89 Samlinger til par

Angrebet var dristigt og risikabelt, men faldt ud til FN-styrkernes fordel: de mødte kun let modstand og i løbet af et par dage blev Seoul genindtaget.

Hovedturneringen har deltagelse af 48 par. Heraf havde 43 par kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering pr.

Bogey betyder at spille 1 slag over hullets par.

Fælles skærm/Individuel skærmning af hvert par: F/UTP betegner eksempelvis, at der blot er en fælles folieskærm for alle par i kablet, men ingen individuel skærmning af hvert par.

Hvor det er valgfrit vil man se nogle par danse den modsatte vej rundt i forhold til andre par i en kreds.

Noget kunne tyde , at der dette sted har været plads til et par tøjrede heste og et køretøj eller to.

Typisk et forløb et par dage, hvor de nye studerende kan deltage i gruppedannende aktiviteter.

Fritten har været et medlem af den menneskelige husstand i et par tusinde år.

år efter udnævntes yderligere et par medregenter (

Men efter sæsonen blev man tvangsnedrykket, da en bestikkelsessag fra et par år tidligere dagens lys.

Men forskellige forhold, især familiens mistro til hans lidt tvivlsomme adelskab gjorde, at familien Michaelis, om end med besvær fra det forelskede par, afviste indgåelse af et ægteskab mellem Louise Michaelis og Vargas.

Politiet har sagt at de har brug for et par dage til at undersøge gerningsstedet og efterfølgende har embedsmænd fra Dawson College besluttet at skolen vil forblive lukket indtil tidligst mandag 18. september 2006.

Damedoublerækket havde deltagelser af 16 par, hvoraf et par har modtaget et wildacrd.

Der er ingen oplysninger om numrenes distribution for de første par bind, men i årene 1843-1845 blev 300-400 eksemplarer af bindene 6-8 solgt Island og i Danmark.

Dermed vandt Hobro IK 5-1 samlet og rykkede op i 1. division efter et par år i 2. division Vest.

Gud er det mest åbenlyse eksempel et sådant, idet Gud er Subjektet par excellence; den som er ved sig og for sig. s. 64f Det Andet Subjekt står således i centrum og spejler sig i subjekterne, der deres side også spejler sig i Subjektet.

Den blev lanceret i 1926 som deres første kommercielle produkt, og den blev grundlaget for firmaets eksistens i de første par år.

Efter det lange ophold i Barcelona skiftede John Lauridsen klub til CD Málaga, hvor han sluttede det spanske eventyr med et par sæsoner (

Hjemme hos Katrine og Mads, en helt almindelig familie med et par teenagebørn, skal man i år atter forsøge at samle hele familien om en traditionsrig juleaften med salmesang og andesteg.

Fælles skærm/Individuel skærmning af hvert par: F/UTP betegner eksempelvis, at der blot er en fælles folieskærm for alle par i kablet, men ingen individuel skærmning af hvert par.

Lillehjernen er forbundet med hjernestammen via flere par af kanaler.

Filmen er en genindspilning af den spanske gyser REC og er næsten en hel skud for skud genindspilning med et par undtagelser såsom tilføjede scener og dialog.

Sangen består af par af vers og omkvæd, hvor hver halvdel af hvert par består af fire linjer formen ABCB.

Primært for sejlere fra den håndfuld af marinaer der ligger i Aarhusbugten, hvorfra der kun er et par timers sejlads til Knebel Vig.

Et omfattende plot står bag, men hun får hjælp af et par særprægede danskere, der viser sig at være privatdetektiver.

89  Samlinger til  par