Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

217 Samlinger til « vand »

217 Samlinger til « vand »

 • En typisk tetsubin kan indeholde godt en halv liter vand, og sælges gerne med tilhørende tesi og en trefod dekoreret med tilsvarende reliefmønstre.
 • Mens den del af vandet, der er indsuget i cellevæggene er nogenlunde ens for al slags træ, er det vand, der findes som frit vand i splintens celler, afhængig af hvor porøst veddet er og derfor af træsarten.
 • Ifølge Total og Nordsøfonden skal der til hver hydrauliske frakturering bruges 10-15 millioner liter vand.
 • En luffe er et fladt lem, typisk i stedet for et forben, der er udviklet til brug i vand.
 • Hvis mængden af vand som strømmer ind i indsøen er mindre end det som fordamper, vil indsøen til sidst forsvinde helt og efterlade en saltslette eller playa, som for eksempel Bonneville Salt Flats i Utah, USA.
 • For eksempel er Hakus isjutsuer en blanding af vand og vind.
 • Svin holder især til i noget fugtige egne, i nærheden af vand, og færdes i større eller mindre flokke.
 • Første disciplin er svømning i åbent vand (hav eller ).
 • Caen ligger i et område med meget vand og fugtighed.
 • Og i tilgift er det meste af planten i direkte kontakt med vandet, sådan at der ikke opstår udtørringsproblemer.
 • Et par dage senere frøs også kloaksystemet grund af en mangel varmt vand fra hanerne.
 • Gennem skruebrønden trængte der hurtigt tusindvis af ton vand ind i maskinrummet og grund af de beskadigede skot også i omkringliggende genenratorrum.
 • Medaljonen om hendes hals udsender en kraftig form for puls igennem vandet, et stykke tid efter hun er landet i vandet.
 • At man dengang drak øl i stedet for vand var af hygiejniske grunde.
 • For endnu længere siden skete bortledningen af overskydende vand enten via nedlagte bundter af kæppe (
 • Hermed sikres, at et mobilehome kan opstilles lovligt, ligesom der i de fleste tilfælde er adgang til vand, spildevandsafløb, el og lignende.
 • Byen er beliggende det iranske plateau med begrænset tilgang til vand.
 • Da opløseligheden af kalk i vand falder med temperaturen vil der være mest kalk det varmeste sted i systemet, dvs. varmtvandsbeholderens varmegiver.
 • Nogle endorheiske søer er mindre salte, men de er alle følsomme overfor kvaliteten i det indstrømmende vand.
 • Kemiras mål er forbedre sine kunders udnyttelse af vand, energi og råvarer.
 • Historien Sandland handler om djævelen Belzebub (djævel) og hans venners rejse mod at finde kongens hemmelige kilde med vand.
 • Husmusen kan klare sig uden at have adgang til vand, hvis blot fødens indhold af vand udgør 15-16 %.
 • Broen er 1.726 meter lang, længste spændvidde er 290 m, den maksimale højde mellem vandet og brofaget er 26 m, og det er ophængt i 95,14 m høje tårne, som blev færdiggjort i 1984.
 • Afsvovling af røggas kan foretages med kalkmælk, der er en suspension af læsket kalk i vand.
 • En jordvarmepumpe vil typisk være det mest energieffektive og støjsvage valg, hvor luft til vand varmepumpen er billigere og lettere at montere, da den ikke kræver underjordisk rørlægning.
 • Lugt fra vandlåse kan også skyldes at vandet i vandlåsen er fordampet, hvis afløbet er uden tilførsel af nyt vand, eksempelvis en nedlagt køkkenvask eller et ubenyttet sommerhus.
 • I byggemarkeder og lignende steder findes oftest en "VVS-afdeling", hvor der sælges rør, blandingsbatterier, sanitet etc., dvs. oftest ting som har forbindelse med vand.
 • Ulig mange af tidens anabaptister mente Rothmann, at nedsænkning i vand var den rette form for dåb.
 • Inden den britiske fremrykning til al-Arish kunne begynde skulle den 30 km lange strækning uden vand mellem El Mazar og al-Arish udforskes grundigt.
 • Da dammene i et dambrug helst skal kunne tømmes, dannes de som regel ved kunstig opstemning af vandet, idet tømning ved udpumpning sjælden bruges.
 • Fiskeri, krabbefangst, badning og sejlads er stadig populære aktiviteter vandet i Chesapeake Bay.
 • Lige før presning finjusteres træmassens vandindhold ved tilsætning af vand.
 • Navnet dossering kommer fra det franske ord "dos", som betyder ryg, og kan bruges om en vej en dæmning eller skråning ved noget vand.
 • Følgen er, at der i en kort periode sker en opstemning af vand.
 • En teori, som flest forskere erklærer sig enige i, er, at mellem to tredjedele og tre fjerdedele af Jordens vand stammer fra millioner af kometer, som ramte Jorden under Det Store Bombardement.
 • Frislusen var ikke nok, der blev opført en hollandsk pumpemølle, der sænkede vandstanden til næsten 1 meter under daglig vande.
 • Til græsning af alger har krillen udviklet specielle stive børste spidsen af de samme ben der også kan bruges til at forme kurven ved filtrering af vandet.
 • Flodens navn stammer fra et angonquinsk ord lappihanne (også beskrevet som toppehannock), der betyder "flod med hurtigt stigende vand" eller "hvor tidevandet stiger og falder".
 • Arbejderne tilbragte deres arbejdsdage med bare fødder i vand op til knæene og ryggen bøjet i mange timer.
 • Derudover finder man Hidrodoe, et museum og oplevelsescenter med fokus vand.
 • Således kan transpiration siges at være fordampning af vand fra planternes eller træernes blade.
 • Selsis Abstract, 3. Figure 4. Der foreligger ikke beviser for forekomsten af vand, og der er formentlig ikke flydende vand planeten.
 • Huntford, p. 563 Vinden var overvejende i nordvest, hvilket var en stor fordel, men de urolige forhold vandet betød, at båden hurtigt blev oversvømmet med iskolde søer.
 • Surfere adskiller sig fra dykkere og svømmere, idet surferne ofte ikke er dækket af vand under hele forløbet i vand.
 • Lejerne og de omgivende havneværker er i reglen åbne konstruktioner for at lette fortrængningen af vand eller om vinteren af is, når færgen lægger til.
 • Lunden bruger sine vinger til fremdrift under vandet og er derfor i stand til kort tid at fylde næbbet med småfisk som ligger tværs.
 • I 2002 blev der etableret et 750 meter vandledningsnet i forbindelse med 3 nye taphuse og fremføring af vand til produktionsanlæggene.
 • Sørvad Kultur- Og Idrætscenter har en stor sal og en lille sal samt et friluftsbad med varmt vand (26-28°).
 • De seks forreste ben kan føres sammen en måde, de danner en kurv, der opsamler fytoplankton fra det åbne vand.
 • Pagajens gang gennem vandet skaber et sug forsiden ( oversiden ) som gør at pagajen mister mindre fremdrift end andre pagajer.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag

præpositioner
af Mere
Metaforer
by noget en det byen Mere
Begyndende med
fe p la c i Mere
Ender med
hi n mur ning ud Mere
Indeholder
rod py ego ar hj Mere
Pattern Matching
søgen dronning bøn træn internet Mere