Inspirassion Vælg elegante ord

Fransk

Engelsk

Tysk

Spansk

italiensk

portugisisk

Polere

Dansk

Hollandske

Kinesisk

Arabisk

Russisk

Japansk
Søg
[[ criterion.label ]]

[[ pattern.intro ]] Learn More

114 samlokaler til « forekom »

114 samlokaler til « forekom »

 • Traditionelt er embedsperioden fem år, men der er forekommet tilfælde, hvor embedsperioden er blevet forlænget.
 • Overgangsalderen indtræder typisk, når kvinden når en alder af 45 til 55 år, men kan også forekomme en del tidligere eller senere.
 • De fleste dødsmetal-bands følger mønsteret beskrevet i forrige afsnit, dog forekommer der variationer.
 • Indenfor uger forekommer der usædvanlige forsvindinger over hele verdenen.
 • I mage tilfælde findes der muligheder for at operere de øvre luftveje en sådan måde, at der ikke længere forekommer en aflukning under afslappelse i forbindelse med søvnen.
 • Det er dog kendt fra samtidige kilder, at der forekom mange afvigelser fra denne regel, særligt med hensyn til mødre over deres sønner, og kejserinder som trynede og åbenlyst ydmygede deres fædre og brødre.
 • Stilheden i den anden ende forbavsede folkene i Tokyo, for de mente at vide at der ikke kunne forekomme et storstilet angreb Hiroshima det tidspunkt i krigen.
 • Pisken har her til formål at give anvisninger og højst strejfe dyret; i praksis forekommer dog også at den anvendes som bestrafningsredskab.
 • Portrættet forekommer helt arrangeret instruktørens betingelser og fremstår stærkt stiliseret.
 • Forud for kan forekomme aura med syns-,føle- og/eller taleforstyrrelse.
 • Navnet ledris er passende da planten forekommer at bestå af leddelte ris (ris, her brugt som i fastelavnsris).
 • Også veterinærvidenskaben behandler han og tog under den store fåreskabssyge Island 1856 ff. med megen iver, men vistnok noget doktrinært, parti for kurmetoden og mod nedslagtningen, der forekom ham at betegne et lavere kulturtrin.
 • Eftersom de var sporeplanter forekom der ingen blomster, og man kender heller ikke til blade eller rødder.
 • Det forekommer at samme person bruger flere forskellige r-lyde i fri variation, endda inden for samme sætning, men der er ingen betydningsmæssig forskel.
 • Bornholm kan man se geologiske dannelser fra Mesoproterozoikum, det meste af Tidlig Palæozoikum og dele af Mesozoikum, mens der i resten af Danmark fortrinsvis forekommer dannelser fra tidsrummet fra Sen Kridt til i dag.
 • Den højeste temperatur i byen nogensinde måltes den 28. juli 1947 og var 40,4 °C, mens den laveste har været −23,9 °C, der forekom den 10. december 1879.
 • Der forekommer ligeledes flere andre dødsfald, som næppe er af naturlige årsager.
 • Desuden forekommer det at lyden for bogstaver der efterfølger hinanden blandes sammen -- et fænomen kaldet co-artikulation -- hvilket gør konvertering af det analoge lydsignal til et ord opdelt i enkelte bogstaver svært.
 • Indenfor denne definition er der forekommet eksempler , at offeret er blevet gennemgribende mundtligt ydmyget af andre, at offeret er ude at stand til at forhindre sig i at sætte sig i en håndvask og give sig selv buksevand.
 • Problems in general linguistics, University of Miami Press s. 225 Hos Benveniste skal denne jeg/dig-struktur forekomme eksplicit, for at et udsagn kan have udsigelse.
 • Undtagelsesvis forekommer desuden endelsen -e.
 • Området er lille, der forekommer kun et enkelt eller nogle par af hver art.
 • Der forekommer også fælles demarcher af de nordiske lande.
 • Ved ældre materiel forekommer yderligere farver, der ikke altid svarer til RAL-farverne.
 • Der forekom flere fejl op til og D-dag.
 • Der ikke kunne forekomme forstoppelse i kloaksystemet grund af rottespærrene, samt de skal være simple at installere og afmontere.
 • Maniodepressive tilstande tolkes dog kun som psykotiske alt efter hvor høj en grad der forekommer forvrængning af virkeligheden.
 • Det skal afholde planten fra at springe ud et tidspunkt, hvor der stadig kan forekomme frost.
 • Lichtenstein blev udviklet af Telefunken, og forekom i mindst fire udgaver: FuG 202 Lichtenstein B/C, FuG 212 Lichtenstein C-1, FuG 220 Lichtenstein SN-2 og den sjældent forekommende FuG 228 Lichtenstein SN-3.
 • Den eneste almindelige syntaks-konstruktion er isti tres fratres (her tre brødre), der kun forekommer en enkelt gang.
 • Der forekommer adskillige generationer af Acherontia atropos om året, med kontinuerlig ynglen i Afrika.
 • Tit forekommer at glamour modellerne er slanke, deres hår har en vis længde og deres barm har en vis størrelse.
 • Der forekommer tillige godstrafik til og fra Sverige, men godstrafikken omlades grund af forskellen i sporvidde.
 • Der forekommer desuden grupper, der kun består af hanner.
 • I og med at hastigheden er en vektor, og at acceleration opstår når der forekommer en hastighedsændring, sker det altså ikke udelukkende når en bil ændrer hastighed fra 10-20 m/s, men også hvis en bil drejer eller kører i cirkler.
 • ; desuden forekom en enkelt hestemølle.
 • Planten forekommer hist og her i det østlige Danmark, men er sjælden i Jylland.
 • Et fællestræk for den meste hentai (spil/anime/tegneserier) er, at den ikke kun består af pornografiske elementer, men at der også forekommer en historie.
 • Den knap fine kvalitet af tekstiler blev brugt til at fylde maverne mumier ved mumificeringen, maverne ikke forekom hule.
 • I alle fire billeder til Terents' komedie forekommer hunde.
 • Den kejserlige fasangang har tidligere været anset som meget sjælden, men er en naturligt forekommende hybrid mellem sølvfasan og den vietnamesiske fasan.
 • Sygdommen findes i alle aldre og forekommer hyppigere hos mænd end hos kvinder.
 • I det mindste forekommer der oftere kabinetsordrer om, at den "gode Grev Thott" skal lettes, for et, for et andet hverv.
 • Det forekommer at alene anvendes; det betyder direkte oversat et forbindende led eller en henvisning, men også en kæde.
 • Blandt hannerne forekommer kampe om retten til at parre sig.
 • I denne tid forekom der ofte gensidige klager fra befolkningens side over uregelmæssig tilførsel, dårlige varer og for høje priser, og fra handelskompagniets side over, at beboerne brød forbuddet mod at handle med andre.
 • Der kan forekomme kløe og hævelse af leddene, og det sker hyppigst hos voksne.
 • Tidligere forekom klokkefrøen i hele det sydøstlige Danmark, dvs. Bornholm, Lolland-Falster-Møn, Sjælland med omgivende øer, Fyn, Det sydfynske Øhav, Als og Samsø.
 • Ved antændelse af lunten løfter sprængladningen indholdet op, der forekommer et knald og konfettien spredes.
 • Under romantikken forekommer der flere kompositioner og improvisationer af litterære værker end tidligere.
 • Indlæs flere resultater

Populære søgninger i dag