Inspirassion

Vælg elegante ord
183 samlokaler til  arbejde

183 samlokaler til arbejde

Eva Henningsen, der var kollega og veninde med Snu Seidenfaden, arbejdede flere år at komme til bunds i sagen hvor hun mener at korruption, international våbenhandel, kold krig og konflikter i Mellemøsten var den røde tråd.

Han arbejdede en del i fællesskab med broderen Battista Dossi; flere vægbilleder i Ferrara-slottet og grumme meget andet synes at være fremgået af dette arbejdsfællesskab, der nu er vanskeligt at udrede.

Hvis begge forældre arbejder i Japan er det ikke ualmindeligt, at man arbejder 12 timer om dagen eller hvis moderen er hjemmegående, men kun interesserer sig for den unges skolegang er det en yderligere årsag.

Han arbejdede energisk i de politiske cirkler for at fjernet Park som chef for 11. jagergruppe.

ethvert tidspunkt arbejder fire personer i kontrolcentret.

Her arbejdede han en tid for en amerikansk regeringsinstitution, hvor han offentliggjorde arbejde inden for transportøkonomi med fokus optimal ruteplanlægning.

Børnearbejde var udbredt, og børnene måtte ofte arbejde lange dage, og lærerne blev trætte af elever, som sov i timerne.

Heraf arbejder knap 700 medarbejdere i Danmark, hvor de indgår i Vattenfall Norden, hvis elproduktion dækker cirka 20 procent af Nordens elforbrug.

Garrett Anderson arbejdede konstant at udvikle New Hospital for Women og fra 1874 også at stable London School of Medicine for Women benene.

Foreningen arbejder endvidere at etablere et rigtigt datamuseum, The Niels Ivar Bech Computer Museum,.

I 1833 og 1844 blev de første generelle love mod børnearbejde vedtaget i England, de såkaldte Factory Acts: Børn under ni år måtte ikke arbejde, børn måtte ikke arbejde om natten, og børn under atten måtte ikke arbejde længere end tolv timer om dagen.

For Chris er det en utrættelig kamp for at fjerne truslen om bioterrorisme fra Verden og selvom at han vil være nødt til at arbejde hele hans liv, er han villig til at gøre det.

Hans arbejder inkluderer boliger, kontorbygninger, tekniske faciliteter, sportsfaciliteter og ikke mindst omkring 60 skolebygninger i Sverige, hvilket gjorde ham til en af Sveriges førende skolearkitekter.

Børnerådet behandler ikke konkrete klagesager, men arbejder for børns ret til beskyttelse, omsorg og indflydelse.

Ash og Tory arbejder sammen og formår i sidste ende at slå robotterne fra og sætter derved alle tre Pokémon fri.

Hun tog også Scott med til Celes King III, manden hun arbejdede for.

Kirsten Ortweds arbejder udgør grundlæggende undersøgelser af skulpturens form-, rum-, og materiale.

Anna Richards, der har specialiseret sig i konfliktformidling, sagde, at det "at lære at analysere vores egne motiver, når man yder kritik", hjælper "call-out culture" med at arbejde produktivt.

De startede med at arbejde for Bonnes Soirées, et kvindemagasin som Goscinny skrev Sylvie for.

I henhold til denne indskrift blev arbejdet påbegyndt i 1225 af franciskanermunken Jacobus.

Han arbejdede oprindeligt De Havilland DH.72 bombefly (kun en blev bygget), som blev givet til Gloster fra de Havilland.

Som Danmarks nationale designcenter arbejder Dansk Design Center for at aktivere designernes metoder og mindset for at skabe ny værdi for virksomheder, mennesker og samfund.

Mohrs Betydning har været ganske overordentlig, hans arbejder banebrydende og grundlæggende den tekniske mekaniks, den grafiske statiks og i det hele bygningsstatikens område.

Alle hans udmærkelser skyldes hans arbejde om natten, mens han arbejdede for U.S. Navy og Johns Hopkins laboratoriet om dagen.

Han arbejdede som producerende rådgiver Slovakisk Radio (1957-1981).

Porter arbejdede rasende at sit skib fri af grunden, og efter megen besvær lykkedes det ham at trække sig tilbage med Queen of the West lige bagefter.

"Jeg det beskidte svin Eichmann," stod der postkortet, "Han bor i nærheden af Buenos Aires og arbejder en water factory".

Raising Malawi arbejder også gennem Millennium Villages Project for at forbedre uddannelse, sundhed, infrastruktur og landbrug i Malawi.

Denne hele række arbejder viser, med hvilken levende interesse Larsen vedblev at følge med retshistoriens område, og vi genfinde i dem hele hans store videnskabelige begavelse inden for den ved hans hele anlæg og retning givne ramme.

Winckelmann arbejder især med abstrakt maleri og stof collager med referencer til patchwork-traditionen.

Hans arbejder udmærker sig ved grundig og omfattende lærdom, sikkerhed i metoden og klarhed i bevisførelsen.

I dag (2016) arbejder han som Fodboldtræner/Dansk lærer Brøndby Idrætsefterskole og har senest opnået at blive Danmarksmester med skolen i Efterskoleligaen.

Som et nyere eksempel fra Malmö viser, deltager nu ikke bare aflønnede specialister i et sådan arbejde men også partipolitiske ubundne grupper som arbejder idealt.

Han arbejdede i sin onkel Norms butik, da Murdoc bryder ind i butikken, ved at køre ind i vinduet med sin Vauxhall Astra, og rammer Stuart i hovedet, hans ene øje smadres.

Kortvarigt arbejdede han også for Henrys søn, også kaldet Henry.

De skulle arbejde i byen Dodola i Bale-provinsen.

Under byggeperioden dør Noahs far, og Noah arbejder nu døgnet rundt huset.

I dag arbejder tegnestuen fortsat internationalt og har projekter i mere end 40 lande.

Dette depot kan dog kun håndtere mindre reparationer, og andre arbejder foregår Neasden Depot.

Trioen begyndte at arbejde samme og indspille indstil Louise introducered esin gamle ven Kéllé Bryan for deres manager.

Efter dette begyndte hun at arbejde sig opefter.

De har også arbejdet samarbejdet stykket Den Vægelsindede som havde premiere ved Odense Teater samme år som deres serien blev lanceret.

Pædagogisk arbejder en situationsbestemt aktivitet, hvor den nærmere definition kommer an analysen af den givne situation.

DOHC 16V-motoren arbejder efter Atkinson-cyklussen en ventilstyring, hvor indsugningsventilerne først lukker meget sent og derved udgør en del af blandingen i indsugningstakten.

Kirkens eneste middelalderlige inventarstykke er den romanske granitdøbefont, der tillægges Mesteren for Løvegruppen, hvis arbejder kendes egnen.

Hun arbejder nu freelance med at skrive kogebøger, der udelukkende indeholder plantebaserede, bæredygtige opskrifter, og har også en klimapolitisk dagsorden: Vi ødelægger og hærger i den 3. verden med en grådighed uden sidestykke.

I Holland arbejder Mensendieck instruktører i privat praksis, hospitaler og plejehjem.

I samme kloster arbejdede også en mand ved navn Bardi.

Klubben arbejder med elitebegrebet fra U12 til og med 1. senior, hvorfor det er prioriteret at have højt kvalificeret trænere tilknyttet disse årgange.

I Paris arbejdede parret tæt sammen i kunstnermiljøet.

I 1993 begyndte Cutfather at arbejde sammen med den halv-marokkanske producer Joe Belmaati i konstellationen Cutfather & Joe.

De solgte senere møbelforretningen og gik ind i ejendomsmæglerfirmaet Simzar Estates, hvor Wilkens arbejder halvtid og benytter den anden halvdel til sin kunst.

Hans første zoologiske arbejde Bidrag til Søedyrenes Naturhistorie udkom 1829.

Ifølge A&M Records arbejder Hodgson lige nu et nyt album, som efter planen udkommer i løbet af 2014.

Brat girlsene arbejdede tidliger for Nina Cortex, men har forrådt hende og styrer nu Onde Skolen og overvåger nu Ratciclerne (Fryserotterne) i Ratcicle Kingdom (Fryserottens Kongerige).

Hun har arbejdet for DR Ramasjang siden 2011.

I de første fire Olsen-banden-film (og især i de første to) er der ikke helt den samme røde tråd som i de senere film: I film nr. 2 har Egon tænkt sig at arbejde ærligt og redeligt.

Han arbejdede som folkeskolelærer Ordrup Skole til sejren i det internationale Melodi Grand Prix i 2000.

Stærkt eksperimenterende virker han ikke blot som modelløren, men arbejder i bronze, marmor, alabast, træ, granit etc. og giver ofte, i sin forkærlighed for gammel kunst, figurernes overflade den jordfundne patina.

Eriksen har gennemført HHX som del af Team Danmark og har i de efterfølgende år arbejdet flere jobs for at betale for udgifterne forbundet med sin sport.

Møller har selv udtalt, at han ikke nok kan takke Gud, som gav ham den store lethed til at arbejde, den utrættelige lyst og fyrighed til at tænke, tale og skrive.

Da arbejdede 90 % af Sovjetunionens bønder 250.000 kolkhozer.

I Armenien arbejder Mission Øst at ændre samfundets holdning til personer med handicap og sørge for, at alle børn får den uddannelse og sundhedsmæssige behandling, de har krav .

Her helligede han sig navnlig de militære sager, tog ikke hyppig ordet, da han kun var en mådelig taler, men arbejdede ufortrøden i de udvalg og sendefærd, hvoraf han var medlem.

