Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

51 Samlinger til « tale »

51 Samlinger til « tale »

 • Italesættelsen eller dannelsen af et objekt fordrer altså, at man kun kan have bestemte holdninger og meninger om det, dvs. at der kun er ´en rigtigmåde at tale om objektet .
 • Han tog især del i alle forhandlinger vedrørende landbospørgsmål og forsvarede sine meninger med ejendommelig kraft i korte og fyndige taler.
 • Han er i stand til tale og kan slås ved at køre ind i modstandere.
 • timer senere fremkom han med en ny version, og denne gang med direkte tale.
 • S. 164 Undersøgelserne problematiseres dog ved, at indhold, kropssprog og stemme hører sammen i udførelsen af talen.
 • Hans voldsomme udtryk og hele energiske tale rev forsamlingen med, og han var snart dens ledende mand.
 • Offentlighedens svar talen var blandet.
 • Allerede året efter talen, i april 1969, blev der ved møde i universitetets konsistorium fremlagt forslag om studenterrepræsentation i studienævn, i fakultetsråd og konsistorium.
 • J.A. Brasen deltog i sin tids store kirkedebatter og skrev en række taler og pamfletter.
 • Et flertal af befolkningen i orientalsk taler marokkansk Darija arabisk (86,2%) som et første eller andet sprog.
 • Selv syntes Høyen i en lang årrække uforandret, med samme friskhed i talen, samme klang i stemmen, samme muntre spøgefuldhed i hjemmet kun middagssøvnen var bleven lidt længere.
 • Når man har brug for at skelne mellem de to nationale varianter, hedder de officielt nordnederlandsk og sydnederlandsk, men i daglig tale omtaler mange stadig den sydlige variant som flamsk.
 • I starten hed samarbejdet HF Vest Sønderjylland (eller i daglig tale HF Vest), men efter to sæsoner blev navnet lavet om til Team Møgeltønder Tønder eller i daglig tale TM Tønder.
 • Foruden at høvding i daglig tale kan ses anvendt om enhver, der indtager en politisk ledende stilling.
 • Lande hvor sprog af de tre hovedgrene af den Slaviske sprogstamme tales.
 • Et kendskab til denne tale kan måske hjælpe læseren til at løse gåden.
 • I daglig tale blev klienten dog som regel stadig blot omtalt som MSN eller Messenger.
 • At lade livets egen komposition tale.
 • De åbninger for kritik som Khrustjovs tale havde ført til, gav redaktionen inspiration til at skrive en kritisk leder om jøderens stilling i Østeuropa.
 • ; i daglige tale kaldet LIFE.
 • Sprechgesang (tysk for talesang) eller sprechstimme (talestemme) er en sangteknik baseret en mellemting mellem tale og sang.
 • Vær ikke milde og undergivne i jeres tale, den, der har en sygdom i sit hjerte, fatter (usømmelige) håb.
 • Dette område har størst betydning for opfattelsen af tale.
 • optagelser fra talen ses det, at Martin Luther King et tidspunkt fraviger sit manuskript og begynder at tale frit, næsten improviseret.
 • Se note 1 for link til den fulde ordlyd af talen.
 • Dette påpeger Sokrates også i sin tale.
 • I den periode, der her er tale om, var klimaet i Island betydeligt mildere end nu, og omkring 25 % af landet var dækket af skov mod 1 % nu.
 • Skønt latterliggjort i de første avisudgaver såvel præsidenten som talen steg agtelsen blandt udgiverne efterhånden som de forstod budskabet.
 • Han sagde, via en pressemeddelelse, at "Den sang, taler om årstiderne passerer og bliver ældre, vi ønskede at koncentrere sig om Solen, og gøre det til en slags undertrykkende kraft - positive og livgivende, men også brænde og destruktive.
 • Dette viser at svækkelsen specifikt vedrører evnen til at anvende sprog, og ikke fysiologien til produktion af tale.
 • Mange regner i daglig tale Toveshøj som en del af Gellerupparken, men det er sin egen boligafdeling (nummer 5) under Brabrand Boligforening.
 • Vogt brød sig ikke om den slags folkelig tale og blev forlegen.
 • Alle børn læser hviderussisk i skolen, men anvender normalt ikke sproget i daglig tale.
 • Til aftenfesten strandpavillon Bellevue Blokhus strand er der inviteret 270 gæster, strømmen af taler og sange fortsætter.
 • Der var den tid tydeligvis tale om velorganiserede stammesamfund eller småriger, heriblandt Kgagalagadi-stammen, der regnes for at høre til Moritsane-kulturen, og Toutswe-stammen længere mod nord.
 • Han var et tidspunkt tale, til at instruere Simon Peggs og Nick Frosts nye projekt Paul.
 • I det hypotetiske tilfælde, at der opstod en fynsk uafhængighedsbevægelse, der krævede selvbestemmelse, eget flag, skolevæsen og forsvar, kunne man derimod tale om en fynsk national identitet.
 • Mindre end en time inden kejserens tale skulle transmitteres - dvs. omkring kl. 11 - satte Hatanaka sin pistol for panden og skød sig.
 • trods af adskillige taler, hvor han proklamerer sin loyalitet over for Warwick og Henrik 6., vender Clarence tilbage til Edvards side, da han ser sine brødre igen.
 • Tønder var en type officererne af den gamle skole, myndig og djærv i sin tale, mere frygtet end afholdt af sine underordnede.
 • Hans skrifter udgavs 1854 i 2 bind og et udvalg af hans taler 1871.
 • Et gennemgående tema er strid om religiøs sandhed, at klargøre emner de enten accepteres eller afvises, ikke ulig en advokats tale i en retssal med indkaldelse af vidner.
 • Censur er undertrykkelse af tale eller fjernelse af musik, kunst eller kommunikationsmateriale, som betragtes som kritisabelt, skadeligt eller følsomt af en censurerende myndighed.
 • "Gåde" kom som afløsning af det tidligere omstændelige "mørk Tale fremsat for at opløses".
 • Det andet album, Chasing My Tale, udkom i 2000 og kastede radiohits af sig som "Girlfriend Application" og "Rain".
 • For øvrigt gik det med testamentet som med en række af de større begivenheder i Classens liv: Det gav anledning til megen forblommet tale.
 • I daglig tale betegner nihilisme benægtelsen af en positiv tilgang.
 • Da maj-nummeret udkom var dele af Khrustjovs hemmelige tale blevet kendt.
 • I daglig tale er det dét, der henvises til, med ordet for blindtarmsbetændelse (
 • grund af filmen og dens nu berømte indledende monolog foran et enormt amerikansk flag, som baserer sig elementer af taler, som Patton holdt forskellige tidspunkter, er Patton kommet til at symbolisere krigerens grusomhed og aggressivitet.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
noget byen mig en by Mere
Begyndende med
la c i bo plante Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod ego ar hj ej Mere
Pattern Matching
dronning bøn træn søgen internet Mere