57  Samlinger til  strand

57 Samlinger til strand

Long Beach, som er en 16 kilometer lang strand ved Wickaninnish Bay, er parkens mest besøgte turistmål.

Hamilton 1996 p. 48 Den beredne newzealandske riffelbrigade ankom til Tel el Marakeb for at 14 dage ved stranden inden den vendte tilbage til El Fukhari nær Tel el Fara.

Den sydligste del af stranden, tæt ringvejen, hedder Chaweng Noi (Lille Chaweng).

I kongeriget blev stranden betragtet som privat ejendom hørende under den tilstødende kystejendom, hvilket medførte, at ejeren kunne forbyde enhver form for færdsel og ophold stranden, herunder badning fra denne.

I dag kan den kun nås via udyrkede områder langs stranden.

Det er ikke tilladt ejeren af en kystejendom, at spærre for færdsel til fods, i kørestol, med barnevogn m.v. stranden med hegn og lign.

Ydermere der ikke køres i bil strandene, hvilket gør det trygt og roligt at færdes der for både børn og voksne.

Surferne red bølgerne ved stranden dvs. de var afhængige af naturens (u)orden.

Imens dræber Spencer den anden voldtægtsmand, Kruger, stranden.

Ved 07:30 nærmede de første enheder sig stranden.

De malede fiskerne stranden, havet, klitterne og udsigten ind over Skagen.

Langs fjordens brakvandskyster går enge og moser ofte direkte over i fjorden uden nogen strand.

den måde sørgede de allierede endda for at der var bagere og barbere samt andre former for service ved strandene.

Ved enhver amfibieoperation har forsvareren to muligheder for defensiv strategi: stærkt forsvar strandene eller dybtforsvar.

Det betyder, at byen kun har 200 meter fra sin østligste grænse til stranden ved Marinella.

Men da tog grindemændene stranden sagen i egne hænder og foretog civile arrestationer af tre af Sea Shepherd-aktivisterne og holdt dem fast inde stranden, indtil politiet kom og tog over.

Claussen arbejdede som fotograf frem til 1929, hvor hun trak sig tilbage til Frederikshavn, hvor hun boede i et hus ved stranden.

Der udbrød svære kampe bag strandene, og således forsøgte 12. SS panserdivision (

Det er medens han er vidne til de allieredes første landsætning under 2. verdenskrig i Afrika, at Kilroy efterlader sin første graffiti, ridset ind i en klint stranden.

Leadbeater fik øje Krishnamurti en strand, som selskabet ejede, langs med Adyar floden og han var fuld af forbløffelse over at være vidne til den "mest vidunderlige aura, han nogensinde havde set, uden antydningen af selviskhed."

For bedre at kunne koordinere landgangen strandene, bombardementet og beskydningen fra skibene fløj de Allierede regelmæssigt rekognosceringsflyvninger over Normandiet.

Bevarede træer er set efter storm ved lavvande strandene ved Perranuthnoe.

En sidste gang sætter han sig i liggestolen ved sit badehus og betragter Tadzio, der erotisk leger stranden med en ældre dreng.

Okas tropper beskød kraftigt marinesoldaterne stranden i et forsøg at forhindre dem i at blive evakueret, og kystvagtbesætningerne landgangsfartøjerne reagerede ved selv at yde kraftig beskydning for at dække marinesoldaternes tilbagetrækning.

Casper Steinfath er nummer seks stranden efter den første bøje, men efter den anden bøje ligger han nummer et og vinder senere løbet og præmiechecken 100.000 kroner.

Den 2. august 2013 flyttede et transportfirma med en mobilkran og bil båden fra Nydamværftet til stranden foran nausten.

Cota var en af de højest rangerende officerer stranden den dag.

Dette er tilladt overalt, blot man i øvrigt overholder reglerne for færdsel og ophold stranden samt fiskerilovens regler om fredningsbælter.

Især pegedes , at de tætbebyggede sommerhusområder kun sjældent gav mulighed for tilkørsel og parkering ved stranden for fremmede og derved forhindrede brugen af bademulighederne for andre end sommerhusejerne.

Dette område kaldes også Chaweng, selv om det er et par kilometer fra stranden.

Turisme i Israel omfatter ferie- og fritidsrejser til en række historiske og religiøse mål i landet samt til strande og til områder, som er arkæologisk interessante.

Her ligger et antal mindre resorts mod stranden, samt tre anløbsbroer for bådforbindelser til de omkringliggende øer.

Vi følger Johannes Larsen en tur ned til Storebælt, hvor han sidder ved en robåd stranden og prøver at finde et motiv, også gennem den medbragte kikkert.

Rygning er kun tilladt tydeligt mærkede områder, typisk inde i en rygekabine ved stranden.

I almindelighed man fjerne sten og sand m.v. fra stranden i det omfang man kan føre tingene med sig uden hjælpemidler, eller med et udtryk fra Jyske Lov det man kan have i sin hat.

Der blev etableret badebro, bådebro, servering ved stranden og rutebåde til udflugtssteder i Lillebælt.

Kødet og spækket skulle deles i det der færøsk kaldes drápspartar, dvs. at alle som deltog i jagten havet eller i slagtningen stranden, fik hver sin del.

Herved blev skabt en bag stranden.

Fil:Badende drenge en sommeraften ved Skagens strand (1899 painting).

Den åbne østlige flanke blev domineret af Wadi Ghazza, som kun kunne krydses fem steder og fra stranden ved Middelhavet.

Han beskytter øen mod invasion og kan forvandle sten stranden og træer i skoven til krigere.

Og det foregår enten via de stier, der gennemskærer øen, eller langs strandene.

Forskellige byer i Nordeuropa havde faste markedspladser, såkaldte "fed", et stykke fra stranden.

Det meget betydelige tab af militært udstyr strandene ved Dunkerque forstærkede den britiske regerings finansielle afhængighed af De Forenede Stater.

I begyndelsen boede Jorn med sin familie i et telt stranden, senere lånte kunstneren Lucio Fontana dem sit sommeratelier.

Her pressede de prøjsiske tropper danskerne i defensiven, og tilbagetrækningen fra Stengård langs stranden til brohovedet var særdeles vanskelig.

En domstolsafgørelse krævede nedrivning af de halvt færdige huse, der var opført uden tilladelse ovenfor stranden.

Men er sommervejret godt, kan børnefamilier være mere fristet til en tur stranden end et spontant besøgt Sporvejsmuseet.

Et udsnit af den langstrakte strand ved Jūrmala.

Resten af templet kan ses i vandet fra stranden eller af dykkere.