Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

247 Samlinger til « skole »

247 Samlinger til « skole »

 • Af og til var vejret ikke til udflugt i skoven når disse disse arrangementer blev afholdt, men dette nød eleverne den nærmeste skole godt af, da Hans Rising inviterede børnene fra de små klasser til gratis kage og sodavand.
 • En dreng mistænkes uden grund for en række forseelser skolen, men det lykkes ham med et par kammeraters hjælp at rense sig for mistanken og finde frem til de rette skyldige.
 • I 1956-63 blev den første del af den nuværende skole (med røde tage) opført, og i 1971-74 blev tilbygningen med de flade grå tage bygget.
 • Her skiftede han hovedfag flere gange og forlod efter fem år skolen uden afgangseksamen.
 • I forbindelse med skolen bygges der en daginstitution med børnehave og vuggestue.
 • I filmen bliver der kun vist piger fra skolen, men i bogen er skolen både for piger og drenge, ligesom Hogwarts er det.
 • Hun var også medlem af Læseplansudvalget (1960-1961), som med skriftet Den blå betænkning bidrog til en ny udformning af undervisningen i landets skoler.
 • Bogen er udgivet i anledning af skolens 100 års jubilæum.
 • I 1997 indvilligede Hanne og Kaj Smedemark i at overtage ledelsen af skolen og medarbejderstaben blev reduceret betydeligt.
 • Han blev således student fra den franske skole i Berlin allerede som 16-årig, to år før det normale.
 • I april 2019 annoncerede Kariņš' regering et forslag for fire trin af et minimum antal studerende for skoler baseret kommunens størrelse og lokation.
 • Foreningens hovedformål er at formidle et samarbejde mellem de katolske skoler i Danmark for at styrke skolerne, både principielt og konkret, i deres målsætning som katolske skoler.
 • Chambers underviste snart klasser skolen og overtog meget af administrationen, da MacGregor blev skadet i 1898.
 • FELS er i sin udvikling vej fra en ren virtuel centraliseret skole til at blive en stærkt, men decentral styret og udviklet uddannelsesfacilitet, der inddrages og benyttes efter behov og ønsker.
 • Fra øst til vest ligger en geografisk grøn stribe som består af de grønne områder omkring skolerne samt Laurbærparken.
 • Adam Smith formåede som grundlæggeren af den klassiske eller liberale skole inden for nationaløkonomien i stor udstrækning at beherske økonomisk tænkning og økonomisk politik i tiden fra før 1800 til hen imod år 1870.
 • Tilsyneladende er der et godt forhold mellem skolen og landsbyen, og skolens elever og de lokale landsbyboere kommer godt ud af det med hinanden.
 • Gunkel var en fremragende repræsentant for den religionshistoriske skole (die religionsgeschichtliche Schule), en gruppe teologer fra Göttingen, som delte opfattelsen af hvordan man kunne analysere udviklingen af religioner.
 • I marts ophævede en skolelov universitets monopol og gav gejstligheden en stærk stilling inden for de styrende universitets- og skoleråd og fri adgang til oprettelse af private gejstlige skoler.
 • Osman Larussi blev selv dræbt af russiske sikkerhedsstyrker under den afsluttende storm skolen.
 • Han var allerede i 1949 blevet lærer Hodsager Gamle Skole, hvor han havde afløst sin far Søren Vad Jensen, der havde været lærer skolen siden 1908.
 • Han dimitterede som skolelærer fra Silkeborg Seminarium i 1915, og efter nogle år med vikariater og værnepligt, blev han i november 1919 vikar for en vinter Torsted nordre skole, senere Kronhede skole.
 • grund af mangel plads i kommunens skole, gav kommunen tilskud til eleverne Tørring Privatskole, skolens økonomi var sådan set ganske udmærket.
 • Storinkvisitor, og hun overvåger undervisningen hos alle lærere skolen, også Hagrids, hvor hun forsøger at finde en grund til at fyre ham, da hun hader alle halvmennesker.
