2 måneder i Dreibergen, derefter i et par andre tyske fængsler.
 • I 1963 døde døtrene med kun et par måneders mellemrum.
 • Alene i Kina bruges og smides der ud, årligt estimeret 45 milliarder par engangsspisepinde.
 • For eksempel havde Ministeriet for Rigdom i sin forudsigelse anslået kvartalets produktion i fodtøj til eet hundrede og fem og fyrre millioner par sko og støvler.
 • Deres sange er generelt relativt korte som regel under 3 minutter og nogle gange blot et par sekunder.
 • Men lokalbefolkningens misbilligelse af det ugifte par, ikke mindst fordi han engagerede nogen af byens unge piger som modeller, førte til at det måtte flytte.
 • Ironisk nok var Christian Krohg der sammen med sin kone var modellerne til parret anløbsbroen den eneste positive røst: 'Det er et meget bevægende billede, højtideligt og seriøst næsten religiøst'.
 • Et dobbeltkrater, hvoraf "Bečvář Q" udgør det nordvestlige af parret, dækker den sydvestlige rand.
 • Den er sædvanligvis synlig med det blotte øje i et par måneder omkring klimaks.
 • Også Marie var maler, og trods mindre sygdom blev rejsen en stor personlig og kunstnerisk oplevelse for det nygifte par.
 • Nogle gange kun et par måneder, og andre gange et par år.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

Navneord
dag hjem viden skov hav Mere
præpositioner
af Mere
Metaforer
en mig by noget byen Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
vi jo k ar isk Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere