Inspirassion

Vælg elegante ord
174 samlokaler til  bede

174 samlokaler til bede

Alt dette kostede enorme summer, og adelen blev snart nødt til at at bede kongen om penge for at kunne opretholde levestandarden.

Fordi hun synes, at hendes navn er pinligt, beder hun folk om at kalde hende Midori (japansk for grøn) i stedet.

Inden for de seneste år er Marcel Rømer blevet mere religiøs og bærer en halskæde med et kors i. Når han inden træning eller kamp tager halskæden af, kysser han korset og beder en bøn.

; for at bede Gud om noget, er ifølge Eckhart at skille sig fra ham.

Hun græd efter sigende meget, at folk ikke kunne tåle det og bad hendes mand om at finde en løsning.

Hr. Wellemand beder en dreng hente en guldharpe, som han straks efter begynder at spille .

Chambers installerede en bidragskasse, men nægtede at bede soldaterne om, at betale for te og kage.

Han bad sin bror, Aqeel ibn Abi Talib, om at søge efter en kone fra en modig afstamning.

's lyttere for at hjælp til at finde sin stjålne bil. Norton selv kaldte radioprogrammet for "The Great Car Hunt" og bad lytterne om at holde øje med en forsvunden beskidt bil.

Bokserne beder først om gudernes hjælp, og under hele kampen spiller et orkester.

Af denne gruppe anslås omkring 5 % (cirka 25.000) at være aktivt praktiserende religionen forstået den måde, at de deltager i fredagsbønnen og beder fem gange om dagen).

Hagues vægt teknisk perfektion gjorde dog bandet utilfredse, og de bad derfor pladeselskabet om at lade dem indspille med Easter i stedet.

Værtinden logihuset fortalte, at Fish dag tidligere var tjekket ud, og hun fortalte at Fishs søn sendte ham penge og han havde bedt passe hans næste check.

Men Wulff bryder sig åbenlyst ikke om det og beder Finn om at forlade studiet.

De gjorde ikke blot sådan, som vi havde håbet, nej, de gav sig selv ved Guds vilje, først til Herren og til os, vi har bedt Titus om at bringe indsamlingen hos jer til afslutning, sådan som han tidligere satte den i gang.

Manden bad om vand at drikke fra åen, og præsten bad dem om at hente det.

Goddard bad McGregor om at forlade buret og McGregor skubbede til ham mens dommeren stadig kontrollerede Redmond, der stadig var måtten.

Hun var en enspænder, men bad sin mage om at være sammen med hende ved deres søns fødsel.

Mellem 1087 og 1089 bad Rufus Gundulf, Biskop af Rochester, om at bygge en ny stenfæstning i byen.

Nordkorea blev tvunget til at bede omverdenen om hjælp.

For ikke at lade sanglæreren alene med Rosina, beder doktoren Figaro barbere ham i musikværelset (Don Basilio!

Demonstranterne opfordrede til en generalstrejke og bad folk møde op til en protestdemonstration Straußberger Platz klokken otte næste morgen.

For det første, beskæftiger han stadig med den kendsgerning at hans kone blev myrdet og han deltager i den offer-støtte gruppe, i hvilken han beder Amy om at deltage.

Først efter dette valg kom han i personlig berøring med Christian Frederik, som tidligere havde været ugunstigt stemt mod ham ligesom mod broderen, men nu modtog ham nådigt og bad ham indsende sit konstitutionsudkast, hvilket også skete.

Man havde bedt en længere række internationale komponister om at skrive musik til stykket.

Den mest bemærkelsesværdige hændelse under den midlertidige fred var den sovjetiske udenrigsminister Molotovs besøg i Berlin, hvor Molotov bad Hitler om frie hænder til at løse det finske spørgsmål.

Da Harrison bad faderen om tilladelse til at ægte Anna, fik han afslag.

Her udtrykte han anger, og bad indtrængende læseren om ikke at tro noget af det, han havde sagt om Minnie Williams karakter.

Han beder Maria og Adam om at give ham nogle løfter, herefter forsvinder han fra festen.

Breiviks mor havde selv bedt børneværnet om aflastning, fordi hun oplevede sin søn som vanskelig.

Kunstneren beder om at opfyldt et sidste ønske: at skrive et afskedsbrev til sin elskede.

Da tre dage er omme, Ninshubur da også bede den mægtige gud Enki om hjælp, men før Inanna kan bringes op fra dødsriget, hun tilbyde nogen i bytte for sig selv.

Delani beder dagligt til Gud ikke et fast antal gange eller bestemte tidspunkter, men når han føler behov for det.

I den næste del bekræfter Freja, at ornen ér Óttar i forklædning, og hun beder derpå Hyndla give Óttar en drik, der vil gøre ham i stand til at huske, hvad der lige er blevet fortalt.

Omkring kl. 13 havde Katia garnisonens ledende officer bedt en kaptajn om at hente de som holdt hestene, da der var brug for alle mand, men kaptajnen besvimede som følge af et sår inden han nåede dem.

Den Gamle Vismand bad naturens elementer om hjælp til at genskabe de mistede venner og bringe liv til en ny Gormiti civilisation.

Frej er deprimeret efter at have set Gerðr, og Njörðr og Skaði beder derfor Skírnir om at hen til ham for tale med ham.

Desperat efter at finde gorillaerne, beder han Tarzan om at føre sig og Jane til gorillaerne, men Tarzan nægter.

En forsømmelsesklage kan opstå, hvis en myndighed ikke træffer den fornødne afgørelse, og når klageren har bedt den øverste myndighed træffe en afgørelse og denne også forsømmer det.

Shanks var imponeret og besluttede sig for at give Luffy sin stråhat, hvorefter han bad Luffy om at give den tilbage til ham, når han var blevet en stor pirat.

Rondellens 100 års jubilæum blev fejret i 2008, ved at TfL bad 100 artister om at producere værker, der fejrer designet.

I desperation beder han musiknørden Michelle Flaherty (

Kylo Ren beder Rey om at slutte sig til ham for at ødelægge fortiden og skabe en ny orden.

Kongen fik støtte fra ærkebispen af Rouen, Hugh, der bad de arresterede biskopper forklare, hvordan de efter kanonisk lov kunne eje slotte.

I sin stædighed åbner han en dør han blev bedt ikke at åbne, og rummet oversvømmes.

Det fik blandt andet Nvidia til, at bede deres forhandlere, om at sætte et maksimum 2 grafikkort per kunde.

Han gik derefter til politiet for at melde Arshad, men politiet bragte ham tilbage til Arshad, der bad politiet om at binde ham med hovedet nedad, hvis han forsøgte at flygte igen.

Gjedde bad to eksperter analysere vævsprøverne og begge konkluderede, at prøverne var af ringe kvalitet, at det ikke lod sig gøre at analysere dem.

Odo bad frankerne om hjælp, en hjælp som Karl Martell kun gav, efter at Odo var gået med til at underkaste sig frankisk overherredømme.

Øyvind sagde til kongen, at nu var de ilde ude, og kongen bad ham blæse til slag, de kunne opstille til skjoldborg og trække sig bagud til slettelandet og fast grund under fødderne.

Deres forhold vokser til det punkt, hvor Melanie grådkvalt beder Wanda om ikke at give hende sin krop tilbage.

Han beder Hallgjerd om, at hun ofrer noget af sit hår for, at han kan tvinde en ny buestreng, men hun minder ham den ørefigen, som han gav hende.

Derfor beder systemet de telefoner, som er nærmest masten, om at forsinke sine transmissioner, de kan flette ind mellem signalerne fra de telefoner, som er længere væk og som derfor har en længere transmissionsdistance.

Essensielt i aftalen var, at hvis noget land forsøgte at angribe Sovjetunionen over finsk territorium, skulle Finland kunne bede Sovjetunionen om militær bistand.

Han beder Bedwyr om at gøre det, men denne kan ikke nænne at skille sig af med pragtstykket.

Han beder sin elev, Johann Weyer om at hjælpe Daniel herefter.

Når man beder skanneren om at starte, vil skanneren nu stille ind først 118.000 MHz, 118.025 MHz, 118.050 MHz, 118.075 MHz osv. ind til den kommer frem til en frekvens med aktivitet eller den når til den øvre frekvens.

Regeringen bad Ryokan, chefpræsten for Shingon-Ritsu Skolen, om bønner for regn. Da Nichiren Daishonin hørte det, kom han med en offentlig udfordring.

Da en H. Barton Wasserman dette blev Lynch bedt om at skabe endnu en filminstallation i hans hjem, hvad Lynch fik et forskud til.

Pamina kommer ind, og Sarastro beder Pamina og Tamino byde hinanden farvel, inden de større prøver begynder.

Jeg beder Dem modtage min ærbødige hyldest.

Men først gik han til biskoppen for at et råd, og biskoppen rådede ham til at bede dag og nat - og tre gange faldt der en stor pose med guld stykker ned fra loftet, og den arme nabo blev ikke nødt til at sælge sine døtre.

Pepe beder Vito om at finde O'Neil og at han skal"brække nogle knogler" ham.

Da de bad Tøk være med til at græde over Balder, svarede hun: "Tøk skal græde tørre tårer over Balders død!

Dortheavej boede en kirketjener, som havde indrettet sin kælder som søndagsskole, hvor der blev vist film med Chaplin, Buster Keaton, Gøg og Gokke m.fl. Men først skulle der bedes fader vor.

I 2010 udkom hendes fjerde album,"Music is Taking Over" som bl.a består af sangene "Bow (For the bad girls)" "Hate you" og "Something to Nothing".