 • I de senere år er klubben vokset kraftigt grund af et stort opsøgende arbejde skoler og fritidsordninger.
 • Der går ca. 600 elever og 85 medarbejdere skolen, hvilket gør den til en forholdsvis lille skole i kommunen.
 • Hun bliver mobbet af medlemmer af skolens cheerleader-og fodboldhold, men er tilfreds, da quarterback Finn Hudson slutter sig til kor, og udvikler et crush ham.
 • Grundskolesystemet er praktisk talt det samme som i resten af England med en blanding af offentlige og private skoler.
 • Opnåelse af gode karakterer afhænger dog af mange andre faktorer end IQ, såsom "vedholdenhed, interesse i skolen, og vilje til at studere".
 • I sin tid skolen blev Blair venner for livet med adskillige af de senere britiske intellektuelle, blandt andet Cyril Connolly, som senere blev redaktør tidsskriftet Horizon, som udgav mange af Orwells mest berømte essays.
 • Sidstnævnte er også blevet "godkendt" af den Kinesiske Regering samt Dalai Lama, der dog aldrig tidligere har blandet sig i interne anlæggender vedr. Karma Kadjy skolen, da han er leder af en anden skole.
 • Andet forskning viser at studerende fra demokratiske skoler, heriblandt Sudbury-skoler, generelt klarer sig bedre inden for de naturvidenskabelige fag målt i forhold til børn fra traditionelle skoler.
 • Han fik gennemført, at der blev bygget og indrettet sløjdsale mange skoler, hvor der ikke før havde været nogen, efter Galatius's tid var der sløjdsale alle skoler i København.
 • En gammel tradition skolen er, at eleverne hvert år i juni vælger en blandt sig som "Ældste (søster)" (お姉さま, Oneesama, egentlig Respekteret ældre/ældste søster eller (familiært) Storesøster).
 • Foreningens formål er at kæmpe for retten til frit at kunne vælge skole efter holdninger og værdier som alternativ til den offentlige skole.
 • Han har dog beskrevet sin uddannelse skolen som "rædselsvækkende".
 • Ældste klasse gik om sommeren i skole 2 dage om ugen og om vinteren 4 dage.
 • A.J. fortsætter med at komme i problemer i skolen trods af hans succes fodboldholdet; dette kulminerer i at han bliver bortvist.
 • Serien (undtagen ekstraafsnittet) følger skoleårets gang fra Mizuhos start skolen i foråret frem til nytårsballet.
 • I 2014 blev det bestemt at indføre engelsk som eneste undervisningssprog i skolen.
 • Da Sam næste dag møder i skole, opdager hun at Austin har iværksat en eftersøgning skolen, efter denne "Askepot".
 • I 1904 blev Sønder Vium og Esbøl beskrevet således af Trap: "Sønder-Vium (1340: Wiim) med Kirke og Vandmølle; Esbøl med Skole og Missionshus (opf. 1897);"
 • Sideløbende med etableringen af danske skoler udvikledes et dansk børnehavearbejde i Sydslesvig.
 • Kvarteret omkring den tidligere station er også i dag hjemsted for de to nabobyers fælles faciliteter: skolen, egnscentret og plejehjemmet.
 • Mandag og onsdag formiddag afholdes udvalgs- og husgruppemøder, og eleverne tager del i fællesrengøring hele skolen.
 • Skak er stadig et fag skolen, men der er kommet faciliteter til mange andre fag.
 • Man havde også i starten lagt et filttæppe over hele skolen som nu er ændret til vinyl.
 • Trækirken blev bygget i overensstemmelse med traditionerne i folkearkitekturen den galiciske skole.
 • I Nibøl findes et gymnasium (Friedrich-Paulsen-Schule) med cirka 1.200 elever, en tysk (Regionalschule) og en dansk folkeskole (Nibøl danske Skole) og en handelsskole.
 • Også skoleområdet udførte Johan Ludvig Reventlow en pionerindsats med forbedringer af skolerne i baroniet, og oprettelse af et lærerseminarium Brahetrolleborg.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen by det en Mere
Begyndende med
em my ar skov we Mere
Ender med
by ar isk rd ry Mere
Indeholder
t selv eb te pus Mere