35 Samlinger til tale

Tønder var en type officererne af den gamle skole, myndig og djærv i sin tale, mere frygtet end afholdt af sine underordnede.

S. 164 Undersøgelserne problematiseres dog ved, at indhold, kropssprog og stemme hører sammen i udførelsen af talen.

Han er i stand til tale og kan slås ved at køre ind i modstandere.

grund af filmen og dens nu berømte indledende monolog foran et enormt amerikansk flag, som baserer sig elementer af taler, som Patton holdt forskellige tidspunkter, er Patton kommet til at symbolisere krigerens grusomhed og aggressivitet.

Legenden fortsætter med at poltergeisten tager til i styrke, flytning af forskellige objekter, tale og have samtaler med familien og gæster.

Guldborgsund Kommunes borgmester afholdt i den forbindelse en tale, hvor han gennemgik noget af museets historie og udvikling.

Man kan ikke vide, hvad det ubevidste er, men det ubevidste fremkommer i talen.

Selv syntes Høyen i en lang årrække uforandret, med samme friskhed i talen, samme klang i stemmen, samme muntre spøgefuldhed i hjemmet kun middagssøvnen var bleven lidt længere.

Villy Fuglsang var flere gange tale som formand for DKP, men afviste blankt.

Foruden at høvding i daglig tale kan ses anvendt om enhver, der indtager en politisk ledende stilling.

Et kendskab til denne tale kan måske hjælpe læseren til at løse gåden.

Der kan en gang imellem være en vis kraft i disse taler, men de skæmmes af tidens sædvanlige tilbøjelighed for det svulstige, det bombastiske.

Sprechgesang (tysk for talesang) eller sprechstimme (talestemme) er en sangteknik baseret en mellemting mellem tale og sang.

Dette område har størst betydning for opfattelsen af tale.

Det var Theresias opgave at snøre denne attest fra anklageren, med tale om at den nok skulle bruges mod hendes mand, men i virkeligheden skulle den bruges mod den offentlige anklager selv.

optagelser fra talen ses det, at Martin Luther King et tidspunkt fraviger sit manuskript og begynder at tale frit, næsten improviseret.

Se note 1 for link til den fulde ordlyd af talen.

Skønt latterliggjort i de første avisudgaver såvel præsidenten som talen steg agtelsen blandt udgiverne efterhånden som de forstod budskabet.

Dette viser at svækkelsen specifikt vedrører evnen til at anvende sprog, og ikke fysiologien til produktion af tale.

Uagtet Moltke fuldstændig beherskede det danske sprog i skrift som i tale, vedblev hans modersmål, tysk, dog at ligge ham nærmest, og det er også i dette sprog, at hans optegnelser er affattede.

Vogt brød sig ikke om den slags folkelig tale og blev forlegen.

En god deklamator eje en ganske stor kundskab om det sprog, som han bruger, især med hensyn til dets i forskellige stilarter af tale anvendte ordformer samt dens udtale, hvilket i almindelighed efterstræbes som landets "rigssprogsudtale".

Til aftenfesten strandpavillon Bellevue Blokhus strand er der inviteret 270 gæster, strømmen af taler og sange fortsætter.

Offentlighedens svar talen var blandet.

Der var den tid tydeligvis tale om velorganiserede stammesamfund eller småriger, heriblandt Kgagalagadi-stammen, der regnes for at høre til Moritsane-kulturen, og Toutswe-stammen længere mod nord.

35  Samlinger til  tale
seowriting.ai SurgeGraph Writing Analytics