Han greb en rød signallygte, løb ud til Kalundborg-toget og bad føreren om straks at sætte det i bevægelse fremad.

Marius beder Éponine om at skaffe hendes adresse.

Breiviks mor havde selv bedt børneværnet om aflastning, fordi hun oplevede sin søn som vanskelig.

Han beder Betty om at komme hen til huset, hvor han forklarer situationen og får Betty til at forlade ham.

Den gamle mand bad sin søn om at stå fast, selv da egypterne truede med at dræbe ham.

Han bad Röhm komme hjem til Tyskland for at virke som stabschef i SA.

Det var en "temester" "Se no Rikyu" (1522-1591) der bad keramikeren "Chojiro Raku" om at lave teskåle i "Momoyama" (1573-1615).

Wolfe beder undertiden Hewitt om professionelle tjenester (som i The Doorbell Rang).

Leone havde bedt Wallach om at spille en rolle i sin næste film Duk dig fjols, men Wallach afslog, fordi der ikke var plads i kalenderen.

Bombningerne kom, efter at Yemens præsident var flygtet fra landet og havde bedt nabolandene om hjælp.

ITT bad Kreuger om at komme til New York i forbindelse med en konference, men Kreuger fik et "sammenbrud".

Han kommanderer udelukkende sin bande med sin personlighed (han beder f.eks. Gin om at kaste sin gasmaske væk, og det gør han), og han er respekteret for sin enorme styrke.

Derudover beder han Rockstar om at sige til Shanks, at Shanks skal have en masse sprut med.

I Sumo Cow, udnyttede Kylling Kos vægt til at sine penge, hvorefter han bad Ko om at , det ud som om, at hun var den onde.

Ino beder ham alligevel om, at hilse Kurenai fra hende.

Fem år går, og nogle sigøjnere beder greven om almisse.

Odin beder derpå Vidar om at vige pladsen for Loke.

Kommissionen henvendte sig til Kristian Thomsen og bad ham i samarbejde med elektroingeniør Svend Aage Faber at udarbejde et forslag til et kanal- og kraftanlæg ved Gudenå.

Levin og Belew forsøgte at overtale Fripp til at bede Bruford om at vende tilbage, men Fripp og Gunn havde allerede den yderst imponerende Mastelotto i tankerne.

I 491 måtte Gunthamund bede ostrogoterne om fred, og vandalerne kunne ved samme lejlighed vinke farvel til de årlige afgifter.

Island bad endvidere i efteråret 2008 de øvrige nordiske lande om lån, og Danmark, Norge, Sverige og Finland bevilgede tilsammen landet lån i alt $2,5 milliarder, mens Færøerne ydede et lån 300 millioner DKK.

Kongen fik støtte fra ærkebispen af Rouen, Hugh, der bad de arresterede biskopper forklare, hvordan de efter kanonisk lov kunne eje slotte.

Thi da bad Busck, der havde arvet en stor formue efter sin fader, om tilladelse til at komme Grundtvig til hjælp af sin overflod, især for at denne skulle have tid og lejlighed til at arbejde sit Sangværk.

Denne mand havde bedt Þór skaffe nogle unge, narkotikaafhængige piger som ingen ville savne.

Dette fandt karmeliterne uacceptabelt og bad guvernøren om at Teresa afhørt ved karmeliterfædrenes kirke.

Mother beder daughter om at vælge et menneskeembryo som belønning for daughters gode eksamen.

Til sidst beder han dem understrege overfor kongen hvad der står spil, hvis ikke skolen kommer i gang: "Det er at frygte at dette stift bliver hedensk inden for år, hvilket vil blive svært for hans kongelige højhed at forsvare overfor Gud".

Da den voksne alien ikke vil dræbe hende fordi hun bærer dronningefosteret i sig, beder hun Dillion, den religiøse leder af de indsatte, om at dræbe hende.

Hamsun omtalte sig selv som "en 20-årig yngling, men ingens yndling" med "glimrende evner", og bad om kr 1.600 til rejsen, en betydelig sum i 1879.

Da han krydsede grænsen til Rumænien, blev han mødt af Brătianu, der bukkede for ham og bad Karl om at sætte sig ind i hans vogn.

Der kan være opstillet forsøg i området, som Molslaboratoriet beder gæster om ikke at røre ved.

Et rundskriv skrevet i 1848 af jarl Henry George Grey som dengang var kolonisekretær, blev sendt til guvernøren i Kap, i tillæg til andre koloniguvernører, og bad dem bringe det rene, hvad kolonisterne tænkte om at tage imod en vis mængde fanger.

Før angrebet havde Silla bedt Goryeo om hjælp.

Hun beder Rafe om ikke at fortælle Danny at han skal være far, for at han bedre kan koncentrere sig om missionen og om at komme hjem.