83 samlokaler til glemmer

Forfatterne debatterer ofte, hvor langt de skal med at portrættere Homers dumhed; en foreslået regel er, at "han aldrig kan glemme sit eget navn".

Becca vil være Sandra Dee, men da hun står deroppe, lukker klappen ned, og alt går sort. Hun har glemt teksten.

Kritikere mener, at ved at fokusere medicinske kure til at "normalisere" handicappede glemmer man at tage fat problemer med tilgængelighed i bygninger og transport, muligheder for arbejde og andre borgerlige rettigheder.

Efter disse to prøver glemte Jones at fjerne demoen.

I modsætning til en låge, glemmer brugerne ikke at lukke efter sig.

Mads Lange glemte ikke sit fædreland, selv om han boede Bali det meste af sit liv.

Alligevel følte Thorvaldsen sig meget trykket ved sagen lige over for sin yngre ven, og han glemte heller ikke, at han skyldte ham at skaffe ham erstatning ved andre bestillinger og inderlige anbefalinger.

En gear-up landingshændelse, populært kaldet en mavelanding, er et uheld der er resultatet af at piloten glemmer eller overser at hjulene skal sænkes, eller en mekanisk fejl der forhindrer at understellet sænkes.

Selv når Groo slutter kampen for at kæmpe for en bestemt side, er han dum nok til at glemme, hvilken side han er , eller blive lokket til at bekæmpe hans uheldige allierede.

den tid havde konkurrencen i Weimar tendens til at tiltrække middelmådige og nu længst glemte kunstnere, som udstillede "kopier" af neoklassiske og pseudogræske stilarter.

Det kunne være farligt at opsøge ham uforberedt, og han glemte aldrig hvem idioterne og distanceblænderne var.

Men mange virksomheder glemmer at forsikre deres tilgodehavender hos kunderne.

Hun sov tre-fire timer hver nat og var mest optaget af studier; hun glemte at rede sit hår, smed tøjet i en fart, og gik af bekvemmelighedshensyn helst i herresko, med lav hæl, selv om hun kun var lige over 150 cm høj.

Man glemte aldrig eksistensen af denne store by.

Herefter skulle han til optagelsesprøve ved hovedskolen, men da han glemte at øve sig, kom han ikke videre.

Hvis han nægtede at underskrive, ventede ministrene blot, til kongen havde glemt sin vægring.

I øvrigt bør det ikke glemmes, at den nævnte afhandling indeholder meget andet og mere til dels værdifuldt end selve tolkningen af Runamo.

Han brugte næsten al sin tid til læsning af ridderromaner, og sådan gik han op i det, han læste, at han glemte at passe sit gods.

De beskriver filmen som "historien om en mand, der lavede den største fest i 1960'erne, men i sidste ende glemte at invitere sig selv."

Ja, det er en actonfilm, og det er en Star Wars-film, og den har alle de ting du ville forvente og elske ved den, men jeg ønskede ikke at glemme, at det også var en utrolig følelsesladet film.

Han bevarede til det sidste sine mange interesser, og frem for alt han havde ikke i de mange stridigheder, der optog ham, glemt vejen til det lønkammer, hvor han i sin ungdom havde levet rigt et liv og gjort mange erfaringer.

Skriveren har dog glemt et ego, hvilket siden er blevet tilføjet over linjen.

Hvad der nu end kan have været at sige ham, glemte kronprinsen ikke hans gode Tjeneste; kort efter katastrofen 1784 udnævntes Schlanbusch til overordentlig gesandt ved det sicilianske hof og Kammerherre.

Men naar han først begyndte at udvikle sine mærkeligt nye ideer om Fremtidens Skulptur, lyttede man og glemte de smaa Særheder, der prægede hans Væsen og Sprog.

Under et jordskælv i 1100-tallet styrtede det imidlertid helt sammen, og da dets placering ikke mere var central blev det siden helt glemt.

83 samlokaler til  glemmer