Morten Langager arbejdede først i en årrække som journalist Dagens Medicin, De 3 Stiftstidender & JyskeVestkysten samt Morgenavisen Jyllands-Posten.

Som en alkymist arbejder Gutte Eriksen med lerets grundelementer: materiale, form og glasur.

Han arbejdede som transportpilot og ejede senere sit eget rejseselskab med fokus korte rejseafstande i England.

Svend arbejdede målrettet mod fremstilling af fjernsyn.

Han har nu åbnet Danmarks første teater i København, der arbejder med improvisation Improv Comedy Copenhagen.

Mona er bistand og arbejder sort i en videoforretning for at tjene alle sine penge til hendes operationer.

Tove Videbæk udtalte til Kristeligt Dagblad den 4. august 2008, at hun har fået frihed af den konservative ledelse til at arbejde for sine egne mærkesager, herunder etiske sager og arbejdet med socialt udsatte.

En Brøndborer er en erhvervsuddannet fagperson, der har som arbejde at udføre brøndborerarbejde.

Efter krigen og til sin død arbejdede han for det nu legale blad Frit Danmark.

Han har skiftede senere til navnet "Gex", da han ønskede at arbejde bredere og ikke kun fokusere gamingrelateret indhold.

Han arbejder derudover sammen med Palle Mikkelborg og er ligeledes aktiv med Bro/Knak, et samarbejde med den danske electronica producer Thomas Knak.

Han er forfatter til bogen "Lær Sportshypnose" fra eget forlag i 1996, og har arbejdet som sportspsykolog i en række sportsklubber og med individuelle sportsudøvere.

Hendes eneste søskende Henning Andersen (1919-2002) udvandrede som sin berømte lillesøster også til U.S.A. hvor han in en del år arbejdede indenfor bildesign i Detroit.

Hun arbejdede forinden at udarbejde en tænketank, men havde problemer med at andre med projektet.

Det er muligt at opholde sig i Oticon-salen under hele forløbet, og mange deltagere benytter sig af denne mulighed og arbejder flere nætter i træk at perfektere deres robots præstation.

Hans arbejder anses blandt "sovjetologer" for at høre til den "

Fra 1946 til 1958 arbejdede Qvam som makker med John Engh.

Den fattige skræddersøn arbejdede sin forretning op til den betydeligste i sin art her i landet.

Skarpt forfulgt af Richter (en mand, der arbejder for Mars' administrator, Vilos Cohaagen) rejser Quaid til Mars for at finde sandheden.

Efter endt uddannelse arbejde McCloud som teaterdesigner, og etablerede sit egen lys-design firma kaldet 'McCloud Lighting', der et tidspunkt beskæftigede 26 mennesker.

ANBU arbejder somregel i hold lavet til de spicielle missioner, hvilket sikrer maksimalt udbytte.

Nogle mener at timeløn er en dårlig ting, da det får folk til at arbejde langsommere, mens andre mener at det tilsvarende giver folk bedre tid til service, detaljer, kundepleje og faglig stolthed.

I praksis arbejder man med flere typer af baggrundsstråling, alt efter hvilken strålingstype man interesserer sig for og ønsker at måle .

I sin barndom boede han nær jernbanen i Arlöv, hvor hans far arbejdede og plejede at blive kaldt Kalle mellem barrierer.

Sonaren er lavfrekvent og kan arbejde både aktivt og passivt.

Efter sin fængselsstraf arbejdede Alberti som kontorist.

Winckelmann arbejder især med abstrakt maleri og stof collager med referencer til patchwork-traditionen.

Der arbejdes at fremavle biracer, der bedre modstår angreb fra Varroamiderne.

Ligestillingslovens artikel 24, afsnit 2 i DDR's forfatning af 9. april 1968 betød, at kvinder ikke kun havde retten, men også pligten til at arbejde inden for stort set alle arbejdsområder.

Han arbejdede en stund som lutlærer i Pisa før han slog sig ned for godt i Firenze.

Han arbejdede bl.a. i skattekonsulent og ekspert hos den svenske skattekontor i 1988–2001.

Ud over at indsamle pantemballagen arbejder Dansk Retursystem at nedbringe butikkernes omkostninger ved at modtage og sortere emballagen.

En anden anmelder skrev, "at han arbejder bedst i store træk.

Fra 1965 til 1967 arbejdede Isola med temaet sol og hav og skabte mindst ni designs brugt af Marimekko inklusive Albatrossi (albatros), Meduusa (vandmænd) og Osteri (østers).

Ogrer arbejder ofte som lejesoldater, den måde kan de nemmere plyndre og skaffe ting de gerne vil have.

I 1899, samme år som han forlod akademiet, begyndte han at arbejde som keramisk formgiver porcelænsfabrikken Bing og Grøndahl, som var under kunstnerisk ledelse af J.F. Willumsen.